BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH
, CHNGTHỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4488/HTQTCT-HT
V/v giấy tờ chứng minh tình trạng hônnhân của công dân Đức và công dân Bỉ

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thựcnhận được văn bảnxin ý kiến củamột số địa phương về giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân củacông dân Đức và công dân Bỉ trong hồsơ đăng ký kết hôn tại Việt Nam, sau khitrao đổi và nhận được thông báo chính thức của Đại sứ quánCHLB Đức và Đại sứquánVương quốc Bỉ, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cập nhật thông tin về giấytờ chứng minh tình trạng hôn nhân củacông dân Đức và công dân Bỉ như sau:

Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân Đứcđể làm thủ tụcđăng ký kết hôn tại Việt Namlà “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn” do cơquan chức năng nơi đăng ký cư trú củacông dân Đức cấp. Các giấy tờ khác như:giấy chứng nhận đăng ký cư trú do cơ quan địa phương củaCHLB Đức cấp, camkết tuyên thệ vềtình trạng hôn nhân không đủ để chứng minh tình trạng không kếthôn của công dân Đức. Cơ quan đại diện của CHLB Đứctại nước ngoài không thểcung cấp thông tin về tình trạng hôn nhân của công dân Đức.

2. “Giấy chứng nhận không cản trở hôn nhân” là văn bản duy nhất mà Đại sứquán Vương quốc Bỉ tại nước ngoài cấpcho công dân Bỉ để kết hôn tại địa phận lãnhsự do Đại sứ quán đó quản lý. Giấychứng nhận không cản trở hôn nhân bao gồm cảxác nhận về tình trạng hôn nhân.

Đề nghị các Sở Tư pháp hướng dẫn để người có yêu cầuđăng ký kết hônbiết, thực hiệnthống nhất. Sở Tư pháp chấp nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện kếthôn đối với công dân Đức, Giấy chứngnhận không cản trở hôn nhân đối với côngdân Bỉ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, không yêu cầu thêm giấytờ chứng minh tìnhtrạnghôn nhân.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thông báo để Sở Tưpháp biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT (Dung).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh