Công văn

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNHPHỦ SỐ 532/CP-KTTH NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2002
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN TỐI ĐA DẦU HOẢ VÀ MA DÚT

Kính gửi: - Ban Vật giá Chính phủ

- Bộ Tài chính

- Bộ Thương mại

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của BanVật giá Chính phủ (Tờ trình số 276/TTr-BVGCP ngày 22 tháng 4 năm 2002), ý kiếnBộ Tài chính (Công văn số 3561/TC-TCDN ngày 11 tháng 4 năm 2002 và số 3735TC/TCDN ngày 17 tháng 4 năm 2002), Bộ Thương mại (Công văn số 1495/TM-CSTNTN ngày 19 tháng 4 năm 2002), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2654/BKH-TMDV ngày 02 tháng 5 năm 2002) về điều hành kinh doanh xăng dầu năm 2002, Thủ tướngChính phủ quyết định.

1. Từ ngày 20 tháng 5 năm 2002 điều chỉnh giá bán tối đa mặthàng dầu ma dút và dầu hoả như sau:

a. Giá bán buôn dầu ma dút: 2.700 đ/kg

b. Giá bán lẻ dầu hoả: 4.100 đ/lít

Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Bộ Thương mạiphối hợp với Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện cụ thể.

2. Trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã thựchiện cơ chế tài chính hiện hành nhưng vẫn lỗ thì tạm thời cho phép áp dụng cơchế bù lỗ xăng dầu nhập khẩu năm 2002 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạiđiểm 1, 2 Công văn số 1091/CP-KTTH ngày 27 tháng 11 năm 2001

3. Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫnthực hiện trợ giá dầu hoả cho khu vực miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dântộc chưa có điện thắp sáng thông qua hình thức cấp trực tiếp kinh phí bổ sungcho ngân sách tỉnh; đồng thời, xem xét điều chỉnh kịp thời, linh hoạt thuế nhậpkhẩu xăng dầu trong khung thuế suất của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

4. Bộ Thương mại tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mốibảo đảm tiến độ nhập khẩu và tổ chức tốt kinh doanh xăng dầu trên thị trường.