công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 53/LĐTBXH-TBLSNCC NGÀY 8 THÁNG 1 NĂM 2003
VỀ VIỆC TẶNG QUÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÙI - NĂM 2003
CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

Kính gửi: - Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội

các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

- Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thi hành Quyết định số 02/2003/QĐ-CTN ngày 6 tháng 1 năm 2003 của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhândịp Tết nguyên đán Quý Mùi cho đối tượng chính sách, Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

I. Mức quà100.000 đồng để tặng đối với các đối tượng:

1. Người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng Tám năm1945 theo Điều 4 và Điều 6 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng(bao gồm người đang hưởng trợ cấp, phụ cấp và người hưởng phụ cấp tiền khởi nghĩa).

2. Thân nhân liệt sĩ già yếu cô đơn không nơi nương tựa,thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên, con liệt sĩ mồ côi cả cha và mẹ, người có cônggiúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

3. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anhhùng lao động hiện đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

4. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thươngbinh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật mất sức lao động từ 81% trở lên (bao gồm cảnhững thương binh loại B có tỷ lệ mất sức lao động do thương tật từ 81% trở lênđược công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993), đang được nuôi dưỡng, điềutrị, điều dưỡng tại các đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, BộQuốc phòng và Bộ Công an quản lý hoặc đã về sinh sống tại gia đình, hoặc đangcông tác ở các cơ quan, xí nghiệp.

II. Mức quà60.000 đồng để tặng đối với các đối tượng:

1. Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng (tínhtheo định xuất).

2. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thươngbinh có tỷ lệ mất sức lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (baogồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993), đangđược nuôi dưỡng, điều trị, điều dưỡng tại các đơn vị thuộc ngành Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý hoặc đang nằm điềutrị ở các bệnh viện.

III. Đối với ngườiđược xác nhận hai đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà nói trênthì được tặng một mức quà là 100.000 đồng. Trường hợp người được xác nhận haiđối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì được tặng một mức quàđó.

IV. Quà tặng của Chủtịch nước đối với các đối tượng chính sách được tặng bằng tiền.

Nguồn kinh phí quà tặng đối với các đối tượng chính sách dongành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, chi trong kế hoạch kinh phí năm2003. Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết toán vào kinh phí uỷ quyền;các đơn vị trực thuộc Bộ quyết toán vào kinh phí ngân sách Nhà nước do Bộ cấp.

Nguồn kinh phí tặng quà đối với các đối tượng chính sáchthuộc quân đội, công an nhân dân, do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thựchiện.

V. Các Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp với các cơ quan cóliên quan, các phương tiện thông tin đại chúng giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyêntruyền, thăm hỏi, động viên, tặng quà kịp thời, chu đáo đảm bảo ý nghĩa về sựquan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng chính sách.

Trước ngày 12/2/2003, các Sở, các đơn vị báo cáo nhanh hoặcFax 04.8474143 về kết quả thực hiện việc chuyển quà tặng của Chủ tịch nước, quàtặng của địa phương mình và tình hình hoạt động trước, trong dịp Tết về Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội (qua cục TBLS & NCC) để tổng hợp báo cáo Thủtướng Chính phủ, Chủ tịch nước.