BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------
V/v: Miễn thuế hàng quà tặng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Trung tâm nhân đạo Quê Hương.
(61/23 Đường ĐT 743, Khu phố Tân Long, P. Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương)
Trả lời công văn số 056- 11/NĐQH ngày 03/10/2011 của Trung tâm Nhân đạo Quê Hương về việc xin miễn thuế xe ô tô 8 chỗ hiệu LEXUS GX470, là hàng quà tặng của City Motor tại Mỹ tặng cho Trung tâm để chở các cháu mồ côi đi học, đi khám bệnh...; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ điểm c, khoản 4, Điều 105 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính; thì:
Hàng hóa là quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện hoặc đơn vị nhận quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan đoàn thể xã hội hoạt động bằng kinh phí ngân sách cấp phát, nếu được cơ quan chủ quản cấp trên cho phép tiếp nhận để sử dụng thì được xét miễn thuế trong từng trường hợp cụ thể. Thẩm quyền xét miễn thuế là Bộ Tài chính.
Hồ sơ xét miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 106 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính nêu trên.
Theo đó, đề nghị Trung tâm nhân đạo Quê Hương nghiên cứu các văn bản dẫn trên, đối chiếu với điều kiện quy định để hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi kiến nghị cơ quan chức năng xem xét các khoản thuế phải nộp.
Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm nhân đạo Quê Hương được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?