BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 5662/BGDĐT-ĐH &SĐH
V/v tăng cường chỉ đạo thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2006

Kính gửi:

- Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng có môn thi ngoại ngữ
- Thủ trưởng các cơ sở được giao nhiệm vụ in sao đề thi môn ngoại ngữ

Để việc thi trắc nghiệm các môn ngoại ngữ tiến hành đúng quy định, không có sai sót, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường lưu ý chỉ đạo một số điểm sau đây:

1. Đề thi môn ngoại ngữ phải in trên giấy khổ A3, đúng chiều trên cả hai mặt, không mất chữ, mất dòng và được in cuốn chiếu lần lượt hết từng môn thi (Anh, Nga, Pháp, Trung) và từng mã đề thi. Kiểm tra kỹ, tuyệt đối không để nhầm lẫn sai sót.

2. Khi đã in đủ mã đề thi của từng môn ngoại ngữ thì tiến hành sắp xếp vào từng túi đề thi theo thứ tự lần lượt từ đề thi có mã số nhỏ đến lớn và lặp lại cho đến lúc đủ số đề thi cho một túi đề (bảo đảm thí sinh ngồi cạnh nhau không có phiên bản giống nhau). Mỗi Điểm thi phải có một túi đề thi dự phòng có đầy đủ các mã đề thi.

3. Xếp chỗ ngồi cho thí sinh có tên trong danh sách buổi thi môn ngoại ngữ (đã gạch tên thí sinh vắng thi các buổi trước) theo sơ đồ hướng dẫn tại công văn số 5300/BGDĐT-ĐH &SĐH ngày 23 tháng 6 năm 2006 về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2006.

4. Sau khi phát đề thi, một cán bộ coi thi lần lượt yêu cầu từng thí sinh ghi chính xác mã đề thi của mình vào hai danh sách nộp bài nhưng không ký.

5. Khi hết giờ làm bài, cán bộ coi thi thu phiếu trả lời trắc nghiệm, yêu cầu thí sinh ký vào danh sách nộp bài và cho thí sinh ra khỏi phòng thi, khu vực thi một cách trật tự, không ồn ào, không ảnh hưởng đến thí sinh đang thi các môn tự luận.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

THỨ TRƯỞNG
Bành Tiến Long