Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 5053/TCT-NV4 NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ,ĐẤT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời Công văn số 5534/CV-CT-T60 ngày 27/1/2001 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc xin ý kiếnvề thu lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1 mục 3 phần I Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì không thulệ phí trước bạ đối với: "Nhà tình nghĩa, kể cả đất kèm theo nhà đăng kýsở hữu, sử dụng tên người được tặng".

Do vậy, đối với những trường hợp đăng ký quyền sở hữu nhà vàquyền sử dụng đất mà chủ sở hữu là đối tượng diện chính sách, được nhà nướchoặc các tổ chức cấp, tặng đất thì chủ sở hữu không phải nộp lệ phí trước bạđối với nhà tự xây trên đó. Để được miễn nộp lệ phí trước bạ chủ sở hữu phảicung cấp cho cơ quan Thuế các hồ sơ:

- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của đất được cấp,tặng.

- Giấy tờ chuyển quyền sử dụng đất giữa 2 bên có xác nhậncủa công chứng.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, thực hiệntheo nội dung trên.