BỘ Y TẾ
----------------
V/v: sử dụng prostaglandin gây chuyển dạ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----
--------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2012
Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Gây chuyển dạ hoặc khởi phát chuyển dạ là sự tác động của thầy thuốc làm cho cuộc chuyển dạ bắt đầu không phải cuộc chuyển dạ tự nhiên để chấm dứt thai kỳ. Việc chờ đợi để cuộc chuyển dạ khởi phát tự nhiên luôn là chọn lựa tốt nhất. Khi có lý do thật rõ ràng buộc phải gây chuyển dạ để chấm dứt thai kỳ, thì phải tuân thủ hướng dẫn chuyên môn trong Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành năm 2009.
Hướng dẫn Quốc gia ban hành năm 2009 có nêu các phương pháp gây chuyển dạ, mỗi phương pháp có những chỉ định, chống chỉ định và các yếu tố cụ thể về phía mẹ và thai nhi cần được đánh giá trước khi lựa chọn phương pháp phù hợp với điều kiện của cơ sở. Sử dụng Prostaglandin là một trong những phương pháp gây chuyển dạ. Thuốc thường được dùng hiện nay là Misoprostol (Prostaglandin E1) cũng có tác dụng rất tốt trong việc làm mềm, mở cổ tử cung và gây chuyển dạ, ngoài ra misoprostol còn có tác dụng kéo dài tới giai đoạn 3 của quá trình chuyển dạ, có ảnh hưởng trực tiếp tới sự cầm máu sau đẻ. Tuy nhiên, để phòng tránh tai biến sản khoa và lạm dụng thuốc có thể xảy ra khi thực hiện gây chuyển dạ, đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở sản khoa trên địa bàn:
1. Không sử dụng misoprostol (biệt dược của misoprostol được sử dụng thông dụng nhất hiện nay có tên là Cytotec) gây chuyển dạ trên thai phụ đủ tháng và thai sống vì nguy cơ vỡ tử cung và suy thai. Đối với các trường hợp khác, khi sử dụng misoprostol, ngoài việc tuân thủ các điều kiện, chỉ định, chống chỉ định, đánh giá trước khi gây chuyển dạ, cần phải theo dõi sát cơn co tử cung, tim thai, các tác dụng phụ, tiến triển của cuộc chuyển dạ để đánh giá, tiên lượng và xử trí kịp thời. Tư vấn cho sản phụ và gia đình hiểu rõ thời gian phải theo dõi chuyển dạ, sự xuất hiện những con đau do cơn co tử cung, một số tác dụng phụ của thuốc để sản phụ và gia đình yên tâm, hợp tác chặt chẽ với thầy thuốc.
2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chuyên môn đặc biệt là việc sử dụng các thuốc tăng co tử cung. Tuyệt đối không được lạm dụng thuốc tăng co tử cung để gây chuyển dạ. Tổ chức đào tạo cập nhật, đào tạo liên tục cho cán bộ chuyên môn sản khoa theo “Tài liệu đào tạo Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản” đã được Bộ Y tế ban hành tại công văn số 379/BYT-K2 ĐT ngày 19/01/2012.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Viết Tiến (để BC);
- BV Phụ sản TƯ (để phối hợp thực hiện);
- BV Từ Dũ (để phối hợp thực hiện);
- TT CSSKSS các tỉnh, TP (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, BM-TE.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ EM
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Thị Hồng