ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5348/UBND-PCNC
Về tăng cường công tác quản lý và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ liên quan đến việc sử dụng, lắp đặt các biển hiệu, bảng quảng cáo có sử dụng điện

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2015

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Trong năm 2013-2014, trên địa bàn Thành phố xảy ra một sốvụ cháy liên quan đến bảng hiệu quảng cáo của các cơ sở gây thiệt hại về tàisản và tính mạng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, nguyên nhân dẫn đến cháy làcác sự cố chạm chập về điện do dây dẫn điện bị lão hóa, lắp đặt thiết bị, đườngdây không đảm bảo công suất tiêu thụ, kém chất lượng, không lắp đặt thiết bịbảo vệ (cầu dao, aptomat)... điển hình là vụ cháy xảy ra vàongày 02 tháng 01 năm 2013 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Sản xuất Tin họcSáng Tạo, địa chỉ số 428-428 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, nguyênnhân từ việc sử dụng nguồn điện cho Bảng quảng cáo của Chi nhánh Sài Gòn Ngânhàng Thương mại cổ phần Đại Tín không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy gâycháy lan sang Chi nhánh Công ty cổ phần Sản xuất Tin học Sáng Tạo và vụ cháytại cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke New tại địa chỉ 180 Trần Quốc Thảo, Phường7, Quận 3, nguyên nhân là do chập điện bảng hiệu của cơ sở Karaoke New, vụ cháylàm chết 01 người và cháy lan sang 8 căn nhà lân cận.

Để chủ động phòng ngừa và hạn chế các nguy cơ cháy, nổ liênquan đến việc lắp đặt, sử dụng các bảng quảng cáo có sử dụng điện trên địa bànThành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở - ngành Thành phố, Ủy bannhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dungsau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm theo các nội dungChỉ thị số 25/2014/CT-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014 về tăng cường công tác quảnlý về hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố và Công văn số 1444/UBND-VX ngày28 tháng 3 năm 2013 về kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh biển hiệu trên địa bàn Thànhphố của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Đối với các biển hiệu, bảng quảng cáo có sử dụng điện

a) Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra, xử lý các biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng điện vi phạm quy định củaLuật Quảng cáo; trong quá trình kiểm tra và cấp ‘‘Giấy phép thực hiện quảngcáo” phải lưu ý đến các điều kiện an toàn về hệ thống điện, dây dẫn nguồn cấpđiện phải có lớp vỏ cách điện, các mối nối phải đảm bảo yêu cầu cách điện, giảmthiểu tác dụng nhiệt tỏa ra từ các loại đèn chiếu sáng, thiết bị bảo vệ điện,tiết diện dây dẫn phải đáp ứng được công suất tiêu thụ của hệ thống theo cácquy định tại Quy chuẩn QCVN 17: 2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựngvà lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

b) Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra xây dựng kiểm tra, xử lý,buộc tháo dỡ các biển hiệu, biển quảng cáo sử dụng điện che kín mặt tiền côngtrình, không đúng với thiết kế đã cho phép, không đảm bảo khoảng cách, đếnđường dây dẫn điện, vi phạm hành lang an toàn điện; tổ chức kiểm tra an toànkết cấu của các bảng quảng cáo sử dụng điện đề phòng trường hợp mưa, bão hoặcgió to làm đổ gây chập điện dẫn đến cháy bảng quảng cáo.

c) Tổng Công ty Điện lực Thành phố phối hợp triển khai hướngdẫn các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình thực hiện các quy định về an toàn điện, phòngcháy chữa cháy đối với các loại hộp đèn, màn hình quảng cáo, bảng hiệu, bảngquảng cáo có sử dụng điện lắp đặt ngoài trời phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuậttránh được tác động của môi trường, thời tiết nhằm phòng tránh các sự cố chạmchập điện gây cháy, nổ, kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật hệ thống chống sét củacông trình quảng cáo, ngưng cung cấp điện đối với trường hợp công trình quảngcáo không khắc phục, sửa chữa các thiếu sót, sai phạm về an toàn điện.

d) Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục triển khai kiểmtra, rà soát, xử phạt, tháo dỡ biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng điện thuộc địabàn quận, huyện không đúng với quy định của Luật Quảng cáo, tập trung chủ yếuđối với các biển hiệu, bao quanh và che kín mặt tiền nhà, vi phạm về xây dựng,an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn điện; kiên quyết cưỡng chế, tháo dỡ biểnhiệu, bảng quảng cáo đối với những trường hợp không chấp hành quyết định xửphạt vi phạm hành chính do Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân phường,xã, thị trấn ban hành.

e) Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố tăng cườngkiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh lắp đặt biển hiệu, bảngquảng cáo sử dụng điện không đúng quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy,kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị bảo vệ, chất lượng của mạng lướidây dẫn điện, nguồn cấp điện, chú ý đến việc ngắt cầu dao điện hay aptomat cấpđiện cho hệ thống đèn chiếu sáng biển quảng cáo khi không còn làm việc hay kinhdoanh. Đồng thời cần hướng dẫn cơ sở việc lựa chọn vị trí lắp biển quảng cáokhông che lấp các lối thoát nạn, ban công (đặc biệt đối với những căn nhà dạngống), không để hàng hóa, vật liệu dễ cháy bên dưới hoặc gần với vị trí đặt biểnquảng cáo có sử dụng điện để tránh trường hợp chập điện, không lắp đặt biểnhiệu, bảng quảng cáo gần các đường dây điện, trạm biến áp hay các thiết bị sinhnhiệt, sinh lửa. Kiên quyết xử lý (tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động) đối vớicác biểu hiệu, bảng quảng cáo sử dụng điện không đảm bảo yêu cầu an toàn về phòngcháy chữa cháy.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy bannhân dân quận, huyện và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc cácnội dung chỉ đạo nêu trên; Giao Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố theodõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhândân Thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: PVP/PC;
- Phòng PCNC;
- Lưu: VT, (NC/Di) Ha

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang