BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v:Thuế GTGT mặt hàng dầu gội chống nấm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/2015 ngày 3/6/2015 của Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế Hoàng Đức về thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng Dezor Shampoo dầu gội đầu có tính chất chống nấm. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại Khoản 8 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính:“Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.
2. Mặt hàng dầu gội trị gầu có tên Dezor Shampoo theo công dụng in kèm vỏ bên trong của sản phẩm là: Điều trị tại chỗ viêm da tiết bã và bị gàu nặng ở da đầu (thành phần đi kèm bên trong sản phẩm không có đầy đủ tỷ lệ % cấu thành). Căn cứ Biểu Thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013, Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính thì mặt hàng “Chế phẩm dùng cho tóc” và “Dầu gội đầu” thuộc phân nhóm 3305.10; có tính chất chống nấm thì thuộc mã số 3305.10.10.
Theo công văn số 12488/BTC-CST ngày 6/9/2014 của Bộ Tài chính trả lời Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Đông Á thì mặt hàng “Dầu gội đầu có tính chất chống nấm” áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.
Tuy nhiên, theo Biểu thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính thì mặt hàng dầu gội đầu có tính chất chống nấm áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.
Do vướng mắc liên quan đến Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC; mặt khác công văn số 12488/BTC-CST ngày 6/9/2014 của Bộ Tài chính do Vụ Chính sách thuế chủ trì xử lý, Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn số 03/2015 ngày 3/6/2015 của Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế Hoàng Đức để Vụ Chính sách thuế chủ trì xử lý.
Ý kiến của TCHQ: đề nghị Vụ Chính sách thuế xin ý kiến Cục Quản lý dược - Bộ Y tế để xác định mặt hàng trên là mỹ phẩm hay dược phẩm để áp dụng mức thuế suất thuế GTGT cho phù hợp.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Vụ.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Phương (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?