Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 5055 TCT/CS NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC XỬ LÝ DOANH NGHIỆP BỎĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Theo báo cáo của CụcThuế các tỉnh, thành phố về việc doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh không liênlạc được, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Những doanh nghiệp đã được cơ quan thuế hướng dẫn đăng ký,nộp thuế (theo Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng) và kê khai thuế (theo Điều13 Luật thuế giá trị gia tăng). Cho đến nay doanh nghiệp không thực hiện đúngnhững quy định nêu trên, bỏ địa điểm kinh doanh, cơ quan thuế tiến hành khảosát và tập hợp lại theo từng tháng, thông báo kịp thời cho Uỷ ban nhân dân cùngcấp và các ngành liên quan Công an, Viện kiểm sát, cơ quan cấp đăng ký kinhdoanh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thuế ngừng cấp hoá đơn, ấn chỉ, đồng thời thông báocụ thể những biên lai, ấn chỉ đã cung cấp cho các đối tượng trên không có giátrị sử dụng trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trên phạm vi cả nước, đồngthời lập báo cáo tổng hợp gửi về Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết thực hiện.