BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 53 TC/TCHQ

Bộ Tài chính nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa ViệtNam kính chào Đại sứ quán Vương quốc Na Uy tại Hà Nội và xin hân hạnh phúc đápcông hàm ngày 27/02/2013 của Đại sứ quán Vương quốc Na Uy đề nghị xem xét lạiviệc phân loại mặt hàng phân bón NPK có bổ sung trung vi lượng do Công ty TNHHYara Việt Nam nhập khẩu như sau:

Ngày 25/4/2013, trong khi xem xét việc phân loại vàáp dụng mức thuế suất đối với mặt hàng trên, để không ảnh hưởng đến sản xuấtkinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay, Bộ Tàichính (Tổng cục Hải quan) đã có công văn số 2167/TCHQ - TXNK đề nghị Cục Hảiquan tỉnh, thành phố tạm thời chưa thực hiện ấn định thuế đối với các tờ khainhập khẩu mặt hàng Phân bón NPK có bổ sung trung, vi lượng, đăng ký với cơ quanhải quan trước ngày 16/4/2012 đã phân loại theo mã số 3105.90.00.00, thuế suấtthuế nhập khẩu ưu đãi 0% cho đến khi Bộ Tài chính có quyết định cuối cùng.

Nhân dịp này, Bộ Tài chính nước Cộng hòa Xã hội Chủnghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quan Vương quốc Na Uy tại Hà Nội lời chàotrân trọng.

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

ĐSQ Vương quốc Na Uy tại Hà Nội