Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 518 TCHQ/KTTT NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC THUẾ GIÁ TRỊGIA TĂNG ĐÁ MÀI HÌNH BÁNH XE

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Gia Bách

(G1 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhậnđược Công văn số 01 ngày 10-12-2001 của Công ty trách nhệm hữu hạn Hoàng Gia Bách khiếu nại về việc áp dụng thuế suấtthuế giá trị gia tăng mặt hàng đá mài hình bánh xe. Sau khi trao đổi với Bộ Tàichính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000; Công văn số 692 TC/TCT ngày 22-01-2002 của BộTài chính, thì:

Mặt hàng đá mài thuộc nhóm 6804, mục "riêng" làđối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 5% (năm phần trăm). Các mặt hàng đákhác thuộc nhóm 6804 được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng với mứcthuế suất 10% (mười phần trăm). Vì vậy:

- Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩuđá mài hình bánh xe mà chỉ có chức năng mài, không có chức năng khác kết hợpnhư mài và nghiền hoặc mài và cắt, là đối tượng chịu thuế thuế giá trị gia tăngvới mức thuế suất 5% (năm phần trăm).

- Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩuđá mài hình bánh xe dùng để mài và cắt hoặc mài và nghiền, là đối tượng chịuthuế GTGT với mức thuế suất 10% (mười phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan các tỉnh, thành phố, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Gia Bách biếtvà thực hiện.