BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5123/BTC-CST
V/v thuế xuất khẩu dăm gỗ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hiệp hội gỗ;
- Hiệp hội Bột giấy và Giấy Việt Nam.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1796/BCT-XNKngày 04/03/2013 của Bộ Công Thương về đề nghị tăng thuế xuất khẩu dăm gỗ từ 0%lên 5%. Về vấn đề này, Bộ Tài chính xin trao đổi với quý cơ quan, đơn vị nhưsau:

1. Đề nghị của Bộ Công Thương:

Bộ Công Thương nhận được công văn số 835/GELEXIMCO-VP ngày 21/12/2012 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp HàNội (cổ đông chính của Công ty cổ phần Giấy An Hòa) đề nghị có biện pháp hạn chếxuất khẩu dăm gỗ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thu mua nguyênliệu để sản xuất bột giấy. Theo đó, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Năm 2012, ngành giấy cần khoảng 822.000 tấn bột giấynguyên liệu để sản xuất, trong đó có trên 50 nhà máy sản xuất bột giấy với lượngsản xuất khoảng 480.000 tấn bột giấy/năm còn lại là phải nhập khẩu. Năm 2013 dựkiến sản xuất trong nước khoảng 500.000 tấn bột giấy/năm (tương đương với 2 triệutấn gỗ nguyên liệu).

Theo phản ánh của Hiệp hội Giấy và Bột giấy ViệtNam, hiện nay các nhà máy giấy phía Bắc gặp rất nhiều khó khăn trong thu muanguyên liệu gỗ, dăm gỗ để sản xuất bột giấy do hoạt động xuất khẩu dăm gỗ củanước ta phát triển mạnh (ví dụ Công ty cổ phần giấy An Hòa, dự kiến sang năm2013 nhà máy đạt công suất thiết kế là 130 ngàn tấn bột/năm, tương đương với53.900 tấn gỗ nguyên liệu trong 1 tháng, tuy nhiên trong tháng 1 năm 2013 (tínhđến ngày 21/1/2013) nhà máy mới chỉ thu mua được 25.600 tấn, tỷ lệ đạt 48%).

Tuy việc xuất khẩu dăm gỗ giúp người trồng rừng bánđược giá cao hơn nhưng vẫn là xuất khẩu nguyên liệu thô nên hiệu quả kinh tếkhông cao, các doanh nghiệp trong nước thiếu nguyên liệu để sản xuất dẫn đếntình trạng cạnh tranh thu gom nguyên liệu, khai thác rừng no để băm dăm, chu kỳtrồng rừng bị rút ngắn, sản lượng dăm xuất khẩu lớn trong khi vẫn phải nhập khẩumột lượng lớn nguyên liệu cho sản xuất bột giấy và ván nhân tạo.

Để hạn chế việc nhập khẩu bột giấy, đảm bảo nguồnnguyên liệu sản xuất cho bột giấy trong nước nhằm hạn chế việc xuất khẩu tàinguyên thô và tạo công ăn việc làm cho người lao động trong ngành sản xuất bộtgiấy đồng thời đảm bảo lợi ích cho người trồng rừng, Bộ Công Thương đề nghị: BộTài chính chủ trì tham khảo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônvà các Hiệp hội ngành hàng liên quan xem xét chi tiết cụ thể mặt hàng dăm gỗtrong Biểu thuế xuất khẩu và tăng thuế xuất khẩu theo lộ trình, trước mắt đềnghị tăng thuế xuất khẩu lên 5%.

2. Ý kiến Bộ Tài chính:

a) Thông tin về mặt hàng dăm gỗ:

- Kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ do TCHQ cung cấp:

+ Năm 2010: số lượng xuất khẩu dăm gỗ đạt 4,13 triệutấn tương đương 459.5 triệu USD.

+ Năm 2011: cả nước xuất khẩu dăm gỗ đạt 5,4 triệutấn dăm khô tương đương trị giá 703.3 triệu USD.

+ Năm 2012: số lượng xuất khẩu dăm gỗ đạt 6,1 triệutấn tương đương 827.6 triệu USD. Ngành giấy cần khoảng 822.000 tấn bột giấynguyên liệu để sản xuất, trong đó có trên 50 nhà máy sản xuất bột giấy với lượngsản xuất khoảng 480.000 tấn bột giấy/năm còn lại là phải nhập khẩu.

+ Năm 2013: quý I/2013 số lượng xuất khẩu dăm gỗ đạt1,6 triệu tấn tương đương 220.1 triệu USD, dự kiến năm 2013 sản xuất trong nướckhoảng 500.000 tấn bột giấy/năm (tương đương với 2 triệu tấn gỗ nguyên liệu).

- Ngoài ra, tìm hiểu thêm thông tin về mặt hàng bộtgiấy trên các mạng thông tin điện tử cho thấy:

+ Theo thông tin từ Công ty cổ phần Giấy An Hòa thìviệc xuất khẩu dăm gỗ mang lại doanh thu khoảng 300 triệu đô la Mỹ hàng năm thìsố tiền phải trả để nhập khẩu lượng bột giấy tương đương với số lượng dăm gỗ kểtrên là khoảng 700 triệu đô la Mỹ. Như vậy, với 827,6 triệu USD xuất khẩu dăm gỗnăm 2012 thì nước ta phải nhập khẩu tới 1,9 USD bột giấy, trị giá nhập siêu lêntới 1,1 tỷ USD.

+ Theo thông tin từ thời báo kinh tế Việt Nam thì sảnlượng bột giấy trong nước sản xuất được theo các năm như sau: năm 2010 đạt345,9 nghìn tấn, năm 2011 đạt 373,4 nghìn tấn, năm 2012 đạt 484,3 nghìn tấn.Tuy nhiên, với khối lượng này không đáp ứng được nhu cầu sản xuất giấy trong nước,hàng năm nước ta vẫn phải nhập khẩu bột giấy (năm 2010 nhập khẩu 98,3 triệu USDbột giấy, năm 2011 nhập khẩu 117,2 triệu USD bột giấy, năm 2012 nhập khẩu 113,6triệu USD bột giấy).

b) Ý kiến Bộ Tài chính:

Chính sách thuế xuất khẩu hiện hành:

- Theo quy định tại Phụ lục I Biểu thuế xuất khẩutheo Danh mục mặt hàng chịu thuế (Ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTCngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính thì mặt hàng dăm gỗ thuộc nhóm 44.01 có mứcthuế suất thuế xuất khẩu 0%.

- Theo Nghị quyết 830/2009/NQ-UBTVQH về việc sửa đổi,bổ sung Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 và Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH ngày 22/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc banhành biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đốivới từng nhóm hàng hóa, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục nhóm hàng chịuthuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng thì mặt hàng dăm gỗ có mứckhung thuế suất là 0 - 25%.

Căn cứ quy định hiện hành và tình hình thực tế vềnhu cầu nguyên liệu cho sản xuất giấy trong nước, theo Bộ Tài chính việc hạn chếxuất khẩu dăm gỗ như ý kiến của Bộ Công Thương cần thiết để tránh khai thác rừngnon để băm dăm, chu kỳ trồng rừng bị rút ngắn và một phần giữ nguyên liệu cho sảnxuất giấy trong nước.

Đề nghị quý đơn vị có ý kiến tham gia về đề xuấttăng thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ của Bộ Công Thương nêu trên và gửi lại BộTài chính trước ngày 10/5/2013.

Trân trọng sự phối hợp công tác của quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Bộ Tài chính (để xin ý kiến);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (P
XNK)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai