BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4284/BGDĐT-KHTC
V/v triển khai điều tra cập nhật số liệu PCGD-XMC Năm 2015

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các tỉnh, thành phố;
- Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; nhằm hướng dẫn côngtác điều tra, cập nhật số liệu tránh tình trạng quá tải lên hệ thống thông tinđiện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC) năm 2015, Bộ Giáo dụcvà Đào tạo đề nghị Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các tỉnh, thành phố(gọi chung là tỉnh) triển khai một số nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch điều tra, thu thập số liệuPCGD-XMC rộng khắp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đầy đủ, chính xác tránh bỏ sótđối tượng.

2. Việc cập nhật số liệu vào file Excel gốc cầnđược tiến hành trên máy tính cá nhân. Trong trườnghợp có nhiều người nhập, sau khi rà soát hết lỗi cần copy gộp lại thànhmột file duy nhất, người có tài khoản quản trị cao nhất (admin) sẽ tải file nàylên hệ thống. Các tài khoản còn lại sẽ bị khóa để giảm tải cho hệ thống.

3. Thời gian dành cho các tỉnh cập nhật số liệu lênhệ thống được bố trí theo lịch như sau:

+ Tháng 9 năm 2015 gồm các đơn vị: Hà Nội, VĩnhPhúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam,Nam Định, Ninh Bình.

+ Tháng 10 năm 2015 gồm các đơn vị: Hà Giang, CaoBằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang,Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình.

+ Tháng 11 năm 2015 gồm các đơn vị: Thanh Hóa, Nghệ An,Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi,Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

+ Tháng 12 năm 2015 gồm các đơn vị: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng, BìnhPhước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tp Hồ Chí Minh, LongAn, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang,Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Nhằm hỗ trợ tốt nhất các điều kiện kỹ thuật cho cáctỉnh đang trong thời gian nhập số liệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ khóa tàikhoản của các tỉnh còn lại. Đề nghị các tỉnh bám sát lịch, tập trung các điềukiện tốt nhất để thực hiện tốt kế hoạch đã xây dựng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ tổ chức kiểm tra côngnhận và công nhận lại đối với các đơn vị đạt chuẩn PCGD-XMC trên cơ sở dữ liệuđược cập nhập tại Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC; không kiểm tra,công nhận đối với các đơn vị chưa cập nhật số liệu trên Hệ thống.

Nhận được Công văn này đề nghị Ban chỉ đạo cấp tỉnhchỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Các vụ: GDTrH, GDTH, GDMN, GDTX, Cục CNTT (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển