Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 5735/TCHQ-KTTT
NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU
THUỐC VIÊN NGẬM HO

Kínhgửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhậnđược Công văn số 4270/TCT-NV3 ngày 12/11/2002 của Tổng cục Thuế về việc xácđịnh mã số tính thuế nhập khẩu mặt hàng thuốc Zecuf Cough Lozenges (dạng viênngậm trị ho). Cục KTTT-XNK (Tổng cục Hải quan) hướng dẫn các đơn vị thực hiệnnhư sau:

- Căn cứ Quyết địnhsửa đổi, bổ sung số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Căn cứ Công văn 577TC/TCT ngày 17/1/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại một số nhóm mặt hàngtại Quyết định 137 trong đó có mặt hàng viên thuốc ngậm ho; thì:

Mặt hàng thuốc Zecuf Cough Lozenges (dạng viên ngậm trị ho)thành phần gồm các loại thảo dược: Emblica offcinale 10mg, Glycerrhiza glabra15mg, Zigiber officinale 10mg, có công dụng điều trị ho viêm nhiễm thanh quản,viêm họng thuộc nhóm mã số 3004.90.54 - thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10%(mười phần trăm).

Cục KTTT-XNK (Tổng cục Hải quan) thông báo để các đơn vịbiết và thực hiện.