BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4640/BCT-XNK
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT và Thông tư số 20/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hànhThông báo số 197/TB-BCT ngày 06 tháng 5 năm 2011 về việc nhập khẩu rượu, mỹphẩm, điện thoại di động và Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 05 năm2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồitrở xuống. Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn cho các Cục Hảiquan địa phương và các thương nhân thống nhất triển khai thực hiện một số nộidung sau:

1. Đối tượng không áp dụng

a) Hàng hóa tạm xuất, tái nhập; hànghóa tạm nhập, tái xuất.

b) Mỹ phẩm nhập khẩu để khảo nghiệmdưới 10 đơn vị sản phẩm theo giấy phép của Bộ Y tế; mỹ phẩm thuộc nhóm có mã sốHS: 3306, 3307.

c) Hàng hóa nhập khẩu theo loại hìnhnhập nguyên liệu để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công; nhập khẩu để làm dịchvụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, làm mới hoặc sản xuất làm mới và táixuất.

d) Hàng hóa tham gia hội chợ, triểnlãm.

2. Giấy chỉ định hoặc ủy quyền lànhà phân phối, nhà nhập khẩu của chính hãng sản xuất, kinh doanh hoặc hợp đồngđại lý của chính hãng sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó

a) Những giấy tờ này được hiểu làhợp đồng đại lý, hợp đồng phân phối ký giữa thương nhân Việt Nam với thươngnhân nước ngoài sở hữu nhãn hiệu hàng hóa đó hoặc giấy ủy quyền, giấy chỉ địnhdo hãng sản xuất, hãng sở hữu hợp pháp đối với nhãn hiệu hàng hóa cấp chothương nhân Việt Nam.

b) Trường hợp thương nhân nhập khẩukhông có giấy tờ từ các hãng nêu tại điểm a, thương nhân phải nộp Giấy xác nhậntừ các hãng nói trên xác nhận không trực tiếp ủy quyền, ký hợp đồng đại lý, phânphối và phải nộp một trong những loại giấy tờ như: hợp đồng đại lý, hợp đồngphân phối, giấy ủy nhiệm, giấy chỉ định được ký kết hoặc được cấp bởi thươngnhân nước ngoài có quyền phân phối sản phẩm đó tại khu vực trong đó có ViệtNam.

3. Một số trường hợp khác về thươngnhân nhập khẩu

a) Công ty con khi nhập khẩu hànghóa từ tập đoàn, công ty mẹ hoặc công ty thành viên tập đoàn nhập khẩu hàng hóatừ các công ty thành viên khác thuộc cùng tập đoàn phải nộp giấy tờ theo quyđịnh tại khoản 2 của văn bản này.

b) Thương nhân nhập khẩu hàng hóa dochính thương nhân đặt gia công, sản xuất ở nước ngoài thì phải nộp cho cơ quanHải quan các giấy tờ chứng minh thương nhân đó là chủ sở hữu hợp pháp đối vớinhãn hiệu hàng đó (Ví dụ: bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, văn bằng bảo hộsáng chế, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, và các văn bằng, giấy chứng nhậnkhác theo quy định của pháp luật).

c) Các giấy tờ nêu tại khoản 2,khoản 3 phải là bản sao được công chứng hoặc là bản sao do thương nhân tự xácnhận sao y bản chính, xuất trình bản chính để đối chiếu.

d) Hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu phảiphù hợp với nội dung được nêu trong những giấy tờ nói trên.

4. Thời điểm áp dụng

a) Các lô hàng mỹ phẩm, rượu, điệnthoại di động đến cửa khẩu nhập từ ngày 01/6/2011 phải áp dụng các quy định tạiThông báo số 197/TB-BCT .

b) Các lô hàng ô tô chở người từ 9chỗ ngồi trở xuống đến cửa khẩu nhập từ ngày 26/6/2011 phải áp dụng các quyđịnh tại Thông tư số 20/2011/TT-BCT .

5. Các vấn đề liên quan đến giấyphép nhập khẩu tự động

Giấy phép nhập khẩu tự động đã đượcBộ Công Thương xác nhận đối với mặt hàng rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động cònhiệu lực sau ngày 01/6/2011 vẫn có giá trị thực hiện nhưng cửa khẩu nhập khẩuphải thực hiện theo Thông báo số 197/TB-BCT Thương nhân không phải sửa đổi lạigiấy phép nhập khẩu tự động tại Bộ Công Thương.

Trong quá trình thực hiện, nếu cóphát sinh vướng mắc, đề nghị Tổng cục Hải quan trao đổi với Bộ Công Thương đểđược giải thích thêm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng BCT;
- Các đơn vị trong Bộ;
- Lưu: VT, XNK (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên