BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5835 TC/TCT
V/v thuế giá trị gia tăng máy vi tính và cụm linh kiện máy vi tính

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Cục Hải quan, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Theo qui định của Luật thuế giá trị gia tăng, thì máy vi tính và cụm linh kiện máy vi tính áp dụng thuế giá trị gia tăng là 5%. Tuy nhiên trong thời gian qua việc phân loại và xác định thuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng máy vi tính và cụm linh kiện máy vi tính còn có một số vướng mắc. Để giải quyết vướng mắc khi phân loại mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với máy vi tính, cụm linh kiện và phụ tùng; Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện thuế giá trị gia tăng 5% đối với các mặt hàng thuộc mục máy vi tính và cụm linh kiện máy vi tính như sau:

1. Máy vi tính và cụm linh kiện.

2. Cụm chức năng, bộ phận, phụ tùng, linh kiện của máy vi tính gồm:

- Bộ xử lý kỹ thuật số, có chứa hoặc không chứa trong cùng một vỏ 1 hoặc 2 bộ trong số các bộ sau: bộ lưu trữ, bộ nhập; bộ xuất.

- Thiết bị đầu cuối hoặc màn hình máy vi tính.

- Con chuột, bút quang, cần điều khiển, bi xoay và màn hình cảm ứng.

- Bàn phím.

- Ổ đĩa cứng.

- Ổ đĩa mềm.

- Ổ băng từ.

- Ổ đĩa quang, kể cả ổ CDRom, ổ đĩa kỹ thuật số nhiều ứng dụng (DVD) và ổ đĩa CD có thể ghi được (CD-R).

- Bộ lưu trữ khác.

- Cạc âm (âm thanh), cạc hình (hình ảnh), cạc mạng.

- Tấm mạch in đã lắp ráp, như: bo mạch (mainboard).

- Bộ nhớ trong Ram.

- Bộ vi xử lý nâng cấp (Chíp).

- Vỏ máy tính.

Công văn này thay thế công văn số 2822TCT/NV1 ngày 29/7/2002 của Tổng cục Thuế. Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng trên đây được thực hiện kể từ ngày văn bản này được ký ban hành. Đối với các trường hợp đã tính và nộp thuế giá trị gia tăng khác với hướng dẫn tại công văn này không được điều chỉnh lại./.

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc