Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4624/TCT-AC
NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC IN,
PHÁT HÀNH VÉ CẦU, ĐƯỜNG BỘ

Kínhgửi: - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Để thực hiện kịp thờiThông tư của Bộ Tài chính về việc thu phí cầu, đường bộ trên phạm vi toàn quốctừ ngày 01/01/2003, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố thựchiện các việc sau đây:

1. Căn cứ quy định về việc thu phí cầu, đường bộ của cơ quancó thẩm quyền, Cục Thuế các tỉnh, thành phố cùng với cơ quan được giao nhiệm vụthu phí cầu, đường bộ trên địa bàn địa phương thống nhất dự kiến số lượng vécần in cho mỗi loại theo nhóm phương tiện (có 7 loại). Vé lượt, vé tháng dựkiến in phải đủ phục vụ tối thiểu là 6 tháng, sau thời gian thực hiện sẽ intiếp, còn vé quý in ở mức độ vừa phải, dự trù cho sát, không để xảy ra tìnhtrạng thiếu về số lượng, vé dự trù in phải đảm bảo đủ 7 loại và trong 7 loạibao gồm có vé lượt, vé tháng, vé quý. Riêng vé tháng, vé quý tuyến Quốc lộ 5 vàvé thu phí năm sử dụng trong toàn quốc do Tổng cục Thuế in, phát hành.

2. Việc tổ chức in, phát hành, cấp phát vé theo đúng mẫu quyđịnh tại Thông tư của Bộ Tài chính về việc thu phí cầu, đường bộ. Cục Thuế cáctỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với Công ty Cầu, đường bộ địa phương để thốngnhất in theo mẫu vé (kích cỡ, chỉ tiêu ghi trên vé từng loại), mầu sắc vé từngtrạm thu phí do trạm và cơ quan thuế thống nhất màu cho phù hợp với công tácquản lý, tránh lợi dụng. Việc in vé phải triển khai kịp thời, đảm bảo in, cấpphát vé cho các trạm thu phí xong trước ngày 20/12/2002, đồng thời tổ chứctuyên truyền rộng rãi để việc bán vé cho mọi đối tượng từ ngày 20/12/2002 trởđi, nhằm thực hiện sử dụng vé mới thu phí cầu, đường bộ từ ngày 01/01/2003. Nếuđến ngày nêu trên các đơn vị thu phí cầu, đường bộ ở địa phương không có cácloại vé để sử dụng thì Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố phải chịu tráchnhiệm trước Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính.

3. Việc in, phát hành, cấp phát, quản lý, sử dụng vé cầu,đường bộ được thực hiện theo chế độ quản lý ấn chỉ thuế ban hành theo Quyếtđịnh số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Đến hết ngày 31/12/2002, các đơn vị thu phí cầu, đường bộphải báo cáo, thanh, quyết toán số vé cũ đã nhận, đã sử dụng, số còn lại vớiCục Thuế các tỉnh, thành phố để thanh huỷ theo chế độ quy định.

Trong quá tình thực hiện nếu có vướng mắc, Cục Thuế cần phảnánh về Tổng cục Thuế để được giải quyết kịp thời.