công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 4629/TC /TCT NGÀY 15 THÁNG 05 NĂM 2002
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI Mà SỐ MẶT HÀNG DUNG DỊCH TIÊM,
TRUYỀN CIPROFLOXACIN

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Tài chính nhận đượccông văn số 883/KD-XNK ngày 25/07/2001 của Công ty dược phẩm Trung ương I kiếnnghị về việc phân loại mã số thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng dung dịch tiêm,truyền ciprofloxacin, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (cóhiệu lực từ ngày 1/1/1999); Danh mục sửa đổi, bổ sung một số mặt hàng trongBiểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 5/12/2000 và Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởngTài chính; nguyên tắc 3 về giải thích Danh mục Biểu thuế ban hành kèm theoThông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phânloại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩucủa Hội đồng Hợp tác Hải quan Thế giới, ý kiến của Bộ y tế tại công văn số 9264/YT-TCKT ngày 12/11/2001 và của Tổng cục Thống kê tại công văn số 267/TCKT /TMGC ngày 06/05/2002; thì:

Mặt hàng dung dịch tiêm truyền ciprofloxacin có hai thànhphần: hoạt chất kháng sinh ciprofoxacin và dịch truyền natrichlorid. Trong đó,hoạt chất kháng sinh ciprofloxacin có công dụng diệt nhiễm khuẩn đường hô hấp,da và mô mềm, mắt và tai mũi họng, nhiễm khuẩn toàn thân nặng, bệnh lậu, còndịch truyền natrichlorid chỉ là hệ đệm đưa hoạt chất kháng sinh ciprofloxacinvào cơ thể con người, thuộc nhóm 3004, mã số 30042090, thuế suất thuế nhập khẩu0% (không phần trăm).

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan chỉ đạo thốngnhất việc thực hiện phân loại mặt hàng dung dịch tiêm, truyền ciprofloxacin.