công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 5479/TCHQ-KTTT
NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC GIÁ TÍNH THUẾ

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Quyết định 149/2002/QĐ-BTC ngày 9 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính cóquy định giá tính thuế đối với mặt hàng "phụ gia thực phẩm: sodiumtripolyphosphate", trong khi đó một số doanh nghiệp khiếu nại việc áp giátính thuế mặt hàng sodium tripolyphosphate có mục đích sử dụng khác vào khunggiá này. Về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Không áp giá trực tiếpmặt hàng sodium tripolyphosphate có mục đích sử dụng khác vào khung giá"phụ gia thực phẩm: sodium tripolyphosphate" quy định tại Quyết định149/2002/QĐ-BTC ngày 9 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính.

- Yêu cầu Cục Hải quancác tỉnh, thành phố căn cứ phương pháp xây dựng giá tính thuế dựa trên hàng hóatương tự quy định tại Công văn 2959/TCHQ-KTTT ngày 26/4/2003 để xây dựng giátính thuế đối với mặt hàng "sodium tripolyphosphate" mà không ghi kèmtheo mục đích sử dụng.

- Các trường hợp nêutrên nếu đã áp giá theo hàng hóa tương tự quy định tại Quyết định149/2002/QĐ-BTC ngày 9 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính thì giữ nguyên mứcgiá đã áp dụng.

Tổng cục Hải quan thôngbáo để các đơn vị biết và thực hiện.