BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
Số: 4325/BTC-CST
V/v: thuế TTĐB đối với sợi thuốc lá
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được một số phản ảnh của cơ quan Hải quan địa phương về chính sách thuế TTĐB đối với sợi thuốc lá, về vấn đề này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Tại khoản 1, Điều 2, Luật thuế TTĐB quy định: "Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi ngậm" thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.
Theo ý kiến của Bộ Công thương tại công văn số 2227/BCT-CNN ngày 16/3/2011 thì:
(1) Sợi thuốc lá (thuốc lá sợi) là nguyên liệu chủ yếu để sản xuất ra thuốc lá điếu thành phẩm, sợi thuốc lá thành phẩm được phối trộn cùng các loại nguyên liệu, phụ liệu khác theo tiêu chuẩn quy định kỹ thuật để sản xuất thuốc lá điếu thành phẩm và không dùng để hút, hít, nhai, ngửi ngậm;
(2) Nguyên liệu thuốc lá nhập khẩu hàng năm được Bộ Công thương quản lý chặt chẽ theo hạn ngạch thuế quan và phê duyệt, thông báo cho các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện nhập khẩu. Vì vậy, sợi thuốc lá nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB theo Luật thuế TTĐB hiện hành.
Căn cứ vào quy định và ý kiến của Bộ Công thương nêu trên, sợi thuốc lá nhập khẩu theo hạn ngạch, kế hoạch được Bộ Công thương phê duyệt để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc lá điếu thì không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB tại khâu nhập khẩu.
Bộ Tài chính đề nghị các Cục Hải quan địa phương thống nhất thực hiện./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn