BỘ CÔNG AN
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4672/C03 -P13
V/v đề nghị cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ án hình sự Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam và một số Chi nhánh theo Quyết định khởi tố vụ án số 46/C03 -P13 ngày 22/12/2018 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Căn cứ Điều 5, Điều 36 và Điều 168 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Cục thuế Thành phố Hà Nội cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc khai báo thuế của 03 Công ty: Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng, mã số doanh nghiệp: 0101058334; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trung Dũng, mã số doanh nghiệp: 0105022427; Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh tế Hồng Hà, mã số doanh nghiệp: 0100509263, cụ thể: Hồ sơ đăng ký mã số thuế; Hồ sơ khai báo thuế định kỳ tháng, quý, năm, Báo cáo quyết toán thuế và Báo cáo tài chính (gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tề và thuyết minh báo cáo tài chính) từ năm 2008 đến nay; Các vi phạm về thuế đã bị xử lý? Thời điểm bị cơ quan thuế cho tạm ngưng hoặc ngưng hoạt động, lý do; Công ty còn hoạt động kinh doanh và khai báo thuế không?

Văn bản trả lời và các tài liệu kèm theo đề nghị Cục thuế Thành phố Hà Nội có thống kê, đóng dấu xác nhận và chuyển đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Phòng 13/C03 Bộ Công an) trước ngày 20/12/2018 theo địa chỉ: số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Cơ quan CSĐT Bộ Công an cử Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Đinh Thế Anh và Hoàng Văn Khanh, Điều tra viên trực tiếp đến liên hệ làm việc và nhận tài liệu (Công văn này thay Giấy giới thiệu). Mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng, Thủ trưởng CQ CSĐT BCA (để báo cáo);
- VKSND tối cao - Vụ 3 (để phối hợp);
- Lưu: VT, P13/C03 .

PHÓ THỦ TRƯỞNG
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc