ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5057/SXD-QLN &CS
V/v vướng mắc trong thủ tục hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: BộXây dựng.

Thựchiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 3020/UBND-ĐTMT ngày 25/6/2012 về hợp thức hóa chuyển quyền sang thuê nhà ởthuộc sở hữu Nhà nước

SởXây dựng thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Bộ Xây dựng như sau:

I.Tóm tắt một số quy định về chuyển quyền thuê nhà ở và bán nhà ở thuộc sở hữuNhà nước:

1.Điểm 5 Công văn số 806/BXD-QLN ngày31/5/1995 về việc thực hiện Nghị định số 60/CP và 61/CP ngày 05/7/1994 củaChính phủ, có nội dung:“Nếu việc chuyển nhượng quyền thuê nhà là tự nguyện,không có tranh chấp, bên thuê nhà đã chuyển đi chỗ khác, người nhận lại quyềnthuê nhà đã đến ở và không có chỗ ở khác, thì cho phép làm thủ tục chuyển hợpđồng thuê cho người đang ở. Người được nhận hợp đồng mới có nghĩa vụ đóng gópvào quỹ phát triển nhà của tỉnh, thành phố với mức bằng lệ phí trước bạ củaloại nhà tương ứng khi chuyển quyền sở hữu”.

2.Điểm a khoản 5 Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày07/9/2006 của Chính phủ về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà ởthuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP , có quy định:“Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan củađịa phương phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận quỹ nhà ở tự quản, giải quyếtbán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê (kể cả trường hợp có Hợp đồnghay chưa có hợp đồng nhưng không có tranh chấp) trên tinh thần đơn giản về thủtục, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua nhà ở”.

3.Khoản 1 Điều 101 Luật Nhà ở năm 2006có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006, quy định về cho thuê nhà ở thuộc sở hữuNhà nước: “Việc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước phải đúng đối tượng.Bên thuê nhà ở phải sử dụng đúng mục đích, không được chuyển nhượng, chuyển đổihoặc cho thuê lại”.

4. Về lệ phí chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhànước; hiện nay, pháp luật không có quy định thu khoản lệ phí này.

II.Những vướng mắc phát sinh trong thủ tục chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữuNhà nước:

1. Về thời hiệu giải quyết hồ sơ: Theo quy định tạikhoản 1 Điều 101 Luật Nhà ở năm 2006 nêu trên, các trường hợp nhà ở thuộc sởhữu Nhà nước được chuyển nhượng sau thời điểm Luật Nhà ở năm 2005 có hiệu lựcthi hành ngày 01/7/2006 sẽ không được giải quyết.

2. Về nghĩa vụ tài chính:

- Giaiđoạn đầu khi triển khai thực hiện thủ tục hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ởthuộc sở hữu Nhà nước theo Công văn số 806/BXD-QLN ngày 31/5/1995 của Bộ Xâydựng và Chỉ thị số 30/CT-UB-QLĐT ngày 25/9/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố,Thành phố Hồ Chí Minh có thu Lệ phí chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhànước bằng lệ phí trước bạ của loại nhà tương ứng khi chuyển quyền sở hữu.

- Sauđó, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 9856CT/KHTH ngày 15/9/2003 vàSở Tài chánh - Vật giá thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 4298/TCVG-TCDN ngày27/10/2003 gửi Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố có ý kiến không đượcphép thu đối với khoản thu về Lệ phí chuyển quyền thuê nhà thuộc sở hữu Nhànước, vì không có trong Danh mục Phí và Lệ phí được quy định chi tiết ban hànhkèm theo Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ. Theo đó, SởXây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn số 2726/XD-QLN ngày 09/7/2004 đềnghị Phòng Quản lý đô thị và Công ty Công ích các quận-huyện và Công ty Quản lýkinh doanh nhà thành phố không tiếp tục thu Lệ phí chuyển quyền thuê nhà ởthuộc sở hữu Nhà nước theo ý kiến của Cục Thuế thành phố và Sở Tài chánh - Vậtgiá.

- Hiệnnay, theo ý kiến của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 4109/STC-QHPX ngày 14/5/2012, cho biết không có quy định về Phí hoặc Lệ phíchuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, vì người đang thuê nhà ở thuộcsở hữu Nhà nước không được chuyển quyền sử dụng nhà ở đang thuê cho người thứba.

3.Ngoài ra, tại Quyết định số 65/2010/QĐ-ƯBND ngày 08/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vềviệc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Xây dựng,Ủy ban nhân dân quận-huyện, phường-xã-thị trấn trong lĩhh vực Đất đai, Xâydựng, Nhà ở và công sở, có quy định về thủ tục hợp pháp hóa quyền thuê sử dụngnhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 1 như sau:

“a)Về thành phần hồ sơ:

-Đơn đề nghị hợp pháp hóa quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (theo mẫu phụlục 1), có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn nơi căn nhà tọa lạcvề tình trạng tranh chấp;

-Hợp đồng thuê nhà hoặc biên lai thu tiền thuê nhà thời điểm gần nhất;

-Bản sao hộ khẩu thường trú (hoặc giấy chứng nhận đăng ký tạm trú dài hạn),chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kết hôn (nếu có) của bên nhận quyền thuê nhàở;

- Cácchứng từ chứng minh việc bố trí, sử dụng nhà hoặc chứng minh việc sử dụng nhàhợp lệ của bên chuyền quyền thuê nhà (Tờ khai gia đình; Bản kê khai nhà cửa năm1977, quyết định cấp nhà);

-Giấy tờ chứng minh việc sang nhượng nhà ở. Trường hợp căn nhà đã được chuyểnquyền thuê qua nhiều người, các chứng từ sang thuê thất lạc thì có tờ tườngtrình nguồn gốc nhà và cam kết chịu trách nhiệm nếu có tranh chấp, khiếu nạisau này, có xác nhận chữ ký của chính quyền địa phương;

-Xác nhận của Công an phường nơi căn nhà tọa lạc về việc bên chuyển quyền thuênhà đã chuyển nơi khác và bên nhận quyền thuê nhà đã đến ở tại căn nhà sangthuê;

-Tờ cam kết về các nội dung: Chưa làm chủ sở hữu căn nhà nào khác, chưa được cấpnhà - cấp đất và mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định, không sang nhượngtiếp cho đối tượng khác (theo mẫu phụ lục 2), có xác nhận chữ ký của chínhquyền địa phương. Trường hợp có vợ (chồng) thì phải có thêm cam kết của vợ (chồng);

-Các trường hợp bổ sung thêm một số loại giấy tờ khác: Giấy xác nhận tình trạngđộc thân (trường hợp còn độc thân); Bản vẽ hiện trạng nhà (nếu có).

b)Số lượng hồ sơ cận nộp là 01 bộ.

c)Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ”.

Quátrình triển khai thực hiện thủ tục nêu trên, có phát sinh một số vướng mắc vềđiều kiện pháp lý đối với “Căn nhà chuyển quyền thuê”, "Bênchuyển quyền thuꔓBên nhận chuyển quyền thuê”.

III.Kiến nghị:

Thựchiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng thành phốHồ Chí Minh kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về giải quyết thủ tục hợp pháp hóachuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, gồm các nội dung cụ thể như sau:

1.Về thời hiệu giải quyết hồ sơ:

- Cáctrường hợp nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có thời điểm chuyển nhượng sau cùng xảyra “trước” khi Luật Nhà ở năm 2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006nhưng chưa được hợp pháp hóa, thì có được tiếp tục giải quyết không.

- Cáctrường hợp nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có thời điểm chuyển nhượng sau cùng xảyra “sau” khi Luật Nhà ở năm 2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006nhưng chưa được hợp pháp hóa, thì có được tiếp tục giải quyết không.

- Riêngcác trường hợp nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có thời điểm chuyển nhượng sau cùngxảy ra “sau” khi Luật Nhà ở năm 2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006nhưng đã được hợp pháp hóa, thì có tiếp tục công nhận hay phải thu hồi, hủy bỏkết quả giải quyết.

2.Về nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ phát triển nhà ở của Thành phố:

Vìhiện nay không có quy định về Phí hoặc Lệ phí chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sởhữu Nhà nước, thì Bên chuyển quyền thuê nhà hoặc Bên nhận chuyển quyền thuê nhàcó đóng góp nghĩa vụ tài chính không? Nếu có thì mức đóng góp là bao nhiêu?

3.Về điều kiện chuyển quyền thuê:

Cácđiều kiện cụ thể để được chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, gồm: “Cănnhà chuyển quyền thuê”, “Bên chuyển quyền thuê nhà”“Bên nhậnchuyển quyền thuê nhà”.

Kínhtrình Bộ Xây dựng quan tâm, sớm có hướng dẫn để Thành phố Hồ Chí Minh giảiquyết những hồ sơ còn tồn đọng liên quan đến chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sởhữu Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm hồ sơ);
- UBND/TP (thay b/c);
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài chính; Cục Thuế TP;
- UBND 24 quận-huyện;
- Cty TNHH.MTV.QLKDN/TP;
- Giám đốc Sở XD (để b/c);
- Lưu: VP-QLN&CS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Phi Hùng