Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 456/LĐTBXH-TL NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 2003 VỀ VIỆC
HƯỚNG DẪN TRẢ LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ

Kínhgửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội được biết, vừa qua Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh có đăngtin về chế độ trả lương làm thêm giờ đối với nhân viên bảo vệ làm việc tại cácdoanh nghiệp theo nội dung Công văn số 4299/LĐTBXH-TL ngày 14/12/1999 của BộLao động - Thương binh và Xã hội. Để bảo đảm việc thực hiện đúng quy định củaNhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn như sau:

1. Trước ngày 01/01/2003, việc trả lương làm thêm giờ đượcthực hiện theo quy định tại của Nghị định số 197/CP của Chính phủ, Thông tư số 10/LĐTBXH-TL ngày 19/4/1995 và Thông tư số 11/LĐTBXH-TT ngày 03/5/1995 của BộLao động - Thương binh và Xã hội.

2. Từ ngày 01/01/2003 trở đi, việc trả lương làm thêm giờđược thực hiện theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Laođộng về tiền lương. Hiện nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang khẩntrương hoàn chỉnh để ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện. Trong khi chưa cóThông tư hướng dẫn, đối tượng được trả lương làm thêm giờ tạm thời thực hiệntheo quy định tại 2 Thông tư nói trên.

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ ChíMinh chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn thực hiện theo đúng quy địnhcủa Nhà nước.