TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44153/CT-TNCN
V/v thực hiện khai thuế, nộp thuế qua mạng internet

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2015

Kính gửi:

- Cổng Giao Tiếp Điện Tử Hà Nội
- Mã số thuế: 0103128033
- Địa chỉ: Phòng 504 tòa nhà 185 Giảng Võ Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Thực hiện chương trình cải cách hành chính, ngànhthuế đã và đang thực hiện các dự án nhằm hỗ trợ, phục vụ người nộp thuế (NNT)ngày một tốt hơn. Nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế qua mạng internet là dự án đượcTổng cục thuế triển khai từ tháng 10/2009 và được sự tham gia tích cực của cácdoanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thủ đô Hà Nội, hiện tại hầu hết các doanhnghiệp, tổ chức đã thực hiện.

Theo quy định Tại khoản 1, điều 48 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định:Điều 48. Khaithuế, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử

1-Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địabàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải khai thuế, nộp thuế, giao dịchvới cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luậtvề giao dịch điện tử.”

Tại văn bản số 2323/BTTTT-THH ngày 15/08/2014 củaBộ Thông tin và Truyền thông xác định: toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã trên địabàn Thành phố Hà Nội có đủ điều kiện cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đểthực hiện giao dịch thông qua phương tiện điện tử với cơ quan quản lý thuế.

Tại khoản 12 điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày12/02/2015 của Chính Phủ quy định: “1. Người nộp thuế là tổ chức kinh doanhsử dụng các dịch vụ điện tử do cơ quan thuế cung cấp (đăng ký thuế, khai, nộpthuế, tra cứu và gửi thông tin về thuế), trừ trường hợp đặc biệt theo quy địnhcủa Bộ Tài chính.

UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn số 2145/UBND-KTngày 02/04/2015 về việc triển khai kê khai và nộp thuế điện tử, theo đó các đơnvị sự nghiệp, các tổ chức có khai thuế trên địa bàn phải thực hiện kê khai, nộpthuế điện tử theo quy định tại điều 48 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày22/07/2013 nêu trên.

Với các quy định trên: khai thuế, nộp thuế qua mạnginternet là dịch vụ điện tử do cơ quan thuế cung cấp, các doanh nghiệp, tổchức trên địa bàn phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế qua mạngInternet theo quy định của pháp luật.

Nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet là hình thứcNNT dùng chứng thư số công cộng ký lên file tờ khai điện tử rồi gửi tờ khai tớicơ quan thuế thông qua mạng internet và nhận lại được xác nhận từ cơ quan thuếtại hòm thư điện tử của người nộp thuế ngay sau khi gửi, người nộp thuế khôngphải đến cơ quan thuế, có thể khai thác các hồ sơ điện tử 24/7.

Hiện nay cơ quan thuế đang triển khai mở rộng dịchvụ nộp thuế điện tử. Nộp thuế điện tử là hình thức người nộp thuế thực hiện nộptiền thuế vào ngân sách nhà nước thông qua mạng internet mà không phải đến cácđiểm giao dịch của ngân hàng thương mại, kho bạc nhà nước.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thuế, nộpthuế, Cục thuế TP Hà Nội đề nghị quý đơn vị, tổ chức thực hiện đăng ký và sửdụng hình thức khai thuế, nộp thuế qua mạng internet từ tháng 7/2015 ngay saukhi nhận được công văn này

1. Thủ tục đăng ký và sử dụng hình thức nộp hồ sơkhai thuế qua mạng Internet: người nộp thuế có thể lựa chọn 1 trong 2 phương ánsau:

- Nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet qua cổngthông tin Tổng cục Thuế; NNT liên hệ, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp chứng thưsố công cộng để được cấp chứng thư số và được hướng dẫn đăng ký thực hiện(người nộp thuế chỉ phải trả phí chứng thư số).

- Nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet thông quacác đơn vị cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnhvực thuế (dịch vụ T-VAN): người nộp thuế liên hệ, ký hợp đồng với đơn vị cungcấp dịch vụ T-VAN để đăng ký và sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ khai thuế thông quaT-VAN.

2. Thủ tục nộp thuế qua mạng internet trên cơ sởkhai thuế qua mạng internet.

Việc nộp thuế bằng hình thức internet banking làhình thức nộp thuế điện tử. Khi tổ chức nộp tiền thuế bằng hình thức internetbanking xong thì in ra bản giấy và gửi cho cán bộ phòng thu nhập cá nhân Cụcthuế Thành phố Hà Nội quản lý tổ chức để báo là đã nộp thuế bằng hình thứcinternet banking

3. Các bước khai thuế và nộp thuế qua mạng hướngdẫn kèm theo công văn này

Hướng dẫn chi tiết khai thuế, nộp thuế qua mạnginternet tra cứu tại trang web: http://kekhaithue.gdt.gov.vn;http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thu nhập cá nhân - Cục thuế HàNội để được hướng dẫn kịp thời.

(Riêng các đại sứ quán việc thực hiện khai thuế,nộp thuế qua mạng internet do các đại sứ quán lựa chọn, không bắt buộc)

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo tới quý đơn vị, tổchức được biết, đề nghị đơn vị, tổ chức thực hiện việc nộp hồ sơ khai thuế vànộp thuế qua mạng internet.


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TNCN(2bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hổ

CÁC BƯỚC KÊ KHAITHUẾ VÀ NỘP THUẾ QUA MẠNG

(kèm theo côngvăn số 44153/CT-TNCN ngày 06 tháng 7 năm 2015)

I. Các bước kê khai thuế qua mạng:

Bước 1. Đăng ký sử dụng chữ ký số

Bước 2. Đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạnginternet

Bước 3. Đăng ký tài khoản nộp hồ sơ khai thuế quamạng của NNT

Bước 4. Thực hiện nộp hơ sơ khai thuế qua mạng

II. Thủ tục nộp thuế điện tử qua mạng internet:

Bước 1: Thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuếđiện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉhttp://nhantokhai.gdt.gov.vn.

Bước 2: Tải bản đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoảnvới ngân hàng trên cổng thông tin điện tử của NHTM hoặc theo các đường dẫn:

Bước 3: Khai các thông tin, sau đó đến chi nhánhNHTM để thực hiện thủ tục đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộpthuế điện tử.

Bước 4: Sau khi chi nhánh NHTM duyệt đăng ký, nhậnthông tin chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua Email đã đăngký kèm với mật khẩu đăng nhập cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.