công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 45 TCT/CS
NGÀY 03 THÁNG 1 NĂM 2003 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời Công văn số 3373/CT-NV ngày 25/10/2002 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế hỏi về vướng mắctrong quá trình thực hiện Luật thuế GTGT, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 9, mục II phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính quy định: "Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòngdịch bệnh, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ, phục hồichức năng cho người bệnh và dịch vụ thú y" thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT.

Do vậy việc cung cấp các loại thuốc đặc chủng như thuốc mê,thuốc tê, thuốc kháng sinh... không thuộc các dịch vụ nêu trên nên phải chịuthuế GTGT theo quy định hiện hành.

2. Tại điểm 2.23, mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC quy định: "Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập là các loại mô hình, hình vẽ,thước kẻ, bảng, phấn, compa dùng để giảng dạy, học tập và các loại thiết bị,dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm" áp dụng mức thuếsuất thuế GTGT 5%.

Như vậy việc cơ sở kinh doanh bán bàn ghế cho trường họckhông thuộc danh mục áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo hướng dẫn nêu trên màphải áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.