BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5131/TCT-CS
V/v triển khai thực hiện Nghị định 51 về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thuếcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 củaBộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Để tiếp tục triển khaithực hiện tốt Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC Tổngcục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai ngay một số công việcnhư sau:

1. Về công tác bánhóa đơn do Bộ Tài chính phát hành trong năm 2010:

Trước tình hình nhiềudoanh nghiệp đặt in hóa đơn nhưng tháng 2, tháng 3 mới có hóa đơn sử dụng, BộTài chính đã ban hành công văn số 16988/BTC-TCT ngày 14/12/2010 chỉ đạo: CácCục Thuế từ nay đến hết ngày 31/12/2010 thực hiện bán hóa đơn do Bộ Tài chínhphát hành theo số lượng đề nghị của doanh nghiệp, đảm bảo để doanh nghiệp cóhóa đơn để sử dụng tối đa đến 31/3.

Để thực hiện công văntrên, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế:

+ Sao gửi hỏa tốccông văn đến các Chi cục, các phòng và thông báo trên phương tiện thông tin đạichúng để doanh nghiệp biết.

+ Chủ động tăng cườngcán bộ ở bộ phận bán ấn chỉ từ nay đến hết 31/12/2010.

+ Bố trí bán hóa đơn cảthứ bảy, chủ nhật.

+ Thủ tục mua hóa đơnđược thực hiện theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002, Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính, không đòi hỏi thêm các giấy tờkhác. Trường hợp đầu tháng 12/2010 doanh nghiệp đã mua hóa đơn sau đó doanhnghiệp tiếp tục đề nghị mua hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành để sử dụng thìCục Thuế thực hiện bán cho doanh nghiệp theo đề nghị của doanh nghiệp.

+ Cần kiểm tra, kiểmsoát bộ phận bán hóa đơn để đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp, tránh gây phiềnhà, sách nhiễu đối với doanh nghiệp.

+ Cục Thuế khẩntrương liên hệ Vụ Tài vụ quản trị - Tổng cục Thuế để nhận hóa đơn để kịp bánđến hết ngày 31/12/2010.

2. Về việc in hóa đơncủa doanh nghiệp

- Rà soát và giao chophòng kiểm tra, các Chi cục giao cho đội kiểm tra nắm sát tình hình và tiến độcác doanh nghiệp đặt in hóa đơn. Đôn đốc hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp đểđảm bảo 100% doanh nghiệp thuộc diện đặt in hóa đơn ký hợp đồng in hóa đơn và nhậnđược hóa đơn mới sử dụng trong Quý I năm 2011.

Thực tế do số lượngdoanh nghiệp đặt in hóa đơn nhiều, số lượng doanh nghiệp in ít và tập trung vàothời điểm tháng 12/2010 nên các doanh nghiệp in không đáp ứng được kịp thời nhucầu đặt in của doanh nghiệp. Qua phản ánh của báo chí, hiện nay xảy ra trườnghợp một số các nhà in chỉ nhận in hóa đơn của các doanh nghiệp đặt in với sốlượng lớn, có tình trạng tăng giá in đối với hóa đơn nhận in, vì vậy Tổng cụcThuế yêu cầu Cục thuế:

+ Tuyên truyền phổbiến động viên các doanh nghiệp in thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước đểthực hiện in hóa đơn cho tất cả các doanh nghiệp có nhu cầu đặt in (kể cả doanhnghiệp số lượng in nhỏ).

+ Quán triệt với cácdoanh nghiệp in để giãn số lượng in đối với các doanh nghiệp đặt in hóa đơn sốlượng nhiều, thời gian dài để có thể in cho nhiều doanh nghiệp đặt in hóa đơn.

+ Phối hợp với Sở Tàichính báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố các giải pháp có hiệu quả đểkiểm soát giá in hóa đơn, không để tình trạng doanh nghiệp in lợi dụng để tănggiá, ép giá đối với doanh nghiệp đặt in hóa đơn.

- Ngày 6/12/2010 BộTài chính đã ban hành công văn số 16573/BTC-TCT hướng dẫn về điều kiện của tổchức nhận in hóa đơn. Tiếp theo ngày 9/12/2010, Bộ Tài chính đã ban hành côngvăn số 16800/BTC-TCT ngày 9/12/2010 hướng dẫn về việc nhận in hóa đơn của đơnvị sự nghiệp có thu.

Căn cứ hướng dẫn củaBộ Tài chính, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tiếp tục phối hợp với Sở Thông tinvà Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát số lượng doanh nghiệp in trênđịa bàn đủ điều kiện nhận in hóa đơn và có thông báo phổ biến rộng rãi cho cácdoanh nghiệp khác biết để đặt in hóa đơn.

3. Về việc in hóa đơncủa cơ quan thuế

Yêu cầu Cục Thuế thựchiện các thủ tục cần thiết để đặt in hóa đơn và có hóa đơn nhập kho và cấp chocác Chi cục Thuế trước ngày 31/12/2010. Cục Thuế thực hiện Thông báo phát hànhtrước ngày 25/12/2010 để bán cho người nộp thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơquan thuế từ ngày 01/01/2011 theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC

4. Về công tác tuyêntruyền hỗ trợ

- Phổ biến và gửiThông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcquản lý, sử dụng hoá đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô đến tất cả các tổ chức,cá nhân có liên quan đến công tác quản lý kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; cácdoanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có tham gia kinh doanh vận tải hànhkhách bằng xe ôtô trên lãnh thổ Việt Nam.

- Phổ biến các văn bảnhướng dẫn của Bộ Tài chính:

+ Quyết định 2905/QĐ-BTC ngày 9/11/2010 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số153/2010/TT-BTC ;

+ Công văn 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010;

+ Công văn16573/BTC-TCT ngày 6/12/2010;

+ Công văn16800/BTC-TCT ngày 9/12/2010;

+ Công văn 16988 ngày14/12/2010 của Bộ Tài chính;

+ Các văn bản hướngdẫn của Tổng cục Thuế trả lời về các nội dung vướng mắc để các doanh nghiệpbiết để thực hiện.

- Cục Thuế có thể phổbiến cùng đồng thời bằng nhiều hình thức: thông tin trên báo đài, gửi văn bảnđến các doanh nghiệp qua bưu điện, qua thư điện tử… đảm bảo để doanh nghiệpbiết và thực hiện. Lưu ý hướng dẫn doanh nghiệp từ ngày 01/01/2011, khi pháthành và sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp phải niêm yết hóa đơn mẫu tại doanhnghiệp.

- Cục Thuế phối hợpvới các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn để tuyên truyền, giải thíchnhằm nâng cao ý thức của người tiêu dùng trong việc mua hàng phải lấy hóa đơn,khuyến khích người tiêu dùng cung cấp thông tin cho cơ quan thuế về việc cơ sởkinh doanh bán hàng không lập hóa đơn. Khi có tin báo của người tiêu dùng, CụcThuế thực hiện ngay biện pháp thanh tra, kiểm tra đột xuất để xác định hành vivi phạm, từ đó có biện pháp xử lý.

5. Cục Thuế tổ chứcbộ phận thường trực thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng sốđiện thoại đường dây nóng, kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn của doanhnghiệp trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 51 và các Thông tư hướngdẫn. Trường hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền thì Cục Thuế tổng hợp báo cáo Tổngcục kịp thời qua đường dây nóng của Tổng cục Thuế (bộ phận thường trực: số điệnthoại 043.9719.461; 043. 9727.783) đồng thời fax ngay văn bản về Tổng cục Thuếđể được hướng dẫn giải quyết.

Báo cáo về Tổng cụcThuế trước ngày 24/12/2010 về việc triển khai thực hiện Nghị định số51/2010/NĐ-CP Thông tư số 153/2010/TT-BTC kèm theo bảng tổng hợp báo cáo về tìnhhình triển khai in hóa đơn của doanh nghiệp và Cục thuế (theo mẫu đính kèm)bằng công văn và theo địa chỉ email: [email protected]

Đề nghị Cục trưởngCục Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệmtrước Tổng cục trưởng về việc triển khai Nghị định 51 trên địa bàn tỉnh, thànhphố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
- Lưu VT, CS (10).T. Anh

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 5131/TCT-CS triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP hóa đơn