Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 5705/TCHQ-KTTT
NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC THỦ TỤC
HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ quy định tạimục I, mục II phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chínhvề thẩm quyền giải quyết hoàn thuế nhập khẩu của cơ quan Hải quan.

Để đảm bảo yêu cầu củacông tác hoàn thuế được chính xác, tránh để các doanh nghiệp lợi dụng chiếmđoạt tiền thuế của ngân sách Nhà nước; trên cơ sở nội dung buổi làm việc trựctiếp với Cục Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan của đại diệnVụ Ngân sách nhà nước - Bộ Tài chính liên quan đến quyết định hoàn thuế và giấyxác nhận hoàn trả thuế do cơ quan hải quan lập;

Tổng cục Hải quan yêucầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đảm bảo ghi đầy đủ và chính xác một số nộidung sau đây - ngoài các nội dung theo quy định hiện hành - khi thực hiện thủtục ra quyết định hoàn thuế (lập bảng kê kèm theo quyết định hoàn thuế) và giấyxác nhận hoàn trả thuế trong bộ hồ sơ gửi Vụ Ngân sách - Bộ Tài chính:

1- Khi ra quyết định hoàn thuế, các đơn vị phải nêu cụ thểcăn cứ giải quyết hoàn thuế như các điều, khoản, mục của văn bản dẫn chiếu cóliên quan đến trường hợp hoàn thuế.

2- Trong nội dung quyết định hoàn thuế phải ghi cụ thể số tờkhai, ngày, tháng, năm đăng ký tờ khai, tổng số tiền thuế nhập khẩu được hoàncủa các tờ khai đó.

3- Khi lập giấy đề nghị hoàn thuế, ngoài các nội dung chitiết số tiền đã nộp ngân sách theo quy định hiện hành, các đơn vị phải ghi cụthể số tờ khai, ngày, tháng, năm đăng ký tờ khai để cơ quan tài chính kiểm traxem xét, giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thànhphố biết và thực hiện.