BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4746/BGTVT-VT
V/v: tiếp tục triển khai quyết liệt và hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng phương tiện cũng như công tác phối hợp trong tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm và thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông giữa các Bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

Thực hiện Chỉ thị 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thưTrung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảmtrật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủynội địa và khắc phục ùn tắc giaothông, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 95/CĐ-TTg ngày 10/01/2013về việc chấn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quátải trọng và chở quá số khách cho phép và Công điện số 1966/CĐ-TTg ngày19/11/2013 về tăngcường thực hiệnkiểm soát ti trọng xe trên đường bộ. Ngày21/11/2013, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an đã ban hành Kếhoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA về phốihợp thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọngcủa ô tô vận chuyn hàng hóa trên đường bộ, giao nhiệmvụ cho các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an trên toàn quốc triển khai thực hiện từ tháng12/2013.

Tại cuộc họp ngày 17 tháng 4 năm 2014, đại diện các Bộ,ngành, Công an và S Giao thông vậnti ca 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã có đánh giá sơ bộnhững kết quả ban đầu sau 15 ngày triển khai kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ trong cả nước như sau:

- 52 tnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã trin khai kiểm soát tải trọng xe; sốlượng xe viphạm chở quá tải đãgiảm xuống dưới 20% (giảm sâu so với tỷ lệ 45,3% số lượng xe vi phạm trong tháng 01/2014); các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vậntải đã phối hợp tốt với các cơ quan của Bộ Công an, các Bộ, ngành, địa phươngtrong việc triển khai quyết liệt nhiệm vụ này; đồng thời tổ chức công táctruyền thông kịp thời, hiệu quả những kết quả đạt được và những khó khăn, tồntại, phát sinh trong công tác kiểm tra tải trọng xe, tạo được sự đồng thuận caotrong nhân dân và các đơn vị kinh doanh vận ti.

- Tuy nhiên, bên cạnh nhngkết quả đạt được ban đu,công tác kim tra ti trọng xe vẫn còn một s tồn tại, hạn chế, cụ th là: một số địa phương đã ra quân nhưng chưa triển khaiquyết liệt; lực lượng thực thi công vụ tại nhiều trạm kiểm tra tải trọng xe cònchưa nắm vững quy trình, nghiệp vụ; các quy định có liên quan đến tính toán tảitrọng phương tiện còn chưa rõ ràng, dễ gây hiểu sai cho lái xe, chủ xe và lựclượng thực thi công vụ; công tác ph biến các quy định pháp luật liên quan đến vận tải hàng hóa vàxếp hàng hóa lên xe ô tô còn chưa đạt hiệu quảcao.

Để tiếp tục triển khai quyết liệt và hiệu quả công tác kiểmsoát tải trọng phương tiện cũngnhư công tác phối hợp trong tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm và thực hiện cácnhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông giữa các Bộ, ngành và các địaphương trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải trân trọng đề nghị các Bộ,ngành, các t chức và UBND các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương như sau:

1. Bộ Công an

- Chỉ đạo cơ quan chức năng của Bộ Công an phối hợp với cơ quan chức năngcủa Bộ Giao thông vận tải tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công táckiểm soát tải trọng xe trên toàn quc;

- Phối hp với Bộ Giao thông vận tải ban hànhThông tư liên tịch Quy định việc phối hp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giaothông đường bộ và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Ch đạo các đơn vị trực thuộc và công an các tnh, thành ph trực thuộc Trung ương: phối hợp với Sở Giao thông vận tảicác địa phương tổ chức thực hiện kim soát tải trọng xe; btrí đ nhân sự phân công làm việc biệt phái có thi hạn tại các Trạm KTTT xe, Công an các huyện phối hp chặt chẽ khi có yêu cầu; có biệnpháp giáo dục, tăng cường kiểm tra, giám sátlực lượng làm nhiệm vụ, xử lý nghiêm các t chức, cá nhân tiêu cực trong khi làm nhiệm vụ.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nóiViệt Nam

Chỉ đạo các cơ quan thông tn, báo chí phối hợp các Bộ, ngành liên quan và UBND cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền ph biến các thông tin về: tác hại của xe ô tô quá tải đối với kết cấu hạ tầnggiao thông, an toàn giao thông và phát triển kinh tế - xã hội; kiểu loại phương tiện được phép tham giagiao thông; quy định của pháp luật về quản lý tải trọng xe, xếp hàng hóa trên xe ô tô; chủ trương của Nhà nước để ngăn ngừa, xử lýhiện tượng vượt tải; kêu gọi sự tự giácthực hiện quyền và trách nhiệm của mỗi công dân, kết hợp với đưa tin biu dương các đin hình tốt và phê phán các hành vi vi phạm.

3. Bộ Quốc phòng

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Bộ Tư lệnh, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Công an các địa phươngtổ chức kiểm soát tải trọng các loại xe quân đội lưu thông không làm nhiệm vụ quân sự.

4. Bộ Tài chính

Chỉ đạo lực lượng Hải quan tại các cửa khu, các khu vực thông quan hàng hóakhông giải quyết thủ tục thông quan nhập cảnh, thủ tục kẹp chì hải quan đối vớitrường hp xe ô tô chở hàng hóa vượt quátrọng tải thiết kế được ghi trong giấy đăng ký của xe.

5. Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn

Có văn bản chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệptrực thuộc hoạt động trong lĩnhvực xây lắp, khai thác tài nguyên, khoáng sản, nông sản và thủy sản thực hiệnnghiêm các quy định của pháp luật về xếp hàng hóa trên xe ô tô và có biện phápkiểm soát chặt việc xếp hàng hóa lên xe ô tô ngay tại khu vực đầu nguồn hàng domình quản lý, kiên quyết không đểxảy ra tình trạng xếp hàng hóa lên xe ô tôvưt quá trọng tải thiết kế của xe; yêucầu các doanh nghiệp nhập khu ôtô không nhập khẩu loại xe ô tô quá khổ thùng, xi-téc ch hàng;

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Ch đạo các lực lượng chức năng của địaphương tiếp tc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các vi phạm về tải trọngxe theo chức năng nhiệm vụ, đúng quy định pháp luật; chú trọng việc kiểm tra tải trọng phương tiện thông quakim tra hóa đơn hàng hóa chở theo xehoặc hợp đồng vận tải, giấy vận tải theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định. Đồng thời ưu tiên tăng cường lực lượng phối hp giữa Cảnh sát với Thanh tra giaothông vận tải thực hiện Kế hoạchphối hp số 1 2593/KHPH-BGTVT-BCA và Quy chế phối hp gia Bộ Giao thông vận tải và UBND các tỉnh, duy trì hoạt động củaTrạm kiểm tra tải trọng xe 24 gitrong ngày và 7 ngày trong tuần; tập trung kiểm soát trên các tuyếnquốc lộ trng đim; ưu tiên sử dụng kinh phí từQuỹ bảo trì đường bộ địa phương và kinh phí từ xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ để bo đảm hoạt động thường xuyên cho lực lượng làm công tác kiểmtra tải trọng xe, nghiên cứu bố trí camera ghi hình toàn bộ hoạt động ca các Trạm KTTT xe lưu động, in đồng thikết quả cân xe vi biên bản x lý vi phạm hành chính, quyết định xử lý vi phạm hành chính.

- Các địa phương chưa đưa Trạm KTTT xe lưu động vào hoạt động khẩn trươnghoàn thiện các thủ tục pháp lý v biên chế, nhân sự, đăng ký phươngtiện đ đưa trạm vào hoạt động trước ngày30/4/2014;

- Có văn bản gửi các doanh nghiệp sn xuất hàng hóa, khai thác mỏ, các nhà máy, xí nghiệp,các nông, lâm trường, các cảng, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn để tuyêntruyền và yêu cầu đơn vị này thựchiện nghiêm quy định về xếp hàng hóa lên xe ô tô ngay trong khu vực do mình qun lý;

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường thanh tra,kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đi với các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xếp hàng hóalên xe ô tô vượt quá trọng tải thiết kế của xe;

- Ch đạo Sở Giao thông vận tải tổ chứctập huấn, phổ biến, hướng dẫn và yêu cu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện xếphàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ theo quy định tạiThông tư số 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải.

7. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Chỉ đạo Ban An toàn giao thông cấp tỉnh chủ trì, phối hợpvới Sở Giao thông vận tải và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtham mưu cho UBND cấp tỉnh trinkhai công tác kim soát tải trọng xe trên đường bộ.

8. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa thực hiện nghiêm các quy định vềtải trọng xe ô tô, xây dựng phương án vận tải đúng tải trọng để ký kết và thựchiện hp đồng với chủ hàng; chủ động nghiêncứu các phương án kết ni dịch vụ vận tải đường bộ với cácphương thức khối lượng lớn nhằmgiảm quãng đường xe chạy trên đưngbộ, tăng cường năng lực và giảm chi phí vận tải chung cho chủ hàng và bảo đảm li nhuận kinh doanh vận tải. Cương quyết đấu tranh với nhữnghành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, thông tin những vi phạm của người thực thi công vụ trong tuần tra, kiểm soát nóichung và tại các Trạm KTTT xe nói riêng về đường dây nóng của Bộ Giao thông vậntải, Bộ Công an, y ban An toàngiao thông Quốc gia hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cám ơn sự quan tâm phối hợpchỉ đạo của các Bộ, ngành, các t chức và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (đ b/c);
- PTTg. Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Th trưng Bộ GTVT;
- Tổng cục CSQLHC về TTXH;
- Lưu: VT, VTải (Phong 5b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng