TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 52/TLĐ
V/v Kiến nghị về chính sách hỗ trợ việc làm và đời sống của người lao động

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Thủ tướng Chính phủ

Năm 2008, cuộc khủng hoảng kinhtế thế giới đã tác động xấu đến phát triển kinh tế, xã hội nước ta, dẫn đếnnhiều doanh nghiệp phải thu hẹp hoặc ngừng sản xuất, nhiều dự án phải ngừng thicông hoặc giãn tiến độ… làm cho việc làm và thu nhập của người lao động đã khókhăn nay càng khó khăn hơn. Đảng, Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo và có nhữnggiải pháp hữu hiện nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo ansinh xã hội, đặc biệt là các giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế đã giúpcho các doanh nghiệp từng bước khắc phục khó khăn, tiếp tục đầu tư, duy trì sảnxuất, đảm bảo việc làm cho người lao động.

Tổ chức Công đoàn và người laođộng đồng cảm, chia sẻ với tình hình khó khăn của đất nước, cũng như các doanhnghiệp đã đề ra một số giải pháp cùng tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất, đảmbảo việc làm và thu nhập cho người lao động; đồng thời các cấp Công đoàn đã vậnđộng CNVC-LĐ tích cực thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹthuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng năng suất lao động và nâng caochất lượng sản phẩm … nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, phấnđấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008. Bên cạnh đó các cấp Côngđoàn đã chủ động tham gia với các cấp chính quyền, các doanh nghiệp hỗ trợngười lao động tìm kiếm việc làm mới hoặc đào tạo lại để giúp người lao độngchuyển đổi nghề nghiệp, tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sáchđối với người lao động khi bị mất việc làm.

Tuy vậy, tại các thành phố vàcác tỉnh có nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung tình trạng các doanhnghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh có xu hướng gia tăng làm cho hàngchục ngàn người lao động bị mất việc làm, nghỉ chờ việc, nghỉ luân phiên… Trongđó có không ít người lao động không được trợ cấp thôi việc, thậm chí còn bị nợlương, nợ bảo hiểm xã hội… đặc biệt có một số doanh nghiệp nợ lương nợ bảo hiểmxã hội, chủ sử dụng lao động bỏ trốn làm cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng củangười lao động bị xâm hại nghiêm trọng, nhất là những người lao động bị ốm đau,lao động nữ đang có thai, nuôi con nhỏ hoặc lao động trình độ thấp bị mất việclàm và khó có thể tìm được việc làm mới, tình hình này còn có thể kéo dài.

Trước tình hình đó, Tổng Liênđoàn Lao động Việt Nam kính đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chínhphủ xem xét, chỉ đạo các Bộ ngành chức năng, UBND các tỉnh, thành phố có cácgiải pháp nhằm hỗ trợ đối với doanh nghiệp và những người lao động bị mất việclàm như sau:

1- Có chính sách hỗ trợ về vốnvới lãi suất ưu đãi; giãn, giảm thuế và xúc tiến thương mại… nhằm tạo điềukiện, khuyến khích các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sử dụng đông laođộng, sử dụng nhiều lao động nữ duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm và tạo thêmviệc làm mới cho người lao động.

2- Tăng cường công tác thanhtra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp,nhất là đối với các doanh nghiệp lợi dụng tình hình khó khăn để tuỳ tiện chongười lao động nghỉ việc, ngừng việc trái pháp luật, bỏ trốn, trốn tránh nghĩavụ với người lao động như trả lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp (thôi việc,mất việc làm, ngừng việc) bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Thông qua cơ quanngoại giao yêu cầu các chủ doanh nghiệp bỏ trốn phải quay lại giải pháp cácquyền lợi của người lao động.

3- Nghiên cứu, ban hành chínhsách trợ cấp khó khăn cho người lao động do bị mất việc làm nhưng doanh nghiệpkhông có khả năng trả trợ cấp mất việc làm, thôi việc hoặc đối với lao động nữđang có thai, nuôi con nhỏ hoặc bị ốm đau mà hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn.

4- Chỉ đạo các Bộ ngành liênquan tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện tốt các quy định về bảohiểm thất nghiệp; đẩy mạnh công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm và tạo việclàm mới cho người lao động./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng