BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4560/TCT-TCCB
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2011

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện côngtác xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức thuếđịnh kỳ hàng năm, Tổng cục Thuế hướng dẫn các đơn vị xây dựng, triển khai kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2011 như sau:

I. Báo cáocông tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2010

- Báo cáo, đánhgiá tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2010;

- Thuận lợi, khókhăn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức thuế tại địa phương;

- Kiến nghị, đềxuất về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức.

II. Địnhhướng chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2011

1. Về mụctiêu, yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng

Để đạt được mụctiêu xây dựng và phát triển đội ngũ công chức thuế có phẩm chất chính trị vàđạo đức nghề nghiệp tốt, có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu và chuyênnghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế giai đoạn tớiđây.

Năm 2011, ngànhThuế xác định phải đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thứcchuyên sâu theo từng chức năng quản lý thuế nhằm nâng cao năng lực, trình độcho công chức ngành Thuế; đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng công chứcngành thuế theo hướng hiện đại hóa cả về chính sách gắn với quản lý; tăng cườngđào tạo chuyên sâu các kỹ năng quản lý thuế ở các nước tiên tiến.

Công tác tổchức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng phải tạo cơ hội đầy đủ và linh hoạt cho tất cảcác đối tượng công chức, viên chức thuế, từ công chức mới tuyển dụng cho đếncông chức có kinh nghiệm công tác, từ nhân viên đến công chức lãnh đạo, quảnlý. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức thuế là trách nhiệmcủa cơ quan Thuế tất cả các cấp từ Trung ương đến địa phương; Tích cực thamgia, chủ động học tập đáp ứng yêu cầu của quản lý thuế hiện đại là nghĩa vụ củatất cả công chức, viên chức thuế.

2. Về phâncấp quản lý, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

- Tổng cục Thuếxây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ, nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng vàtrực tiếp mở các lớp bồi dưỡng cho công chức chủ chốt của Cục Thuế, Chi cụcThuế và đội ngũ giảng viên kiêm chức, triển khai thí điểm việc đào tạo, bồidưỡng trực tuyến qua mạng Internet - Elearning …

- Trên cơ sởchương trình, tài liệu bồi dưỡng Tổng cục ban hành, các Cục Thuế chủ động tổchức triển khai bồi dưỡng cho công chức làm việc tại các bộ phận chức năng củaCục Thuế và Chi cục. Riêng một số chương trình, Tổng cục Thuế sẽ trực tiếp tổchức đào tạo, bồi dưỡng cho công chức toàn ngành như: bồi dưỡng một số nội dungnâng cao, chuyên sâu về quản lý thuế, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cơ bản, bồidưỡng nghiệp vụ thanh tra nâng cao, bồi dưỡng nghiệp vụ thuế ngạch kiểm traviên thuế, bồi dưỡng kế toán chuyên sâu và nâng cao, bồi dưỡng phương pháp sưphạm, bồi dưỡng tin học nâng cao …

- Tổng cục Thuếgiao Cục trưởng Cục Thuế tổ chức và chịu trách nhiệm về việc đào tạo, bồi dưỡngcho công chức thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo chuẩn hóa đội ngũ công chức theoquy định chung của Nhà nước và của ngành.

III. Nội dungđào tạo, bồi dưỡng công chức thuế năm 2011

1. Đào tạo,bồi dưỡng kiến thức đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức:

- Về bồidưỡng kiến thức Quản lý nhà nước: Để chuẩn hóa đội ngũ công chức thuế nhằmđáp ứng các tiêu chuẩn ngạch công chức, ngoài các lớp do Bộ Tài chính tổ chức,các Cục Thuế cần chủ động lập kế hoạch, liên hệ các cơ sở đào tạo để mở lớp bồidưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại địaphương cho CBCC thuộc quản lý của Cục Thuế; giao Trường Nghiệp vụ Thuế lập kếhoạch, liên hệ với các cơ sở đào tạo tại TP Hà Nội để mở lớp bồi dưỡng kiếnthức QLNN cho CBCC khối cơ quan Tổng cục Thuế.

Đảm bảo côngchức thuộc đối tượng đang giữ ngạch hoặc có đủ các tiêu chuẩn để chuẩn bị thinâng ngạch chuyên viên & tương đương, chuyên viên chính & tương đươngphải được bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước theo quy định.

- Về đào tạolý luận chính trị: Tổng cục Thuế chủ trương đẩy mạnh đào tạo lý luận chínhtrị cho công chức ngành Thuế. Đối tượng được cử đi đào tạo lý luận chính trịtrình độ cao cấp hoặc cử nhân là Lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng thuộc Tổng cụcThuế, Lãnh đạo Cục Thuế, Lãnh đạo phòng thuộc Cục Thuế, Lãnh đạo Chi cục Thuếvà các công chức trong diện quy hoạch Lãnh đạo Cục Thuế, công chức đang giữngạch công chức chuyên viên chính và phải được Cấp ủy địa phương xét duyệt vàcử đi học.

Cục trưởng CụcThuế các tỉnh, thành phố căn cứ vào chủ trương của Tỉnh ủy, Thành ủy để xâydựng kế hoạch đào tạo cử nhân chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị cho côngchức ngành Thuế; chủ động làm việc với cấp ủy địa phương gửi công chức thuếtham gia các lớp do địa phương mở chung cho các Sở, ban, ngành tại tỉnh, thànhphố.

2. Đào tạođại học, sau đại học

a) Đào tạoĐại học: Năm 2011, Tổng cục chủ trương chỉ đào tạo đại học chuyên ngànhkinh tế, tài chính, luật cho một số Cục Thuế có tỉ lệ công chức đã được đào tạoĐại học thấp hơn 45%.

- Đào tạo đạihọc chuyên ngành Kinh tế, tài chính: Để phục vụ công tác chuyên môn của ngành,Tổng cục đề nghị Cục Thuế chỉ cử đi đào tạo đại học chuyên ngành Kinh tế, Tàichính cho công chức giữ chức vụ từ lãnh đạo Đội thuế thuộc Chi cục Thuế trởlên; Chỉ cử đi đào tạo Đại học đối với những công chức trong diện quy hoạchchức danh Lãnh đạo Chi cục Thuế, lãnh đạo phòng thuộc Cục Thuế, và những côngchức có năng lực phát triển đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núicao, hải đảo …

- Đào tạo cửnhân Luật cho công chức Lãnh đạo Cục Thuế, Lãnh đạo phòng thuộc Cục Thuế, Lãnhđạo Chi cục Thuế và công chức đang làm việc trong lĩnh vực mà công việc đòi hỏikiến thức pháp luật như: pháp chế, hoạch định chính sách, ban hành các văn bảnquy phạm pháp luật, hướng dẫn trả lời chính sách thuế, quản lý nợ và cưỡng chếthu nợ thuế, thanh tra và xử lý khiếu nại …. Đào tạo cử nhân Luật được thựchiện theo 2 hình thức: Đào tạo bằng thứ nhất đối với những công chức chưa cótrình độ đại học và đào tạo bằng thứ 2 đối với những công chức đã có một bằngđại học.

b) Đào tạoSau đại học

* Đối tượngđào tạo Sau đại học:

- Tại Tổng cụcThuế là những công chức Lãnh đạo từ cấp phòng trở lên hoặc công chức trong diệnquy hoạch và các công chức trẻ có thành tích đặc biệt xuất sắc, hoàn thành tốtnhiệm vụ được giao, có thời gian công tác đủ 5 năm trở lên tính từ thời điểm cửđi đào tạo trong đó có ít nhất 03 năm công tác trong ngành Thuế, có năng lựctriển vọng phát triển, phục vụ lâu dài cho ngành.

Riêng đối vớicông chức trẻ, tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá, Giỏi, có trình độ ngoạingữ tốt, có năng lực triển vọng phát triển, phục vụ lâu dài cho ngành (có camkết), đủ điều kiện dự tuyển các khóa đào tạo Sau đại học ở nước ngoài thì thờigian công tác trong ngành Thuế ít nhất là 1 năm.

- Tại Cục Thuếlà Lãnh đạo Cục Thuế, Lãnh đạo phòng thuộc Cục Thuế, Lãnh đạo Chi cục Thuế vàcông chức quy hoạch cho các chức danh Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng thuộc CụcThuế, Lãnh đạo Chi cục Thuế.

* Chuyênngành đào tạo: Công chức đi học phải tập trung vào các chuyên ngành thiếtthực với công việc của ngành Thuế, Tài chính như Kinh tế, Tài chính, Kế toán,Kiểm toán … và phù hợp với lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm.

* Đối với cáccông chức không thuộc đối tượng được cử đi đào tạo đại học (văn bằng 2), sauđại học: nếu trúng tuyển và bố trí học ngoài giờ hành chính, có kết quả học tậptốt, chuyên ngành học thiết thực với công việc chuyên môn đang đảm nhận và cócam kết phục vụ lâu dài trong ngành thuế, cơ quan sẽ xem xét, hỗ trợ một phầnkinh phí đào tạo theo quy định. Giao Cục trưởng Cục Thuế lựa chọn, quyết địnhvà báo cáo Tổng cục danh sách để bố trí kinh phí.

3. Bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ:

Nhằm nâng caotính chuyên sâu, chuyên nghiệp cho đội ngũ công chức thuế đáp ứng yêu cầu cảicách và hiện đại hóa, năm 2011, Tổng cục chủ trương đẩy mạnh bồi dưỡng các kiếnthức, kỹ năng, quy trình quản lý thuế theo từng chức năng quản lý thuế …. Đảmbảo 100% công chức chuyên môn nghiệp vụ được bồi dưỡng nghiệp vụ và các kỹ năngquản lý thuế phù hợp với lĩnh vực công tác đang đảm nhiệm.

3.1. Vềbồi dưỡng các kỹ năng quản lý thuế: Tăng cường bồi dưỡng các kiến thức,kỹ năng, quy trình quản lý thuế cho công chức theo các chức năng, lĩnh vực côngtác: Kỹ năng Tuyên truyền pháp luật thuế, Kỹ năng Hỗ trợ người nộp thuế, Kỹnăng Quản lý kê khai và kế toán thuế, Kỹ năng Thanh tra thuế, kiểm tra thuế, Kỹnăng Kiểm tra nội bộ, Kỹ năng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; Kỹ năng quản lýhiệp định thuế … theo nội dung, chương trình Tổng cục Thuế ban hành thống nhấttrong toàn ngành.

3.2. Vềbồi dưỡng nghiệp vụ thuế cho các ngạch công chức chuyên ngành thuế: Căncứ Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệpvụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ thì vềtrình độ: công chức thuế giữ ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế, kiểm tra viêncao đẳng thuế, kiểm tra viên thuế … phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụchuyên ngành thuế ở ngạch tương ứng. Do đó từ năm 2011, Tổng cục Thuế chủtrương đẩy mạnh bồi dưỡng nghiệp vụ thuế cho các ngạch công chức chuyên ngànhthuế. Trong đó:

+ Bồi dưỡngnghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế, Kiểm tra viên cao đẳng thuế: Căncứ nội dung, chương trình, tài liệu bồi dưỡng Tổng cục ban hành, Cục Thuế cótrách nhiệm cập nhật các kiến thức mới và tổ chức bồi dưỡng cho công chức thuộcCục Thuế quản lý.

+ Bồi dưỡngnghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên thuế: Tổng cục bồi dưỡng tập trung, khi có kếhoạch, Cục Thuế có trách nhiệm cử cán bộ về Tổng cục bồi dưỡng. Nếu nhu cầu bồidưỡng nghiệp vụ kiểm soát viên thuế của Cục Thuế lớn (trên 50 cán bộ), đề nghịCục Thuế lập kế hoạch báo cáo Tổng cục hỗ trợ giảng viên để tổ chức lớp bồidưỡng tại địa phương.

3.3. Bồidưỡng nghiệp vụ thanh tra viên: Năm 2011, Tổng cục Thuế tiếp tục đẩymạnh bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên và thanh tra viên chính thuế để đáp ứngyêu cầu bổ nhiệm ngạch thanh tra viên thuế và thanh tra viên chính thuế cho lựclượng công chức đang thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra nộibộ.

