TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4362/CT-TTHT
V/v: Chi phí được trừ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: Chi nhánh Côngty TNHH Aeonmall Việt Nam tại TPHCM
Địa chỉ: Phòng 2201B, tầng 22, Toà nhà LIM, số 9-11 Tôn Đức Thắng, Quận 1
Mãsố thuế: 0106099581-001

Trả lời văn bảnsố CV-150501 ngày 13/5/2015 của Chi nhánh Công ty về chi phí được trừ, Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếthu nhập doanh nghiệp(TNDN) (có hiệu lực thi hành từ ngày 02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từnăm 2014 trở đi):

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khixác định thu nhập chịu thuế:

“Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điềunày, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điềukiện sau:

a) Khoản chi thực tếphát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoáđơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơnmua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã baogồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanhtoán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật vềthuế giá trị gia tăng.

...”

+ Tại Khoản 2.21Điều 6 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Phần chi vượt quá15% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoahồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗtrợ chi phí; chi cho, biếu, tặng hàng hóa,dịch vụ cho khách hàng.

Tổng số chi được trừ không bao gồm cáckhoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổngsố chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hóabán ra. Đối với hàng hóa nhập khẩu thì giá mua của hàng hóa bán ra bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuếbảo vệ môi trường (nếu có). Đối với hoạtđộng kinh doanh đặc thù như xổ số, trò chơi điện tử có thưởng, đặt cược, casinothì tổng chi phí được trừ không bao gồm chi phí trả thưởng.

Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyếnmại, hoa hồng môi giới bị khống chế nêu trên không bao gồm:

- Khoản hoa hồng bảo hiểm theo quy địnhcủa pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng hóa,dịch vụ đúng giá.

- Khoản hoa hồng trả cho nhà phân phối củacác doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Đối với tổ chức nhận được khoản hoa hồng thìphải kê khai tính vào thu nhập chịu thuế, đối với cá nhân nhận được hoa hồngthì phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả thu nhập.

- Các khoản chi phát sinh trong nước hoặcngoài nước (nếu có) như: Chi phí nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát,phỏng vấn, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin; chi phí phát triển và hỗtrợ nghiên cứu thị trường; chi phí thuê tư vấn thực hiện công việc nghiên cứu,phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; Chi phí trưng bày, giới thiệu sảnphẩm và tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại: chi phí mở phòng hoặc gian hàngtrưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí thuê không gian để trưng bày, giớithiệu sản phẩm; chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm;chi phí vận chuyển sản phẩm trưng bày, giới thiệu.”

Trường hợp Chi nhánh Công ty có kýhợp đồng với Công ty Aeon Việt Nam để cung cấp dịch vụ quản lý trung tâm thươngmại Aeon Mall Celadon Tân Phú (cơ sở thương mại do Công ty Aeon Việt Nam là chủđầu tư), trong năm 2014 có phát sinh các khoản chi phí: trang trí cơ sở thươngmại thay đổi theo mùa vụ trong năm; chi in ấn làm biển báo hướng dẫn, tờ hướngdẫn sơ đồ các tầng của cơ sở thương mại, quầy hàng; chi điều tra, tổng hợpthông tin cá nhân, thu nhập, thói quen, hành vi tiêu dùng của người tiêu dùngđến cơ sở thương mại thông qua mẫu biểu, phỏng vấn thì các khoản chi phí nêutrên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN nếuđáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC Riêng khoản chi phí làm các chương trình biểu diễn thời trang,ca nhạc, diễn kịch nhân các ngày Lễ nhằm mục đích quảng cáo, tiếp thị trung tâmthương mại thìthuộckhoản chi bị khống chế theo quy định tại Khoản 2.21 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh Côngty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
-
Lưu: HC, TTHT.
1154_ 4489164 (13/5/2015)
vu.duc.hien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga