CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 4415/TCHQ-GSQL
NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2002 VỀTHỦ TỤC HẢIQUAN
ĐỐI VỚI MẬT ONG VÀ CÁC SẢN PHẨM ONG XUẤT NHẬP KHẨU

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ ý kiến của BộNông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Công văn số 2399/BNN-KH ngày 06/9/2002về việc quản lý sản xuất, xuất nhập khẩu mật ong. Tổng cục Hải quan hướng dẫnvề thủ tục hải quan đối với mật ong và các sản phẩm từ ong xuất khẩu, nhập khẩunhư sau:

1. Đối với nhập khẩu:

Các tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục nhập khẩu mật ong vàcác sản phẩm từ ong, ngoài bộ hồ sơ phải nộp và xuất trình cho cơ quan Hải quantheo quy định hiện hành phải nộp thêm Giấy chứng nhận không có dư lượngChloramphenicol do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp.

2. Đối với xuất khẩu:

Các tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục xuất khẩu mật ong vàcác sản phẩm từ ong sang thị trường Mỹ, EU, Canada và Nhậtg Bản ngoài bộ hồ sơphải nộp và xuất trình cho cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành, phải xuấttrình thêm giấy chứng nhận kiểm dịch, trong đó có xác nhận hàm lượngChloramphenicol theo đúng yêu cầu của khách hàng.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố quán triệt đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện việc làm thủtục xuất khẩu, nhập khẩu mật ong và các sản phẩm từ ong.