BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5311/BTC-TCHQ
V/v trao đổi thông tin giữa Hãng tàu, Hãng hàng không với Cơ quan Hải quan.

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: BộGiao thông vận tải

Thựchiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6115/VPCP-KTTH ngày17/9/2008 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Giao thông vận tải chủ trìtriển khai truyền dữ liệu điện tử bản lược khai hàng hóa (Cargo Manifest), BộGiao thông vận tải (Cục Hàng hải) đã tiến hành một số cuộc họp, hội thảo bàn vềnội dung này nhưng mới chỉ dừng ở định hướng xây dựng cổng giao tiếp điện tử(portal). Hiện nay, Ngành Hải quan đang nỗ lực triển khai công tác hiện đại hóađể đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của cả nước và để đẩy nhanhtốc độ thông quan hàng hóa thì việc tiếp nhận và xử lý thông tin manifest điệntử trước khi tàu đến cảng dỡ hàng đóng một vai trò quan trọng. Để đạt được mụctiêu này cần phải có sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, Ngành có liên quan.

Hiệnnay, việc tiếp nhận các thông tin về hàng hóa và tàu nhập cảnh đang thực hiệntheo hình thức thủ công, gây lãng phí lớn về nguồn nhân lực cũng như không cóhiệu quả trong việc khai thác các thông tin này. Qua làm việc và công tác thựctế tại các Cảng TP Hồ Chí Minh cho thấy nếu cơ quan Hải quan được tiếp nhận cácthông tin về manifest (qua mạng) từ các Hãng tàu trước khi tàu đến sẽ hỗ trợrất hiệu quả trong công tác quản lý hải quan. Tuy nhiên, để triển khai được nộidung này thì một trong những vướng mắc là chưa có cơ sở pháp lý cụ thể để thựchiện. Bộ Tài chính được biết Bộ Giao thông vận tải đang nghiên cứu sửa đổi Nghịđịnh 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ trong đó có việc cung cấp thôngtin manifest điện tử trước khi tàu đến cảng dỡ hàng. Bộ Tài chính xin trao đổivới Quý Bộ Giao thông vận tải một số nội dung sau:

1.Đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm nghiên cứu sửa đổi các văn bản hiện hành hoặcban hành mới các văn bản quy định về việc các hãng tàu vận tải phải gửi trước24 giờ Bản lược khai hàng hóa trước khi tàu đến cảng và các Hãng hàng khôngphải cung cấp thông tin về hành khách, hàng hóa khi máy bay đến sân bay củaViệt Nam cho cơ quan Hải quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công vănsố 6115/VPCP-KTTH ngày 17/9/2008 của Văn phòng Chính phủ.

2.Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) sẽ thực hiện thí điểm tại Cảng Cát Lái - Thànhphố Hồ Chí Minh việc trao đổi thông tin manifest điện tử trước khi tàu đến cảngdỡ hàng để có cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng các văn bản pháp lý.

3.Trong giai đoạn thực hiện thí điểm, Bộ Tài chính sẽ ban hành văn bản quy định vềviệc trao đổi thông tin manifest điện tử trước khi tàu đến cảng dỡ hàng tạicảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh. Trong văn bản sẽ quy định các nội dung:

a.Quy định chung về cung cấp trước thông tin bản lược khai hàng hóa nhập khẩu

-Cung cấp trước thông tin bản lược khai hàng hóa nhập khẩu là việc các công tyvận tải có chuyên chở hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyểnqua lãnh thổ Việt Nam phải cung cấp bản lược khai hàng hóa nhập khẩu (cargomanifest) cho cơ quan hải quan trước khi tàu nhập cảnh.

-Nếu các công ty vận tải không thực hiện việc cung cấp trước bản lược khai thìcơ quan hải quan sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát cần thiết đốivới phương tiện vận tải nhập cảnh, hàng hóa nhập khẩu.

- Cơquan hải quan có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan đến bí mật kinhdoanh mà người vận tải đã cung cấp cho cơ quan hải quan.

b.Thời hạn cung cấp bản lược khai

Cáccông ty vận tải phải cung cấp bản lược khai cho cơ quan hải quan, cảng vụ hànghải:

-Đối với các chuyến tàu có hành trình từ khu vực Đông Nam Á, Hồng Kông, Đài Loanvà thời gian hành trình dưới 5 ngày: 12h trước khi tàu dự kiến cập cảng.

-Đối với các chuyến tàu có hành trình khác: 24h trước khi tàu dự kiến cập cảng.

c.Hình thức cung cấp:

-Bản lược khai hàng hóa được cung cấp thông qua việc truyền dữ liệu điện tử đếncơ quan hải quan.

-Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) có trách nhiệm phối hợp cùng Công ty Tân CảngSài Gòn xây dựng phần mềm để tiếp nhận bản lược khai hàng hóa do các công tyvận tải cung cấp.

-Hãng tàu, công ty giao nhận chỉ phải gửi một lần dữ liệu điện tử về bản lượckhai đến hệ thống tiếp nhận bản lược khai điện tử.

d.Xử lý thông tin bản lược khai hàng hóa

-Qua quá trình kiểm tra thông tin bản lược khai, nếu cơ quan hải quan có nghingờ hoặc phát hiện có dấu hiệu tàu chở hàng hóa cấm nhập khẩu, hàng hóa có ảnhhưởng đến môi trường thì sẽ thông báo cho đại diện hãng tàu biết để không đưahàng hóa đó vào lãnh thổ Việt Nam bằng hình thức phản hồi qua hệ thống mạnghoặc có văn bản gửi trực tiếp cho công ty vận tải, đồng thời thông báo, phốihợp với các cơ quan chức năng không làm thủ tục nhập cảnh hoặc áp dụng các biệnpháp ngăn chặn, giám sát không cho dỡ hàng xuống cảng.

-Trường hợp sau khi đã cung cấp bản lược khai cho cơ quan hải quan đến trước khitàu đến phao số 0, nếu không nhận được thông tin phản hồi từ phía cơ quan hảiquan thì đại diện hãng tàu được làm thủ tục nhập cảnh cho tàu và liên hệ vớicảng vụ hàng hải để tiến hành dỡ hàng xuống các khu vực trong bãi cảng.

- Vềphía nội bộ hải quan, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) sẽ xây dựng quy định cụthể về việc phân tích thông tin bản lược khai phục vụ cho công tác quản lý rủiro, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.

e.Chia sẻ thông tin bản lược khai

Cơquan hải quan có trách nhiệm chia sẻ thông tin bản lược khai có liên quan đếncác lĩnh vực chuyên môn cho các cơ quan quản lý tại cảng như cảng vụ hàng hải,kiểm dịch y tế, kiểm dịch động thực vật… để cùng phối hợp quản lý hàng hóa tạicác cảng biển. Các đơn vị liên quan chỉ sử dụng thông tin bản lược khai để phụcvụ cho công tác nghiệp vụ và chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin này.

BộTài chính xin trao đổi nội dung trên và rất mong được sự phối hợp chặt chẽ củaQuý Bộ Giao thông vận tải./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn