BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5530 TC/TCT
V/v Quyết toán thuế nhập khẩu linh kiện xe máy năm 2001

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Ông Chủ tịch Hiệp Hội Xe đạp, Xe máy Việt Nam

Bộ Tài chính nhận được công văn số 23/XM ngày 23/4/2003, số 25/CV-HHXM ngày 8/5/2003 của Hiệp hội xe đạp-xe máy Việt Nam về việc quyết toán thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy năm 2001. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để thực hiện việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với mặt hàng xe 2 bánh gắn máy được dứt điểm, đúng chế độ và chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Tổng cục Hải quan tiến hành quyết toán cho các doanh nghiệp. Ngoài các doanh nghiệp đã nhất trí với kết quả quyết toán, hiện nay còn có một số doanh nghiệp chưa đồng tình.

Để giải quyết triệt để các khiếu nại của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã có công văn số 4303 TC/TCT ngày 29/4/2003 gửi Hiệp Hội Xe đạp, Xe máy Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy thông báo thời hạn chậm nhất là 9/5/2003 các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe máy chưa thống nhất với kết quả quyết toán năm 2001 phải gửi văn bản và hồ sơ theo quy định để Bộ Tài chính xem xét, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý.

Đến thời điểm trên đã có 16 doanh nghiệp gửi văn bản kiến nghị và hồ sơ theo quy định, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp với đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Công nghiệp, Cục Cảnh sát kinh tế-Bộ công an để thống nhất việc kiểm tra quyết toán cho các doanh nghiệp này. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ công an tiến hành kiểm tra chi tiết, cụ thể toàn bộ sổ sách, hoá đơn, chứng từ... từ khâu đăng ký của doanh nghiệp với Bộ Công nghiệp cho tất cả các nguồn mua, bán của doanh nghiệp. Kiểm tra xác minh tại các đơn vị sản xuất trong nước. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm theo luật định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan Công An để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội Xe đạp-Xe máy Việt Nam đề nghị được đại diện cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy gửi khiếu nại đến Bộ Tài chính là không đúng với quy định của pháp luật hiện hành vì: Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì trường hợp đối tượng nộp thuế không đồng ý với số thuế đã được thông báo chính thức mới có quyền khiếu nại; theo quy định tại Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ và số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ thì để được hưởng chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá, các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp sản phẩm, phụ tùng phải nộp cho cơ quan Hải Quan hồ sơ đăng ký để được hưởng chính sách thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá. Vì vậy, trong trường hợp này, Hiệp hội Xe đạp, Xe máy Việt Nam không phải là đối tượng nộp thuế, không phải là đối tượng đăng ký để được hưởng chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá nên không có quyền khiếu nại về số thuế phải nộp của các doanh nghiệp.

Bộ Tài chính có ý kiến để Ông chủ tịch Hiệp Hội xe đạp-xe máy Việt Nam được biết và thông báo cho các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp xe máy thực hiện./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An