CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 555/QLLĐNN-TTLĐ
V/v đưa lao động làm việc tại Maylaysia

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Các doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc tại Malaysia

Liên quan đến việc đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Malaysia. Cục Quản lý lao động với nước ngoài xin thông báo với các doanh nghiệp như sau:

Ngày 21/4/2003, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam đã thông báo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phía Malaysia sẽ tiếp tục cấp visa cho lao động Việt Nam sang làm việc tại Malaysia (kể cả việc cấp visa tại Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại Việt Nam, cũng như cấp calling visa tại cơ quan nhập cư Malaysia) trong một vài ngày tới. Tuy nhiên, phía Malaysia yêu cầu các điều kiện sau đây:

- Có giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế Việt Nam xác nhận không có biểu hiện của bệnh SARS (theo mẫu của Bộ Y tế Malaysia);

- Trong thời gian trước mắt, lao động được bay trên các chuyến bay từ Việt Nam sang Malaysia của Hãng Hàng không Malaysia do Hãng này đã chuẩn bị nhân viên y tế kiểm tra hành khách về các triệu chứng của bệnh SARS trước khi xuất cảnh;

- Trong vòng 10 ngày sau khi sang Malaysia, chủ sử dụng lao động phải cách ly lao động, tránh để tiếp xúc rộng rãi với cộng đồng nhằm hạn chế khả năng lây lan bệnh dịch SARS(nếu có).

Đại sứ Malaysia tại Việt Nam cũng thông báo khi nào sân bay Việt Nam có nhân viên y tế kiểm tra hành khách về triệu chứng bệnh SARS trước khi xuất cảnh thì phía Malaysia sẽ giải quyết visa cho lao động đi trên tất cả các chuyến bay khác.

Cục quản lý lao động với nước ngoài yêu cầu các doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam để xin Visa cho người lao động; hướng dẫn đối tác Malaysia để làm thủ tục tại Malaysia cũng như phổ biến kỹ cho người lao động biết nội dung trên đây./.

KT CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Quỳnh