BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 473/BNN-TY
V/v: Các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Cà Mau,Bạc Liêu, Sóc Trăng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, HàTĩnh, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh.

Từ đầu năm 2009 đến nay, trên địa bàn cả nước đã tái phátcác ổ dịch cúm gia cầm tại 23 huyện của 13 tỉnh, thành phố, gồm: Bạc Liêu, BắcNinh, Cà Mau, Điện Biên, Hậu Giang, Khánh Hoà, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh,Quảng Trị, Sóc Trăng, Thái Nguyên và Thanh Hoá. Đặc biệt đã có 3 ca nhiễm bệnhcúm gia cầm ở người tại Thanh Hoá, Ninh Bình và Quảng Ninh, trong đó 2 ca đã tửvong. Nguyên nhân chính vẫn là do sự chủ quan, lơ là của các cấp chính quyền,nhất là chính quyền cấp cơ sở và người chăn nuôi trong việc chủ động áp dụngcác biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Để chấn chỉnh công tác phòng chống dịch tại các địa phương, nhanhchóng dập tắt dịch trong tháng 3/2009 theo như chỉ đạo của Phó Thủ tướng thườngtrực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngày26/02/2009, đồng thời sớm ổn định tình hình, đảm bảo sản xuất và bảo vệ sứckhoẻ nhân dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử các Đoàn đi kiểm tra,đôn đốc công tác phòng, chống dịch tại các địa phương như sau:

Đoàn 1: Bộ trưởng Cao Đức Phát và các thành viên: Phó Cục trưởng Cục Thú y Mai VănHiệp, Giám đốc Cơ quan Thú y vùng VII Nguyễn Bá Thành đi kiểm tra các tỉnh CàMau, Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Đoàn 2: Thứ trưởng Vũ Văn Tám và Giám đốc Cơ quan Thú y vùng IV Trần Văn Quânđi kiểm tra các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Đoàn 3: Thứ trưởng Bùi Bá Bổng và các thành viên: Phó Cục trưởng Cục Thú y Đậu NgọcHào, Giám đốc Cơ quan Thú y vùng III Dương Tất Thắng đi kiểm tra các tỉnh NinhBình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đoàn 4: Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần các thành viên: Giám đốc Trung tâm Chẩn đoánThú y T.W Nguyễn Văn Cảm Phó Giám đốc Cơ quan Thú y vùng II Đoàn Thành Luỹ đikiểm tra các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh.

Nội dung kiểm tra:

- Việc chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Côngđiện số 214/CĐ-TTg ngày 10/02/2009 và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướngthường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngày26/02/2009;

- Các văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch của địaphương, công tác giao ban Ban chỉ đạo các cấp; công tác đôn đốc, kiểm tra cơ sởtriển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch;

- Các biện pháp tổng hợp phòng chống dịch đã thực hiện: Quyhoạch chăn nuôi; quản lý ấp nở con giống đặc biệt là thuỷ cầm; công tác kiểmtra, kiểm soát giết mổ buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm; công tácvệ sinh tiêu độc môi trường; công tác tiêm phòng vắc xin cúm Đợt II/2008, tiêm bổsung đến nay và công tác chuẩn bị tiêm phòng vắc xin cúm năm 2009;

Thời gian kiểm tra: bắt đầu từ 02 – 13/3/2009 (Chương trìnhlàm việc cụ thể của từng Đoàn sẽ gửi sau).

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh bố trí, tạo điều kiện đểcông tác kiểm tra thu được kết quả./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c. Lãnh đạo Bộ;
- Sở NN&PTNT các tỉnh (để p/h);
- Văn phòng Bộ;
- Lưu VT, Cục TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần