Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 4503 TCT/NV7 NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤTCỦA CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 8319/CT-NV ngày 03/10/2001 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, về việc nộp tiềnsử dụng đất của Công ty Vàng bạc đá quý thành phố Hồ Chí Minh; Tổng cục thuế cóý kiến như sau:

Tại khoản 4, Điều 26, Luật đất đai năm 1993 quy định: Nhànước thu hồi toàn bộ hoặc một phần diện tích đất đã giao sử dụng trong nhữngtrường hợp sau: "Đất không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng mà khôngđược cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất cho phép".

Căn cứ vào quy định trên đây, Công ty Vàng bạc đá quý thànhphố Hồ Chí Minh được Uỷ ban nhân dân thành phố giao đất theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 17/01/1991 để xây dựng văn phòng làm việc, cửa hàng và nhà ởcủa CBCNV đến nay đã trên 10 năm nhưng Công ty vẫn chưa triển khai được dự án.Do vậy, nếu trong thời gian từ khi giao đất đến nay, UBND thành phố Hồ Chí Minhkhông có văn bản nào cho phép Công ty Vàng bạc đá quý thành phố được tiếp tụcsử dụng đất thì Quyết định giao đất nói trên của UBND thành phố không còn hiệulực.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo UBND thànhphố về vấn đề trên để giải quyết theo đúng thẩm quyền của địa phương. Trườnghợp UBND thành phố có quyết định giao lại đất cho Công ty Vàng bạc đá quý thànhphố Hồ Chí Minh thì phần diện tích đất sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở củaCBCNV phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minhbiết và thực hiện.