BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4448/BGDĐT-VP
V/v: Tập huấn cán bộ quản lý về tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2012

Kínhgửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Kế hoạch số 443/KH-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tậphuấn cán bộ quản lý về tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngtrong trường trung học cơ sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai tậphuấn cán bộ quản lý về tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngtrong trường trung học cơ sở như sau:

1. Mục tiêu

- Bồi dưỡng cho cán bộ cốt cáncấp tỉnh/thành phố nhằm tăng cường nhận thức về vai trò, vị trí của nghiên cứukhoa học sư phạm ứng dụng trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục phổthông; bồi dưỡng về phương pháp, quy trình và kỹ năng tiến hành nghiên cứu khoahọc sư phạm ứng dụng; thông qua đó, giúp cho cán bộ quản lý trường THCS có khảnăng tổ chức và duy trì hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trongnhà trường để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ cốtcán các tỉnh/thành phố triển khai bồi dưỡng đại trà cho đội ngũ giáo viên THCStại địa phương, cơ sở.

2. Địa điểm, thời gian bồidưỡng

a) Địa điểm 1: Tại Hải Phòng

- Dành cho học viên thuộc 23tỉnh/thành phố: Nam Định, Hà Nam, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương,Hưng Yên, Thái Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, TuyênQuang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, ĐiệnBiên, Sơn La, Hoà Bình.

- Thời gian học từ 08 -11/8/2012 (Khai mạc 8h00 ngày 08/8/2012 tại Khách sạn Bank Star, số 79 Lý ThánhTông, Đồ Sơn, Hải Phòng).

Đón học viên từ 14h00 ngày07/8/2012 tại Khách sạn Bank Star, số 79 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng.

b) Địa điểm 2: Tại Đà Nẵng

- Dành cho học viên của 18tỉnh/thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, PhúYên, Khánh Hoà, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông.

- Thời gian học từ 13 -16/8/2012 (Khai mạc 8h00 ngày 13/8/2012 tại Khách sạn Đà Nẵng, số 01-03 ĐườngĐống Đa, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

- Đón học viên từ 14h00 ngày12/8/2012 tại các địa điểm sau:

+ Tại Khách sạn Đà Nẵng (số01-03 Đường Đống Đa, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) gồm học viên các tỉnh/thànhphố: TP. Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng;

+ Tại Khách sạn Mộc Lan (số 6Đường Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) gồm học viên các tỉnh: Quảng Nam,Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông.

c) Địa điểm 3: Tại TP. Hồ ChíMinh

- Dành cho học viên của 22tỉnh/thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Ninh Thuận,Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, AnGiang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, TràVinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

- Thời gian học từ 20 -23/8/2012 (Khai mạc 8h00 ngày 20/8/2012 tại Khách sạn Đại Nam, số 79 Đường TrầnHưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

- Đón học viên từ 14h00 ngày19/8/2012 tại các địa điểm sau:

+ Tại Khách sạn Đại Nam (số 79Đường Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) gồm học viên các tỉnh, thành phố:TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, ĐồngNai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang,Vĩnh Long;

+ Tại Khách sạn Hoàng Ngân (số29 - 31 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) gồm học viên các tỉnh: Bến Tre;Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

3. Thành phần

Mỗi sở giáo dục và đào tạo cử 10học viên, gồm: 01 lãnh đạo phòng GDTrH, 01 chuyên viên phòng GDTrH, 03 lãnh đạothuộc 03 phòng GD&ĐT quận/huyện, 05 hiệu trưởng/phó hiệu trưởng của 05trường THCS đã có nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm.

Riêng đối với các tỉnh/thànhphố: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An và Thanh Hoá đề nghị cử 15 cán bộ cốtcán (thêm số lượng hiệu trưởng/phó hiệu trưởng).

4. Chuẩn bị của các đoàn, họcviên

- Trưởng đoàn mang theo Quyếtđịnh cử người của cấp có thẩm quyền (bản có dấu đỏ);

- Gửi danh sách đoàn lập theomẫu (phụ lục kèm theo) gửi về Bộ GD&ĐT theo địa chỉ: [email protected] trướcngày 25/7/2012 để tổng hợp.

5. Tổ chức triển khai tậphuấn đại trà tại địa phương

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo xâydựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tập huấn đại trà tại địa phương cho đội ngũcán bộ quản lý và giáo viên các trường THCS tại địa phương, cơ sở.

- Báo cáo kết quả triển khai cácđợt bồi dưỡng đề nghị gửi chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cánbộ quản lý cơ sở giáo dục, Toà nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, HàNội và đồng thời gửi theo địa chỉ email: [email protected] chậm nhất 10 ngày saukhi tổ chức bồi dưỡng.

6. Kinh phí thực hiện

- Đối với các lớp tập huấn cốtcán do Bộ GDĐT tổ chức: Chương trình phát triển giáo dục trung học thanh toántiền phòng nghỉ, hỗ trợ tiền ăn cho học viên và các chi phí khác theo quy địnhtrong các ngày tập huấn; đơn vị cử người thanh toán tiền phương tiện đi lại,công tác phí và các khoản chi khác theo quy định.

- Đối với việc tập huấn tại cácđịa phương: Sử dụng kinh phí cho việc tập huấn giáo viên tại địa phương, cơ sởgiáo dục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhận được công văn này đề nghịcác sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, chọn, cử học viên đủ số lượng,đúng thành phần tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ cốt cán. Trong quá trình thực hiệnnếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với đ/c Nguyễn Quang Nhữ, Cục Nhà giáo và cánbộ quản lý cơ sở giáo dục, ĐT 043. 623. 0604 (CQ) hoặc 0912 010 733 (DĐ) đểphối hợp giải quyết.

Nơi nhận:- Như trên;
- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Cục NG&CBQLCSGD, Vụ GDTrH, Chương trình phát triển GDTrH (để thực hiện);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Hùng

PHỤ LỤC

(Kèmtheo Công văn số………./BGDĐT-VP ngày tháng năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị:....................

DANH SÁCH

ĐẠIBIỂU THAM GIA TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌCSƯ PHẠM ỨNG DỤNG TRONG TRƯỜNG THCS

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Email, ĐT

1

2

3

4

......

Trưởngđoàn:……………………………………………………………..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ghi chú: Danhsách được lập trên word, sử dụng font chữ Time New Roman