BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4692/BKHĐT-GSTĐĐT
V/v triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (lần 2).

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty 91,
- Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước.

Để triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tácgiám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư đã có Công văn số 2249/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 20/4/2015 đề nghị các Cơ quan chỉ đạo chủ đầu tư tất cảcác dự án có sử dụng vốn đầu tư công; các dự án nhóm B trở lên đối với các Tậpđoàn kinh tế, các Tổng công ty 91, Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nướccập nhật thông tin về dự án theo mẫu trong file excel và gửi về BộKế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên tính đến ngày30/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới nhậnđược thông tin của 2.076 dự án, trong đó có một số Cơ quan chưa có dự án nàohoặc có rất ít (số lượng dự án gửi thông tin như Phụ lục kèm theo).

Để kịp triển khai trong năm 2015, Bộ Kế hoạch vàĐầu tư kính đề nghị các Cơ quan đôn đốc các chủ đầu tư trong phạm vi quản lýkhẩn trương cập nhật thông tin dự án theo Công văn số 2249/BKHĐT-GSTĐĐT và gửivề BộKế hoạch và Đầu tư qua thư điện tử[email protected] trước ngày 20/7/2015.

Về việc triển khai hệ thống và tập huấn tại các Cơquan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xây dựngkế hoạch và tổ chức tập huấn cho các cơquan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư sau khi hoàn thành việc cập nhật dữ liệuban đầu cho Hệ thống.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Tin học (để phối hợp);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/thành phố (để phối hợp);
- Lưu: VP, GS&TĐĐT (K.200b)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT
VÀ THẨM ĐỊNH ĐẦU TƯ
Nguyễn Xuân Tự

PHỤ LỤC

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG DỰÁN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Kèm theo Công văn số 4692/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 10/7/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầutư)

I. Các địaphương

STT

Địa phương

Số lượng dự án đã cung cấp thông tin

1

Cà Mau

167

2

Bình Phước

155

3

Bình Dương

150

4

Hà Tĩnh

123

5

Hà Nội

94

6

TP Hồ Chí Minh

68

7

Vĩnh Phúc

67

8

Sóc Trăng

63

9

Thanh Hóa

58

10

Đà Nẵng

57

11

Long An

55

12

Thái Nguyên

54

13

Đắk Nông

54

14

Ninh Thuận

52

15

Kon Tum

43

16

Nghệ An

40

17

Quảng Nam

37

18

Điện Biên

31

19

Bến Tre

31

20

Sơn La

30

21

Lạng Sơn

29

22

Cần Thơ

29

23

Trà Vinh

28

24

Gia Lai

23

25

Khánh Hòa

22

26

Thái Bình

19

27

Hậu Giang

18

28

Quảng Trị

16

29

Quảng Ngãi

16

30

Tuyên Quang

14

31

Yên Bái

14

32

Phú Yên

12

33

Lâm Đồng

11

34

Tiền Giang

10

35

Tây Ninh

7

36

Lai Châu

5

37

Đắk Lắk

5

38

Đồng Nai

5

39

An Giang

5

40

Bà Rịa - Vũng Tàu

5

41

Hòa Bình

4

42

Quảng Ninh

4

43

Ninh Bình

3

44

Phú Thọ

3

45

Kiên Giang

3

46

Hải Phòng

2

47

Bắc Giang

2

48

Bạc Liêu

2

49

Cao Bằng

2

50

Nam Định

2

51

Đồng Tháp

1

52

Bắc Kạn

1

53

Hà Giang

1

54

Hải Dương

1

55

Hà Nam

0

56

Hưng Yên

0

57

Bắc Ninh

0

58

Bình Định

0

59

Bình Thuận

0

60

Lào Cai

0

61

Quảng Bình

0

62

Thừa Thiên Huế

0

63

Vĩnh Long

0

Tổng số

1.753

II. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, Tổng công ty

STT

Tên cơ quan

Số lượng dự án đã cung cấp thông tin

1

Tập đoàn EVN

108

2

Bộ Giao thông vận tải

44

3

Bộ Thông tin và Truyền thông

41

4

Tập đoàn VNPT

26

5

Bộ Khoa học và Công nghệ

13

6

Bộ Y tế

12

7

Bộ Công an

11

8

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

9

9

Bộ Giáo dục và Đào tạo

6

10

Bộ Tài chính

5

11

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5

12

Văn phòng TW Đảng

4

13

Hội liên hiệp phụ nữ VN

4

14

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

4

15

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

4

16

Đài tiếng nói VN

4

17

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

3

18

Tổng Công ty Du lịch Hà Nội

2

19

Thanh tra Chính phủ

2

20

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

21

Báo Nhân Dân

9

22

Bộ Ngoại giao

2

23

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

24

Bộ Tài nguyên và Môi trường

1

25

Bộ Nội vụ

1

26

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

1

27

Bộ Công thương

1

28

Bộ Tư pháp

1

29

Đài Tiếng nói Việt Nam

1

30

Tổng công ty Xi măng VN

1

31

Vinalines

1

Tổng

323