Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘVĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 5358/VHTT-TCCB
NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC THI NÂNG NGẠCH LÊN
BIÊN TẬP VIÊN CHÍNH, PHÓNG VIÊN CHÍNH

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết địnhsố 14/2000/QĐ-BVHTT ngày 07 tháng 8 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thôngtin về việc ban hành quy định thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lênngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính. Sau khi tổ chức thi nâng ngạchBiên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính đợt Icho một số cơ quan Trung ương đạt kết quả tốt.

Được sự nhất trí củaBan Tổ chức cán bộ Chính phủ tại Công văn số: 539/BTCCBCP-CCVC ngày 04 tháng 12năm 2001 về việc thi nâng ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính đợt 2 năm2001 cho Bộ Văn hoá - Thông tin.

Bộ Văn hoá - Thông tinđề nghị quý cơ quan căn cứ vào Công văn 1845/VHTT-TCCB ngày 23 tháng 5 năm 2001hướng dẫn về việc thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tậpviên chính, Phóng viên chính năm 2001 (gửi kèm theo Công văn này) xét duyệt cửcông chức dự thi. Để đợt thi đạt kết quả tốt, đề nghị các đồng chí lưu ý một sốđiểm sau đây:

1. Về phần thi ngoại nhữ có bổ sung cụ thể như sau:

1.1. Ngoài quy định việc thi và miễn thi theo 5 ngoại ngữ(Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) căn cứ vào vị trí công tác của các công chứccó chuyên môn sử dụng các ngoại ngữ khác (có xác nhận của cơ quan quản lý và sửdụng công chức) thì được xem xét để thực hiện thi hoặc miễn ngoại ngữ đó.

1.2. Đối với các Bộ, ngành ở Trung ương và các thành phốtrực thuộc Trung ương (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng) nếunam có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên, nữ có đủ tuổi đời từ đủ 50 tuổi trở lênđược miễn thi ngoại ngữ.

1.3. Đối với các tỉnh còn lại, nam từ đủ 50 tuổi trở lên, nữtừ đủ 45 tuổi trở lên được miễn thi ngoại ngữ.

2. Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 10 tháng 2 năm 2002 (kèmtheo báo cáo cơ cấu ngạch) gửi về Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Văn hoá - Thông tin (cơquan nào không nộp coi như không có nhu cầu dự thi).

3. Sau khi tổng hợp số lượng và thẩm định cụ thể hồ sơ củathí sinh cử đi dự thi, Bộ Văn hoá - Thông tin sẽ gửi chỉ tiêu được phân bổ chotừng cơ quan và thông báo cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi biết về thờigian tập trung ôn thi, thời gian thi, địa điểm, lệ phí thi....

Trên đây là một số điểm hướng dẫn, trong quá trình thực hiệncó vướng mắc đề nghị quý cơ quan phản ánh về Bộ Văn hoá - Thông tin để xem xét.Địa chỉ liên lạc: Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Văn hoá - Thông tin số 51 Ngô Quyền, HàNội. Điện thoại: 049439718, Fax: (84.4) 9439009.