BỘ CÔNG THƯƠNG
------------------
V/v: Kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Tổng cục Hải quan
Thực hiện chức năng quản lý về việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu quy định tại Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đang phối hợp cùng các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng tiêu chí và danh sách các đơn vị chỉ định thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.
Để ổn định sản xuất và kinh doanh thực phẩm trên phạm vi toàn quốc trong thời gian đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2012, Bộ Công Thương chỉ định các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương là những đơn vị đã được Bộ Y tế chỉ định (có danh sách kèm theo)
Việc thông quan thực phẩm nhập khẩu (thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương) của các đơn vị nhập khẩu chỉ thực hiện sau khi đã hoàn tất hồ sơ và thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.
Bộ Công Thương thông báo để Tổng cục Hải quan biết và phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao theo quy định.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

DANH SÁCH
CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo công văn số: 5919/BCT-KHCN ngày 05 tháng 7 năm 2012)

STT
Tên đơn vị kiểm tra
Địa chỉ
1
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng I
8, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, T. phố Hà Nội
2
Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
13, Phố Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, T. phố Hà Nội
3
Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hải Phòng
21D, Lê Đại Hành, T. phố Hải Phòng
4
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng III
49, Pasteur, Quận I, T. phố Hồ Chí Minh
5
Chi nhánh Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh
80, Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, T. phố Hồ Chí Minh
6
Viện Vệ sinh y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh
159, Hưng Phú, P.8, Quận 8, T. phố Hồ Chí Minh
7
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tây Ninh
628, đường 30/4, khu phố 1, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
8
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng II
97, Lý Thái Tổ & 02 Ngô Quyền, T. phố Đà Nẵng
9
Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Đà Nẵng
315 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, T. phố Đà Nẵng
10
Viện Pasteur Nha Trang
8-10, Trần Phú, T. phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
11
Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên
59 Hai Bà Trưng, T. phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh ĐăkLăk
12
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị
Đường Hoàng Diệu, T. phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị