BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4282/BTC-CST
V/v thuế suất thuế xuất khẩu mặt gỗ ghép thanh, gỗ ván sàn

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Bộ Công Thương
- Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam

BộTài chính nhận được công văn số 16/HHG-VP ngày 18/2/2009 của Hiệp hội gỗ và lâmsản Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh giảm thuế suất thuế xuấtkhẩu mặt hàng gỗ ghép thanh và gỗ ván sàn thuộc nhóm 44.03 và 44.07 từ 10%xuống 0%, Bộ Tài chính xin trao đổi với Quý Cơ quan như sau:

I.Ý KIẾN CỦA HIỆP HỘI:

1.Nguyên liệu sản xuất gỗ ghép thanh sử dụng toàn bộ từ gỗ rừng trồng trong nước(gỗ thông, gỗ keo lai, gỗ tai tượng, gỗ cao su …) và không thể làm từ gỗ rừngtự nhiên do yêu cầu của gỗ ghép thanh xuất khẩu phải trắng, nhẹ, màu sắc đồngđều (gỗ rừng tự nhiên màu thường sẫm, nặng hơn gỗ rừng trồng, màu sắc của gỗrừng tự nhiên không đồng đều, nếu phải phân loại nguyên liệu gỗ rừng tự nhiênthì mất rất nhiều thời gian và công sức và chi phí). Giá của gỗ ghép thanh cũngrất cao, sản phẩm sản xuất ra xuất khẩu gần 100%, gỗ ghép thanh xuất khẩu chiếm20-25% tổng giá trị gỗ xuất khẩu.

Côngđoạn sản xuất gỗ ghép thanh: từ gỗ tròn, xẻ phôi tùy theo kích thước, sấy 7-12ngày (đạt độ ẩm 8%), cưa cắt theo chi tiết hình dáng, bào 4 mặt, xẻ mộng âmdương, bôi keo, ghép và nén, bào lại.

2.Gỗ ván sàn sử dụng chủ yếu từ nguyên liệu gỗ nhập khẩu do yêu cầu của gỗ vánsàn xuất khẩu phải cứng, nặng, bền, sẫm màu, hơn nữa khách hàng nước ngoàithường thích gỗ quý như gỗ cam xe, sồi, anh đào, gỗ cao su, gỗ anh đào, tần bì…. Hàng năm Việt Nam nhập khẩu khoảng 800 nghìn m3 gỗ các loại nêutrên để sản xuất gỗ ván sàn, với giá bình quân khoảng 300-350 $/tấn (giá FOB),chủ yếu nhập khẩu từ Lào, Myanma, Maylaysia, Indonesia, Canada, Bắc Mỹ, ChâuPhi vì trong nước không trồng được những loại gỗ này. Ngoài ra, một số loại gỗtrong nước cũng được dùng để sản xuất gỗ ván sàn như gỗ thông, gỗ keo lai, gỗcao su … nhưng lượng sản xuất ít. Gỗ ván sàn tiêu thụ trong nước khoảng 40%,xuất khẩu 60% sản lượng sản xuất. Kích thước gỗ để làm ván sàn phải rộng (chiềudày 15-25mm, rộng 60-90 mm, dài 60-90-120cm), độ sấy cao để không bị cong vênh.

Côngđoạn sản xuất gỗ ván sàn: nguyên liệu nhập khẩu về rồi xẻ phôi, cắt theo chitiết, bào 4 mặt, sấy 12 ngày, làm mộng, xẻ dãnh dưới bụng ván sàn để có thể gắndưới sàn được, trà nhám lại cho đúng kích cỡ, phun sơn tĩnh điện 3 nước, sấykhô, đánh bóng lại.

II.Ý KIẾN BỘ TÀI CHÍNH:

Ngày22/11/2008 Ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành khung thuế xuất khẩu theo Nghịquyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 trong đó quy định khung thuế xuất khẩu gỗ cácloại là 5-25%, các mặt hàng bằng gỗ 0-25%. Với chủ trương khuyến khích xuấtkhẩu các sản phẩm gỗ chế biến, hạn chế xuất khẩu gỗ nguyên liệu, trên cơ sởNghị quyết 710/2008/NQ-UBTVQH12 Bộ Tài chính dự kiến:

1.Gỗ ghép thanh thuộc nhóm 44.07, thuế suất thuế xuất khẩu 0%.

Đểtránh nhầm lẫn trong phân loại của cơ quan Hải quan và doanh nghiệp, Bộ Tàichính dự kiến tách riêng mã số mặt hàng này thuộc nhóm 44.07 và đề nghị Quý đơnvị nêu rõ tiêu chuẩn cụ thể của gỗ ghép thanh để phân biệt với gỗ nguyên liệu,đã cưa xẻ khác (chiều dài, chiều dày, chiều rộng …).

2.Gỗ ván sàn loại đã bào nhẵn, đục mộng, xẻ rãnh dưới bụng ván sàn hoặc dọc theocác cạnh thuộc nhóm 44.09 (loại chưa sơn) và 44.21 (loại đã sơn), thuế suấtthuế xuất khẩu 0%.

Đềnghị Quý cơ quan tham gia ý kiến về 2 nội dung trên và xin nhận lại ý kiến thamgia trước ngày 31/3/2009.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, TCHQ (để tham gia ý kiến);
- Lưu: VT, Vụ CST (CST2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn