BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5103/TCT-HĐTTD
V/v: Tổ chức thi tuyển dụng công chức năm 2010

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Đề án thi tuyển dụng công chứcTổng cục Thuế năm 2010 kèm theo Quyết định số 2572/QĐ-BTC ngày 08/10/2010 củaBộ trưởng Bộ Tài chính; căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển, Tổng cụcThuế hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện một số công việcchủ yếu về tổ chức thi tuyển công chức năm 2010, như sau:

I. Địa điểm và thời gian tổ chức thi tuyểncông chức:

Địa điểm và thời gian tổ chức thi tuyểndụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010 vào 51 Cục Thuế được tổ chức triển khaithực hiện tại 07 địa điểm thi và 02 thời điểm (ngày 08 và 09/01/2011; ngày 15và 16/01/2011)để tuyển dụng 2.832 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

A. Đợt 1, tại 03 địa điểm thi; thời gianthi vào ngày 08 và 09/01/2011, để tuyển dụng 1.701 chỉ tiêu; dự kiến số thísinh đủ điều kiện dự thi tuyển là 6.282, trong đó:

1. Tại thành phố Hồ Chí Minh (Địa điểmTrường Quân sự Quân khu 7; địa chỉ Khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12,thành phố Hồ Chí Minh):Tổ chức thi tuyển dụng công chức vào 10 Cục Thuế: thành phố Hồ Chí Minh,Ninh Thuận, Bình Phước, Bình Thuận, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai,Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An để tuyển dụng 999 chỉ tiêu (750 + 20 + 49 + 10 +04 + 06 + 63 + 24 + 55 + 18); dự kiến số thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển:2.316 (1.445 + 99 + 273 + 27 + 26 + 43 + 93 + 84 + 226 + 84).

2. Tại tỉnh Khánh Hoà (Địa điểm Học việnHải Quân; địa chỉ phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): Tổ chức thi tuyển dụng công chức vào 06Cục Thuế: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên đểtuyển dụng 228 chỉ tiêu (48 + 25 + 33 + 49 + 08 + 65 ); dự kiến số thí sinh đủđiều kiện dự thi tuyển: 1.798 (302 + 320 + 378 + 505 + 183 + 110).

3. Tại thành phố Cần Thơ (Địa điểm TrườngCao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ; địa chỉ số 09 Cách Mạng Tháng Tám phườngAn Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) : Tổ chức thi tuyển công chức vào 12 Cục Thuế:thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, KiênGiang, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau để tuyển dụng 433 chỉtiêu ( 86 + 78 + 10 + 10 + 09 + 23 + 62 + 31 + 27 + 60 + 20 + 17); dự kiến sốthí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển: 1.796 (158 + 203 + 80 + 181 + 88 + 223 +236 + 107 + 134 + 115 + 136 + 135).

B. Đợt 2, tại 04 địa điểm thi; thời gianthi vào ngày 15 và 16/01/2011, để tuyển dụng 1.131 chỉ tiêu; dự kiến số thísinh đủ điều kiện dự thi tuyển: 11.266, trong đó:

1. Tại thành phố Hà Nội (Địa điểm Học việnKỹ thuật Quân sự; địa chỉ số 100 đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Hà Nội): Tổ chức thi tuyển công chức vào Cục Thuếthành phố Hà Nội để tuyển dụng 436 chỉ tiêu; dự kiến số thí sinh đủ điều kiệndự thi tuyển: 4.165.

2. Tại tỉnh Hải Phòng (Địa điểm Trường Đạihọc Hàng Hải; địa chỉ số 484 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng): Tổ chức thi tuyển công chức vào 09 CụcThuế: thành phố Hải Phòng, Hoà Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên, HảiDương, Thái Bình và Quảng Ninh để tuyển dụng 259 chỉ tiêu ( 30 + 39 + 10 + 20 +22 + 35 + 35 + 10 + 58); dự kiến số thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển: 2.129(301 + 135+ 149 + 285 + 322 + 248 + 295 + 152 + 242).

3. Tại tỉnh Thái Nguyên (Địa điểm TrườngCao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên; địa chỉ phường Thịnh Đán, thành phốThái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Tổ chức thi tuyển công chức vào 07 Cục Thuế: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, TuyênQuang, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh và Lạng Sơn để tuyển dụng 196 chỉ tiêu (36+ 32 + 36 + 08 + 15 + 60 + 09); dự kiến số thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển:1.681 (220 + 294 + 217 + 28 + 228 + 618 + 76).

4. Tại tỉnh Nghệ An (Địa điểmTrường Đại học Vinh; địa chỉ 182 đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An): Tổchức thi tuyển công chức vào 06 Cục Thuế: Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, QuảngBình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế để tuyển dụng 281 chỉ tiêu (43 + 99 + 44 +38 + 16 + 41); dự kiến số thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển: 3.578 (849 +1.115 + 650 + 429 + 247 +288).

III. Tổ chức thực hiện:

A. Giao trách nhiệm và nhiệm vụ khi tổchức thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2010 đối với Cục trưởng Cục Thuế cáctỉnh, thành phố được lựa chọn và chỉ định là Trưởng điểm thi triển khai thựchiện nghiêm túc các công việc sau:

1. Lập danh sách công chức thực hiện tráchnhiệm và nhiệm vụ tại địa điểm thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2010 khiHội đồng tổ chức thi thuộc địa bàn do Cục Thuế quản lý, gồm các thành viên sau:

- Lãnh đạo Cục Thuế - Trưởng điểm thi;

- Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thuế- Giúp việc về thi tuyển công chức;

- Lãnh đạo phòng Kiểm tra nội bộ, Cục Thuế- Giúp việc về nội bộ;

- Lãnh đạo phòng Hành chính - Tài vụ -Quản trị, Cục Thuế - Giúp việc về Tài vụ - Quản trị.

Đề nghị Cục Thuế lập danh sách gửi về Hộiđồng thi tuyển dụng (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 24/12/2010 để xem xét vàquyết định.

2. Ký hợp đồng dịch vụ thuê khoán với cơsở đào tao: Học viện Quân sự, Trường Quân sự, trường Đại học, Cao đẳng làm cáccông việc của Ban coi thi (theo mẫu hợp đồng khung đính kèm) đảm bảo đúng Quyếtđịnh 12/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hànhNội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức; Quyết định số 2648/QĐ-BTC ngày 06/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành một sốquy định cụ thể cho các kỳ thi tuyển dụng, nâng ngạch công chức, viên chức, thicấp chứng chỉ của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quanđến thi tuyển công chức, thời hạn phải ký xong hợp đồng:

- Trước ngày 20/12/2010 đối với 03 điểmthi tại thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Cần Thơ được tổ chức thi vào 02ngày 08 và 09/01/2011;

- Trước ngày 24/12/2010 đối với 04 điểmthi tại thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng và Nghệ An được tổ chức thivào 02 ngày 15 và 16/01/2011.

3. Nội dung hợp đồng dịch vụ thuê khoánngoài các công việc của Ban coi thi phải thực hiện cần thoả thuận và đề nghịbên B chuẩn bị và thực hiện tốt các công việc:

3.1. Địa điểm tổ chức thi phải bảo đảm đầyđủ bàn, ghế, ánh sáng, thoáng mát, sạch sẽ, an toàn, có phòng làm việc choHĐTTD, phòng phục vụ công tác y tế và bố trí đủ lực lượng bảo vệ an ninh khi tổchức thi;

3.2. Số phòng thi phụ thuộc vào số lượngthí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức theo từng ngạch dự tuyển của từngđịa điểm thi; mỗi phòng thi ít nhất là 30 thí sinh/phòng thi;

3.3. Trước khi tổ chức thi, Cục Thuế cótrách nhiệm phối hợp với cơ sơ đào tạo được ký hợp đồng dịch vụ thuê khoán đểlàm các công việc của Ban coi thi tổ chức kiểm tra và xác nhận toàn bộ công tácchuẩn bị tổ chức kỳ thi.

3.4. Tuân thủnghiêm lịch thi và hiệu lệnh thi theo quy định tại điểm 4 dưới đây:

4. Lịch thivà hiệu lệnh thi

4.1. Lịch thi:

* Ngày thứ nhất:

Buổi sáng:7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút hoàn thành các công việc sau:

- Niêm yết danh sách thí sinh theo số báodanh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, quy chế thi, nội quy thi vàlịch thi - hiệu lệnh thi; treo băng rôn trang trí tại địa điểm thi (theo nộidung đính kèm).

- Khai mạc kỳ thi: Chào cờ, tuyên bố lễkhai mạc kỳ thi; công bố Quyết định thành lập Hội đồng, Ban coi thi; Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng (hoặcthành viên HĐTTD) tuyên bố khai mạc kỳ thi; Phổ biến quy chế thi, nộiquy thi và lịch thi - hiệu lệnh thi (có các văn bản đính kèm).

- Tập huấn cho cán bộ coi thi:

+ Thống nhất các hướng dẫn cần thiết đểgiám thị thực hiện và hướng dẫn cho thí sinh thực hiện đúng quy chế thi, nộiquy thi và lịch thi - hiệu lệnh thi;

+ Đối với mỗi môn thi, trước giờ thi 60phút, Trưởng ban coi thi họp Ban coi thi; phân công giám thị từng phòng thitrên nguyên tắc không lặp lại giám thị đối với môn thi khác trên cùng một phòngthi; phổ biến những hướng dẫn và lưu ý cần thiết cho các giám thị đối với mônthi;

+ Trường hợp cần thiết, khi kết thúc mônthi, Trưởng ban coi thi có thể tổ chức họp Ban coi thi để rút kinh nghiệm.

- Làm thủ tục dự thi:

+ Phổ biến quy chế thi, nội quy thi và lịchthi - hiệu lệnh thi (đối với thí sinh dự thi);

+ Điều chỉnh các sai sót trong giấy báo dựthi và thẻ dự thi. Nếu có sai sót thì yêu cầu giám thị phòng thi và công chứccủa từng Cục Thuế chịu trách nhiệm điều chỉnh, ghi xác nhận và Lãnh đạo CụcThuế ký tên vào mặt sau của giấy báo dự thi và thẻ dự thi...

Buổi chiều: Thi môn Kiến thức chung (bàithi viết): 90 phút; môn Tin học văn phòng (bài thi trắc nghiệm) 30 phút.

Môn Kiến thức chung:

- 13 giờ 00 phút: Thí sinh có mặt tại địađiểm thi;

- 13 giờ 15 phút: Gọi thí sinh vào phòngthi;

- 13 giờ 25 phút: Giám thị 1 nhận đề thitại Phòng Hội đồng thi;

- 13 giờ 35 phút: Phát đề thi;

- 13 giờ 40 phút: Thí sinh làm bài thi;

- 15 giờ 10 phút: Thu bài thi; nộp bàithi cho Trưởng điểm thi.

Môn Tin học văn phòng:

- 16 giờ 10 phút: Gọi thí sinh vào phòngthi;

- 16 giờ 20 phút: Giám thị 1 nhận đề thitại Phòng Hội đồng thi;

- 16 giờ 25 phút: Phát đề thi;

- 16 giờ 30 phút: Thí sinh làm bài thi;

- 17 giờ 00 phút: Thu bài thi; nộp bàithi cho Trưởng điểm thi.

*. Ngày thứ hai:

Buổi sáng: Thi môn nghiệp vụ chuyênngành: Thi viết 01 bài , thời gian làm bài 90 phút và thi trắc nghiệm 01 bài,thời gian làm bài 30 phút.

Bài thi viết:

- 7 giờ 25 phút thí sinh có mặt tại địađiểm thi;

- 7 giờ 35 phút: Gọi thí sinh vào phòng thi;

- 7 giờ 45 phút: Giám thị 1 nhận đề thi tạiPhòng Hội đồng thi;

- 7 giờ 55 phút: Phát đề thi;

- 8 giờ 00 phút: Thí sinh làm bài thi;

- 9 giờ 30 phút: Thu bài thi; nộpbài thi cho Trưởng điểm thi.

Bài thi trắc nghiệm:

- 10 giờ 40 phút: Gọi thí sinh vào phòngthi;

- 10 giờ 50 phút: Giám thị 1 nhận đề thitại Phòng Hội đồng thi;

- 10 giờ 55 phút: Phát đề thi;

- 11 giờ 00 phút: Thí sinh làm bài thi;

- 11 giờ 30 phút: Thu bài thi; nộpbài thi cho Trưởng điểm thi.

Buổi chiều: Thi môn Ngoại ngữ (viết vàtrắc nghiệm kết hợp 01 bài), thời gian làm bài: Đối với thí sinh dự tuyển côngchức loại C là 90 phút; đối với thí sinh dự tuyển công chức loại D là 60 phút.

- 13 giờ 30 phút thí sinh có mặt tại địađiểm thi;

- 13 giờ 40 phút: Gọi thí sinh vào phòngthi;

- 13 giờ 50 phút: Giám thị 1 nhận đề thitại Phòng Hội đồng thi;

- 13 giờ 55 phút: Phát đề thi;

- 14 giờ 00 phút: Thí sinh làm bài thi;

- 15 giờ 00 phút: Thu bài thi đối vớithí sinh dự tuyển công chức loại D (Cao đẳng và Trung cấp) sau 60 phút làm bàithi;

- 15 giờ 30 phút: Thu bài thi đối vớithí sinh dự tuyển công chức loại C (Đại học) sau 90 phút làm bài thi; nộpbài thi cho Trưởng điểm thi.

4.2. Hiệu lệnh:

- Gọi thí sinh vào phòng thi (một hồichuông hoặc trống);

- Giám thị 1 nhận đề thi (hai hồi chuônghoặc đánh trống);

- Bắt đầu phát đề thi (sáu hồi chuông hoặcđánh trống);

- Bắt đầu làm bài thi (ba hồi chuông hoặcđánh trống);

- Thu bài thi (bốn hồi chuông hoặc đánhtrống);

4.3.Khi có hiệu lệnh thu bài thi: Giám thị phòng thi yêu cầu thí sinh phải dừngbút chờ giám thị gọi tên để nộp bài thi và ký tên.

5. Chuẩn bịcác mẫu biểu liên quan tổ chức thi (đính kèm), gồm: Mẫu biên bản giao, nhận đềthi, mẫu biên bản mở đề thi, mẫu biên bản để xử lý vi phạm quy chế; mẫu biênbản giao bài thi, mẫu biên bản tạm giữ các giấy tờ vật dụng của thí sinh viphạm quy chế thi và biên bản đối với các trường hợp đột xuất (ốm, bỏ thi giữachừng...).

6. Chuẩn bị:Giấy bài thi viết của 02 bài thi: kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành(theo mẫu đính kèm); mỗi thí sinh ít nhất có 03 tờ giấy thi/bài thi viết (kể cảgiấy nháp của 05 môn thi); chuẩn bị bút bi, giấy niêm phong (có đóng dấu niêmphong của cơ sở đào tạo trên túi đựng bài thi) và keo dán...trang bị cho thànhviên Ban coi thi và các công chức thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ tại địađiểm thi.

7. Chuẩn bịđủ túi chất liệu tốt và có độ dai phù hợp với kích cỡ 45 x 35 (phong bì lớn,với nội dung ghi trên túi theo mẫu đính kèm), thùng sắt có khoá bảo đảm an toànđể đựng bài thi và các tài liệu có liên quan; số túi đựng bài thi, số thùng sắttuỳ thuộc vào số lượng thí sinh dự thi theo 06 ngạch dự tuyển, phòng thi và 05bài thi của 04 môn thi.

8. Lập danhsách Ban coi thi: giám thị coi thi và bảo vệ kỳ thi (cần ghi cụ thể: họ tên,ngày tháng năm sinh, chức vụ hoặc chức danh; có đủ phẩm chất, có trình độ đạihọc, không có con, em, vợ, chồng dự thi tuyển công chức tại địa điểm thi, cótinh thần trách nhiệm và nghiêm túc); Giám thi là giảng viên của cơ sở đào tạođược ký hợp đồng dịch vụ thuê khoán làm công việc của Ban coi thi; đăng ký chữký mẫu của giám thị phòng thi gửi về Hội đồng thi tuyển dụng (Vụ Tổ chức cánbộ) chậm nhất trước 10 ngày tổ chức thi để xem xét và quyết định thành lập Bancoi thi của từng điểm thi;

- Số lượngcán bộ coi thi phụ thuộc số lượng phòng thi, cụ thể:

+ Mỗi phòngthi phải có 02 giám thị (giám thị 1, giám thị 2; giám thị 1 chịu trách nhiệmchính). Trường hợp phòng thi có từ 40 - 45 thí sinh thì phải có 03 giám thị;trên 45 đến 60 thí sinh phải có 04 giám thị... Trong đó giám thị 1 chịu tráchnhiệm và nhiệm vụ chính. Giám thị 1 phân công giám thí 2 và 3... chịu tráchnhiệm và nhiệm vụ phát đề thi, thu bài thi và coi thi theo khu vực đảm bảo kiểmsoát chặt chẽ khi thí sinh nhận đề thi, làm bài thi và nộp bài thi nhanh gọnhoàn thành tốt trách nhiệm và nhiệm vụ được giao;

+ 02 hoặc 03phòng thi liền kề có 01 giám thị hành lang;

+ Giám thịphòng thi và giám thị hành lang phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ đượcgiao và giữ gìn đạo đức người thầy khi coi thi;

+ Cảnh sát(hoặc Bộ đội nơi địa điểm thi) bảo vệ vòng ngoài; tại mỗi địa điểm thi Cụctrưởng Cục Thuế có trách nhiệm làm việc với cơ quan công an địa phương để phốihợp cử từ 10 - 15 cán bộ, chiến sĩ làm công tác an ninh trong quá trình thi;

+ Bố trí 01-02 nhân viên làm công việc về lĩnh vực y tế tại địa điểm tổ chức thi.

- Chuẩn bịthẻ cho các thành viên tổ chức kỳ thi, phục vụ kỳ thi của Ban coi thi (theo mẫuthẻ đính kèm) theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Quyết định số 2648/QĐ-BTC ngày06/8/2007 nêu trên và theo danh sách kèm theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồngthi tuyển dụng.

9. Danh sáchthí sinh đủ điều kiện dự thi (theo số báo danh và theo từng phòng thi) do Hộiđồng thi tuyển dụng phê duyệt được gửi về Trưởng điểm thi chậm nhất trước31/12/2010 (Cục Thuế không phải lập danh sách thí sinh dự thi).

10. Niêm yết:Danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòngthi, quy chế thi, nội quy thi và lịch thi - hiệu lệnh thi tại khu vực thi vàtừng phòng thi; nơi dễ thấy nhất trước ngày thi 01 ngày để các thành viên tổchức kỳ thi, phục vụ kỳ thi biết và thực hiện.

11. Khai mạc kỳ thi: Chào cờ, tuyên bố lễkhai mạc kỳ thi; công bố Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển dụng, Ban coithi; Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng (hoặc thành viên HĐTTD) tuyên bố khai mạckỳ thi; Phổ biến quy chế thi, nội quy thi và lịch thi - hiệu lệnh thi; phâncông nhiệm vụ cho thành viên Ban coi thi, phân công giám thị phòng thi và giámthi hành lang (theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên) cho từng môn thi.

12. Thực hiện quy định nhận và bảo quản đềthi do Hội đồng thi tuyển dụng bàn giao theo đúng quy định; Thư ký Ban coi thitrực tiếp thu đề thi thừa (nếu có) tại từng phòng thi ngay khi có hiệu lệnh làmbài thi để nộp cho Trưởng Ban coi thi;

13. Thực hiên quy định nhận bài thi, nộpbài thi của thí sinh với giám thị; chuyển giao bài thi giữa giám thị phòng thivới Trưởng Ban coi thi để kịp thời bàn giao cho Trưởng điểm thi có chứng kiếncủa thành viên Hội đồng và giám sát của Bộ;

14. Thanh toán hợp đồng dịch vụ thuê khoánlàm các công việc của Ban coi thi tại từng điểm tổ chức thi theo đúng thoảthuận của hai bên:

- Thanh toán cho bên B bằng đồng Việt Nam;

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản;

- Thời hạn thanh toán: tạm ứng cho bên B80% số tiền theo giá trị hợp đồng sau khi hợp đồng được ký kết; thanh toán 20%số tiền còn lại cho bên B sau khi tổ chức thi xong và cùng bên B tiến hànhthanh lý hợp đồng.

15. Đón tiếp, bố trí nơi ăn nghỉ tập trungcủa thành viên Hội đồng thi tuyển dụng, Ban coi thi (nếu cần) và giám sát thi củaBộ.

16. Chuẩn bị đủ thùng sắt có khoá và niêmphong; nhận, bảo quản và bàn giao bài thi và các tài liệu có liên quan sau mỗiloại bài thi và buổi thi của điểm tổ chức thi về Hội đồng thi tuyển dụng (Vụ Tổchức cán bộ) tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế số 123 Lò Đúc, phường Đông Mác,quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội chậm nhất sau 03 ngày tổ chức thi.

17.Thực hiện các nhiệm vụ kháctheo phân công của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng.

B. Giao trách nhiệm và nhiệm vụ khi tổchức thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010 đối với 51 Cục trưởng CụcThuế có chỉ tiêu thi tuyển công chức triển khai thực hiện nghiêm túc các côngviệc sau:

1. Niêm yết công khai danh sách thí sinhđủ điều kiện dự thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2010 vào Cục Thuế (khiđược Chủ tịch HĐTTD phê duyệt) tại trụ sở Cục Thuế - địa điểm tiếp nhận hồ sơcủa người đăng ký dự tuyển.

2. Giao Cục trưởng Cục Thuế lập, ký tên vàđóng dấu cơ quan khi ban hành giấy báo thi, thẻ dự thi (theo mẫu đính kèm) vàchuyển đi trước ngày thi ít nhất 15 ngày (tính theo dấu của bưu điện)đến từng thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2010của đơn vị; đồng thời lập báo cáo tình hình thực hiện ban hành giấy báo thi,thẻ dự thi và gửi về Hội đồng thi tuyển dụng (Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất trướcngày 28/12/2010.

3. Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm vềpháp lý, khi:

+ Xác định thí sinh được miễn thi mônngoại ngữ và miễn thi môn tin học văn phòng trong kỳ thi tuyển công chức Tổngcục Thuế năm 2010; xác định đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển theo quyđịnh tại các Điều 5 và 9 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chínhphủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

+ Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thituyển công chức Tổng cục Thuế năm 2010 của Cục Thuế gửi về Tổng cục Thuế (quaVụ Tổ chức cán bộ) để thẩm định, tổng hợp và trình Chủ tịch Hội đồng thi tuyểndụng phê duyệt chậm nhất trước ngày 22/12/2010;

+ Chịu trách nhiệm giải quyết việc tố cáo,khiếu nại (nếu có) liên quan đến tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự thi tuyểncông chức Tổng cục Thuế năm 2010 của Cục Thuế.

4. Khi Hội đồng thi tuyển dụng tổ chức kỳthi tuyển công chức năm 2010: Cử Lãnh đạo Cục Thuế và công chức phòng Tổ chứccán bộ - Cục Thuế đến địa điểm thi để điều chỉnh các sai sót trong giấy báo dựthi và thẻ dự thi; khi có sai sót thì yêu cầu giám thị phòng thi và công chứccủa Cục Thuế chịu trách nhiệm điều chỉnh, ghi xác nhận và Lãnh đạo Cục Thuế kýtên vào mặt sau của giấy báo dự thi và thẻ dự thi...

Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuế biếtvà thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cá nhân là thành viên HĐTD;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGBùi Văn Nam
(Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng công chức
Tổng cục Thuế năm 2010)