THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 491/TTg-KTN
V/v Kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I năm 2013.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Ủyban An toàn giao thông quốc gia về kết quả công tác bảo đảm trật tự antoàn giao thông quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2013 (công văn số 67/BC- UBATGTQG ngày 28 tháng 3 năm 2013), vbiểu dươngvà phê bình các địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thôngquý I năm 2013 (tờ trình số 66/TTr- UBATGTQG ngày 28 tháng3 năm 2013), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Biểu dương 13 địa phương thực hiệntốt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm trên 20% số người chếtvì tai nạn giao thông trên địa bàn trong quý I năm 2013 so với cùng kỳ năm2012, gồm: Cà Mau, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tây Ninh, Bạc Liêu, Kon Tum, Bình Phước,Bình Định, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Hậu Giang, Kiên Giang và Tiền Giang.

2. Phê bình 14 địa phương có số ngườichết vì tai nạn giao thông trên địa bàn trong quý I năm 2013 tăng so với cùng kỳnăm 2012, gồm: Lai Châu, Khánh Hòa, Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Đăk Lăk, Lạng Sơn, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Phúc, Ninh Thuận, PhúYên, Bình Thuận, Sơn La và Hà Tĩnh.

Trưởng Ban An toàn giao thông các địaphương trên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp cấpbách nhằm ngăn chặn, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn, báo cáo Chủ tịchỦy ban An toàn giao thông Quốc gia.

3. Để thực hiện được mục tiêu giảm 5- 10% tai nạn giao thông năm 2013, trước mắt cần tập trung các nhiệm vụ trọngtâm sau:

a) Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổngcục Đường bộ Việt Nam rà soát, chấn chỉnh khắc phục các yếu tố kỹ thuật, antoàn tại các điểm đen dễ gây tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tổ chứclắp đặt ngay giải phân cách cứng phân làn phương tiện tại các đoạn có đủ điềukiện.

b) Chủ tịch Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Trưởng ban An toàngiao thông các địa phương, đặc biệt là các địa phương có số người chết do tai nạngiao thông tăng cao tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tựan toàn giao thông sau:

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạotheo Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảngvề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàngiao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giaothông”; tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đng bộ,thường xuyên, liên tục các giải pháp nêu trong Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01tháng 3 năm 2013 về Chương trình hành động của Chính phủ; các giải pháp trọngtâm của Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ và Chươngtrình hành động năm An toàn giao thông 2013.

- Tập trung triển khai thực hiện Chỉthị 04/CT-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cườngquản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

- Huy động đầy đủ phương tiện, trangthiết bị và lực lượng Cnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự,Công an xã, Thanh tra giao thông tăng cường công tác quảnlý, tuần tra kiểm soát để ngăn chặn tai nạn giao thông, đặc biệt là xe tải, xekhách:

Thanh tra giao thông các địa phươngtăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ luồng tuyến, kiểm tra an toàn xe xuấtbến; lưu ý rà soát thời gian lưu thông hợp lý của phương tiện, nhất là xe chởkhách đường dài để tránh việc ép chuyến, dẫn đến tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu;tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp vận tải bằng xe ô tô, đặc biệtlà các doanh nghiệp vận tải các tuyến liên tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm và thuhồi giấy phép kinh doanh những doanh nghiệp vận tải bằng xe ô tô không đủ điềukiện quy định hoặc để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng;

Cảnh sát giao thông các địa phươngtăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm đối với lái xe chở khách, tậptrung xử lý các lỗi vi phạm tốc độ, ln đường, vi phạm nồngđộ cồn, chở quá số người quy định; trọng điểm là các tuyến quốc lộ 1, 5, 14,18, đặc biệt khu vực miền Trung t Nghệ An đến Quảng Trịvà Phú Yên đến Bình Thuận; tăng cường kiểm tra vào các thời điểm lái xe phóngnhanh, vượt ẩu, thời điểm thường xy ra tai nạn giaothông. Tập trung xử lý tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, trọng điểm là cáctuyến quốc lộ 1, 3, 5, 70, 20, 14.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phápluật trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng đểnâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyêntruyền về pháp luật trật tự an toàn giao thông đến tận cơ sở, phường, xã, thịtrấn. Đẩy mạnh triển khai việc ký cam kết giữa gia đình với tổ dân phố; đội mũbảo hiểm đạt chuẩn; tuân thủ quy định tốc độ; đã uống rượu bia không lái xe; xemô tô, xe gắn máy không chở ba, bốn người.

- Định kỳ hàng tháng, Ban An toàngiao thông các tỉnh, thành phố tổ chức đánh giá, rà soát tình hình tai nạn giaothông, phân tích nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục; nghiêm khắc phê bìnhcác đơn vị để tai nạn giao thông tăng cao trên địa bàn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tnh ủy, HĐND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Thông tấn xã VN;
- Đài Truyền hình VN;
- Đài Tiếng nói VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: NC, TH, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn
Xuân Phúc