Ngoài các lớpbồi dưỡng nghiệp vụ chuyển ngạch thanh tra do Tổng cục phối hợp với Trường Cánbộ thanh tra tổ chức, các Cục Thuế cần chủ động liên hệ với Thanh tra tỉnh,thành phố để gửi cán bộ đi học khi UBND tỉnh, thành phố phối hợp với Trường Cánbộ thanh tra mở lớp thanh tra viên cho các Sở, Ngành tại địa phương; hoặc phốihợp để mở lớp cho công chức thuế thuộc Cục Thuế quản lý theo chương trình, nộidung, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên cho công chức thuế mà TrườngBồi dưỡng công chức Thanh tra - Thanh tra Chính phủ và Trường Nghiệp vụ Thuế đãban hành.

3.4. Bồidưỡng kiến thức kế toán: Các Cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh bồi dưỡng kiếnthức Kế toán cơ bản cho công chức thuế theo phương thức chủ động liên kết với cácTrường Đại học, các Học viện, các Trung tâm đào tạo để tự tổ chức bồi dưỡngtheo chương trình và giáo trình đã được Tổng cục phát hành. Tổng cục Thuế tiếptục phối hợp với các đơn vị mở thêm một số lớp bồi dưỡng kiến thức Kế toán Cơbản cho các Cục Thuế không có điều kiện tự mở lớp. Riêng bồi dưỡng Kế toán nângcao: các Cục Thuế có trách nhiệm cử công chức (ưu tiên cho công chức chủ chốtvà công chức làm việc tại các chức năng kiểm tra thuế, thanh tra thuế, kiểm tranội bộ) về Tổng cục bồi dưỡng khi có kế hoạch của Tổng cục.

+ Bồi dưỡngnghiệp vụ kế toán trưởng: Năm 2011, Tổng cục Thuế chủ trương bồi dưỡngnghiệp vụ kế toán trưởng đối với lãnh đạo bộ phận Hành chính - Tài vụ - Quảntrị - Ấn chỉ trực tiếp phụ trách công tác kế toán, tài vụ của các đơn vị để đápứng yêu cầu bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các Cục Thuế, Chicục Thuế. Cục thuế có trách nhiệm chủ động liên kết với các cơ sở đào tạo cóthẩm quyền tại địa phương để tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng chocông chức. Đối với những địa phương không có điều kiện tổ chức lớp riêng, đềnghị các đơn vị đăng ký và cử công chức về Tổng cục bồi dưỡng khi có kế hoạch.

3.5. Bồidưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho công chức lãnh đạo: Căn cứ nội dungchương trình, tài liệu Tổng cục đã ban hành, các Cục Thuế chủ động triển khaibồi dưỡng công chức lãnh đạo từ cấp Đội trở lên. Đối với những đơn vị không cóđiều kiện tự tổ chức lớp riêng được, đề nghị đăng ký và cử công chức về Tổngcục bồi dưỡng khi có kế hoạch của Tổng cục Thuế.

4. Về bồidưỡng tin học, ngoại ngữ:

4.1. Đàotạo, bồi dưỡng tin học:

- Đào tạo tinhọc cơ bản: Các Cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng tin học cơ bảncho công chức thuộc phạm vi quản lý theo chương trình, tài liệu bồi dưỡng Tổngcục Thuế ban hành.

- Bồi dưỡngcác chương trình Ứng dụng quản lý thuế: Tiếp tục đào tạo các chương trìnhứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế như: ứng dụng phân tích thông tinrủi ro phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra; ứng dụng quản lý thuế trước bạ;ứng dụng hỗ trợ thanh tra kiểm tra thuế; ứng dụng hỗ trợ kê khai áp dụng mãvạch hai chiều; ứng dụng quản lý thuế thu nhập cá nhân; ứng dụng phục vụ côngtác thanh tra nội bộ ngành …. Đảm bảo 100% cán bộ quản lý thuế được bồi dưỡngcác chương trình ứng dụng quản lý thuế theo từng chức năng quản lý.

- Bồi dưỡngtin học chuyên sâu, quản trị hệ thống cho công chức làm công tác tin họctrong toàn ngành thuế.

4.2. Bồidưỡng ngoại ngữ:

- Tổng cục giaocác Cục Thuế chủ động tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ cơ bản (trình độ B, C) chocông chức thuộc Cục Thuế quản lý để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của ngạch côngchức, đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức; đáp ứng yêu cầu công tác quảnlý thuế.

Việc bồi dưỡngngoại ngữ phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý thuế, Cục Thuế chủ động lập kếhoạch và cử công chức đi học, báo cáo Tổng cục bố trí kinh phí đào tạo, bồidưỡng theo quy định. Tổng cục Thuế khuyến khích, động viên công chức học tập,nâng cao trình độ ngoại ngữ để đủ điều kiện tham dự các khóa học ở nước ngoài.Công chức có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS tối thiểu đạt 5.0 (hoặc chứngchỉ TOFEL tương đương) sẽ được xem xét hỗ trợ học phí theo quy định.

- Bồi dưỡngtiếng dân tộc: Tổng cục Thuế chủ trương bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu sốcho công chức thuộc Cục Thuế các tỉnh Tây Nguyên, và một số tỉnh miền núi, vùngsâu, vùng xa nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác tuyên truyền pháp luật thuế,quản lý thuế và đặc biệt phục vụ cho công tác chính trị, xã hội theo chủ trươngcủa Đảng, Nhà nước tại địa phương.

Năm 2011, Tổngcục sẽ giao chỉ tiêu và cấp kinh phí bồi dưỡng tiếng dân tộc trên cơ sở nhu cầuCục Thuế đăng ký. Cục Thuế chủ động liên hệ với các Trung tâm đào tạo tiếng dântộc tại địa phương để mở lớp.

5. Đối với cácnội dung đào tạo, bồi dưỡng khác: Cục Thuế căn cứ hướng dẫn công tác đàotạo, bồi dưỡng hàng năm của Tổng cục để xây dựng kế hoạch.

Cục Thuế cótrách nhiệm cử công chức đúng đối tượng tham gia các khóa bồi dưỡng theo yêucầu của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế như: bồi dưỡng phương pháp sư phạm chogiảng viên kiêm chức ngành thuế; bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho cán bộ lãnh đạovà quy hoạch lãnh đạo các cấp; Kiến thức kinh tế thị trường; Kiến thức Hội nhậpkinh tế quốc tế; Kiến thức quốc phòng an ninh …

6. Đào tạochuyên gia thuế, giảng viên thuế ở nước ngoài: Năm 2011, Tổng cục Thuế chủtrương tăng cường đào tạo đội ngũ chuyên gia, giảng viên thuế ở nước ngoài đểtiếp thu, nghiên cứu và vận dụng kiến thức, kinh nghiệm của các nước tiên tiếnvà thông lệ quốc tế vào công tác quản lý thuế của ngành.

IV. Căn cứ vàphương pháp lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

1. Căn cứ đểxây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

- Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đàotạo, bồi dưỡng công chức;

- Quyết định số 1462/QĐ-BTC ngày 02/7/2008 ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viênchức ngành Tài chính;

- Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quảnlý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồidưỡng công chức nhà nước;

- Chủ trươngđịnh hướng đào tạo, bồi dưỡng công chức của Tổng cục Thuế; căn cứ tình hìnhtriển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2010 của CụcThuế và thực trạng trình độ công chức và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của CụcThuế.

2. Phươngpháp lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng:

- Kế hoạch đượclập trên cơ sở tổng hợp nhu cầu từ các đơn vị, bộ phận mà đơn vị có trách nhiệmđào tạo, bồi dưỡng;

- Kế hoạch đượclập với đầy đủ các chỉ tiêu theo mẫu quy định kèm theo công văn này. RiêngTrường Nghiệp vụ thuế chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị chứcnăng thuộc Tổng cục lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và CụcCông nghệ thông tin chịu trách nhiệm lập kế hoạch bồi dưỡng tin học chuyên sâuvề quản lý thuế do Tổng cục Thuế chủ trì tổ chức theo phân cấp đã nêu.

- Kế hoạch 2011cần chú ý đến tình hình triển khai thực hiện kế hoạch 2010 và tham khảo mứckinh phí Tổng cục đã phân bổ năm 2010; đảm bảo sát thực và có tính thực thicao.

V. Về quản lýkinh phí đào tạo, bồi dưỡng

Nhằm tăng cườngsự chủ động về kinh phí cho các Cục Thuế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho côngchức được kịp thời, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao, Tổng cục đề nghị:

- Cục Thuế lậpkế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức thuộc Cục Thuế quản lý, báo cáo Tổng cục(qua Vụ TCCB) để phê duyệt kế hoạch về mặt nội dung; lập dự toán kinh phí đàotạo, bồi dưỡng cho CBCC của Cục Thuế, báo cáo Tổng cục (qua Vụ TVQT) để phêduyệt dự toán và bố trí trong dự toán kinh phí của Cục Thuế.

+ Lưu ý: Khidự thảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2011, mục kinh phí mang tính chất thamkhảo làm cơ sở để đảm bảo tính khả thi về kinh phí khi dự thảo kế hoạch đàotạo, bồi dưỡng. Trên cơ sở nội dung đào tạo, bồi dưỡng đã được Tổng cục phêduyệt, Vụ Tài vụ quản trị sẽ hướng dẫn lập, duyệt dự toán và phân bổ kinh phíđào tạo, bồi dưỡng theo năm tài chính.

- Vụ Tài vụ quảntrị có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị lập dự toán kinh phí đào tạo,bồi dưỡng theo quy định; tổng hợp dự toán, báo cáo Tổng cục xem xét; trình Tổngcục phê duyệt phương án phân bổ dự toán và giao dự toán kinh phí đào tạo, bồidưỡng cho các Cục Thuế, để các đơn vị chủ động triển khai kế hoạch đào tạo, bồidưỡng cho công chức ngay từ đầu năm.

- Cục trưởng CụcThuế có trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được giao đúngmục đích theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được phê duyệt, thực hiện quyết toántheo đúng quy định hiện hành.

- Tổng cục Thuếsẽ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chứcthuế; việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của các CụcThuế.

V. Tổ chứcthực hiện

- Tổng cục Thuếgiao cho Cục trưởng Cục Thuế tổ chức và chịu trách nhiệm về việc đào tạo, bồidưỡng cho công chức thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo chuẩn hóa đội ngũ công chứctheo quy định chung của Nhà nước và của ngành.

- Đối với các chươngtrình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Tổng cục Thuế chủ trì, trựctiếp tổ chức thực hiện: Giao Trường Nghiệp vụ Thuế làm đầu mối chung, chủ trì,phối hợp với các Vụ, đơn vị chức năng tổ chức triển khai thực hiện chương trìnhbồi dưỡng, đào tạo cho công chức theo kế hoạch đã được Tổng cục phê duyệt.

- Giao các Vụ,đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục (Vụ Tuyên truyền hỗ trợ NNT, Vụ Kê khai &KTT, Vụ QN nợ & cưỡng chế nợ thuế, Vụ Kiểm tra nội bộ, Thanh tra Tổng cục,Ban Cải cách & HĐH …) chủ trì phối hợp với Trường Nghiệp vụ thuế khẩntrương hoàn thành, cập nhật, bổ sung (nếu có) các chương trình, tài liệu đàotạo, bồi dưỡng các kỹ năng quản lý thuế.

- Giao Vụ Tổchức cán bộ chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan theo dõi, tổnghợp, đánh giá, báo cáo Tổng cục kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức thuế trongtoàn ngành.

- Giao Vụ Tài vụquản trị thống nhất quản lý và thực hiện việc theo dõi, phân bổ, giao dự toánkinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức cho các địa phương; Vụ Tổ chức cán bộphối hợp theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch và sử dụng kinh phí đào tạo, bồidưỡng của Cục Thuế.

Đề nghị Cục Thuếgửi báo cáo và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2011 bằng văn bản về Tổng cục(qua Vụ Tổ chức cán bộ), đồng thời gửi theo địa chỉ thư nội bộ: Nguyet, DangThi Thu Nguyet (TCCB-TCT) trước ngày 20/11/2010 để kịp thời tổng hợp kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức toàn ngành năm 2011. Quá thời hạn trên, CụcThuế nào không gửi báo cáo coi như không có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm2011.

Lưu ý: Biểukế hoạch cần làm trên file Excel theo đúng mẫu biểu đính kèm (không thêm, bớtcác cột, dòng) để việc tổng hợp số liệu được thống nhất.

Tổng cục Thuếthông báo để các Cục Thuế biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị thuộc & trực thuộc TCT;
- Lưu: VT, TCCB (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam


TỔNG CỤC THUẾ

Cục Thuế ………

KẾHOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2011

TT

Nội dung đào tạo

Chất lượng cán bộ tại thời điểm 31/10/2010

Số lượng công chức dự kiến Đào tạo, bồi dưỡng (lượt người)

Số lớp ĐTBD

Đơn vị đảm nhiệm đào tạo (ghi rõ số lượng không đánh dấu X)

Dự toán kinh phí đào tạo (do Cục Thuế chi)

Ghi chú

Tổng số lượt dự dưỡng ĐTBD

Chia theo chức danh

Chia theo ngạch công chức

Số ngày/ lớp

Số lớp

Số cán bộ đạt trình độ theo các nội dung

Tỷ lệ % so với tổng số cán bộ, công chức

LĐ Cục thuế

LĐ phòng CT

LĐ Chi cục

LĐ đội

CBCC khác

CVCC và tương đương

CVC và tương đương

CV và tương đương

Cán sự và tương đương

Nhân viên thuế

Tổng cục Thuế trực tiếp BD

Cục Thuế chủ trì tổ chức thực hiện

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1

Sau đại học

Thạc sĩ

Tiến sĩ

2

Đại học

Kinh tế - Tài chính

Luật

Khác

3

Lý luận chính trị

Cử nhân

Cao cấp

Trung cấp

4

Quản lý Nhà nước

Bồi dưỡng Tiền công vụ

Chuyên viên

Chuyên viên chính

Chuyên viên cao cấp

5

Ngoại ngữ

Trình độ B

Trình độ C

Trình độ sau C

Ngoại ngữ khác

Tiếng dân tộc

6

Tin học

Tin học cơ bản

Tin học ứng dụng quản lý thuế

Tin học nâng cao

7

Kế toán

Kế toán cơ bản

Kế toán nâng cao

Kế toán trưởng

8

Đào tạo chuyển ngạch Thanh tra

- Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cơ bản

- Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra nâng cao

9

Đào tạo, tập huấn NV

9.1

Kiểm tra viên trung cấp thuế

9.2

Kiểm tra viên cao đẳng thuế

9.3

Kiểm tra viên thuế

9.4

Kỹ năng Tuyên truyền pháp luật thuế

9.5

Kỹ năng Hỗ trợ người nộp thuế

9.6

Kỹ năng Quản lý Kê khai và Kế toán thuế

9.7

Kỹ năng Kiểm tra thuế

9.8

Kỹ năng Kiểm tra nội bộ

9.9

Kỹ năng Thanh tra thuế

9.10

Kỹ năng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

9.11

Phương pháp sư phạm

9.12

Bồi dưỡng công chức mới vào ngành

9.13

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho CB lãnh đạo

9.14

Đào tạo khác

(Ghi rõ nội dung ĐTBD)

10

Đào tạo tại nước ngoài

10.1

Thực tế khảo sát

10.2

Đào tạo

Sau Đại học

3 tháng - 1 năm

Dưới 3 tháng

Tổng = 1+2+3+…+10

Ghi chú:

- Đối với chỉ tiêu ở mục 9.14: Ghirõ các nội dung nghiệp vụ Cục Thuế cần đào tạo.

- Đối với chỉ tiêu cột (2): Ghi rõsố lượng CBCC đã đạt trình độ SĐH, ĐH, LLCT, QLNN, Tin học, Ngoại ngữ, kế toáncơ bản, thanh tra viên; và số lượng CBCC đã được bồi dưỡng theo nội dung mục 9,10

- Đối với chỉ tiêu cột (19): Chỉtính phần kinh phí cho cán bộ được cử đi học tại cột (18)


Người lập biểu

….., ngày ….. tháng ….. năm 2010
CỤC TRƯỞNG(Ký tên, đóng dấu)