BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 505/BXD-VLXD
V/v: Xuất bản Kỷ yếu Những chặng đường phát triển ngành công nghiệp VLXD Việt Nam.

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2009

Kínhgửi: …………………………………

Trong tiến trình hội nhập kinhtế thế giới theo định hướng XHCN của Đảng và Nhà nước, ngành công nghiệp VLXDViệt Nam đã có những chuyển biến rõ rệt và đóng góp không nhỏ vào công cuộc xâydựng đất nước. Từ một nền công nghiệp VLXD lạc hậu, không đáp ứng được nhu cầuxây dựng cơ sở hạ tầng của xã hội và tiêu dùng của người dân, sau hơn 20 nămđổi mới, đến nay ngành đã từng bước hòa nhập với trình độ của các nước trongkhu vực và trên thế giới. Một số sản phẩm VLXD không những đáp ứng đủ nhu cầusử dụng trong nước mà còn xuất khẩu. Lịch sử phát triển ngành VLXD Việt Nam tuychưa dài lắm, nhưng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, vươn lên từ thô sơ,thiếu thốn đến vinh quang hòa nhập nền công nghệ tiên tiến thế giới.

Để tổng kết, đánh giá và ghichép lại những đóng góp của toàn ngành qua các thời kỳ lịch sử, đúc kết, xâydựng phương hướng phát triển và làm tư liệu để lại cho các thế hệ mai sau. BộXây dựng chủ trương phối kết hợp cùng Hội VLXD Việt Nam xuất bản Kỷ yếu Nhữngchặng đường phát triển ngành công nghịêp VLXD Việt Nam và giao Trung tâm Tư vấnnghiên cứu phát triển VLXD (CBMD) - đơn vị KHCN trực thuộc Hội làm đầu mốitriển khai thực hiện. Kỷ yếu sẽ được phát hành nhân kỷ niệm 25 năm thành lậpHội Vật liệu xây dựng Việt Nam (1984 - 2009).

Ngoài các nội dung viết về quátrình hình thành, những chặng đường phát triển qua các giai đoạn lịch sử vànhững đóng góp của ngành công nghiệp VLXD nước nhà, Ban biên tập còn dành 01chương giới thiệu và cung cấp thông tin đầy đủ và cập nhật nhất về các đơn vịhoạt động trong lĩnh vực VLXD từ các trung tâm, viện nghiên cứu, trường đàotạo, các đơn vị tư vấn thiết kế, các đơn vị sản xuất - kinh doanh - dịch vụngành VLXD và các đơn vị cung cấp máy móc, thiết bị và vật tư phục vụ cho hoạtđộng sản xuất VLXD.

Kỷ yếu sẽ là cẩm nang thông tinhữu ích mang đậm tính lịch sử và thời đại, đáp ứng nhu cầu trao đổi, tìm hiểuthông tin phục vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địaphương, các sở, ban, ngành, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực VLXD và liênquan cùng các tổ chức, cá nhân. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị quảng báthương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của đơn vị mình, tìm kiếm đối tác, liên doanhliên kết, hợp tác đầu tư. Đồng thời góp phần vào việc hoàn thiện và làm phongphú hơn lịch sử ngành Xây dựng Việt Nam.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựngcác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các ban, ngành và các đơn vị thuộcmọi lĩnh vực trong ngành VLXD tham gia viết bài, cung cấp thông tin, tài liệu,ảnh,.v.v. và hợp tác với Ban biên tập trong việc triển khai thu thập tư liệu,bài viết, hình ảnh phục vụ việc biên soạn kỷ yếu.

Rất mong sự hưởng ứng của cácđơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội VLXDVN;
- TT TVNC PTVLXD;
- Lưu VP, Vụ VLXD.

K.T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam