BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5995/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Đại Luân MC
(Số 38 phố Kim Liên, tổ 16, khu Thọ Xuân, P.Hòa Lạc, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 009/CV-CT ngày 21tháng 6 năm 2012 của Công ty TNHH Đại Luân MC về việc tạm nhập tái xuất hànghóa đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Đại Luân MC đượctạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng theo các hợp đồng đã ký với các chitiết sau (hợp đồng mua hàng số 01/HK-VN ký với Công ty cổ phần Đại Á Châu –Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 01/VN-TQ ký với Công ty TNHH thương mại QuốcHưng – Trung Quốc):

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

Xe ô tô các loại từ 4-12 chỗ ngồi đã qua sử dụng, thời hạn sử dụng trên 05 năm kể từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu

Chiếc

05

2

Màn hình máy tính đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

3

CPU máy tính đã qua sử dụng

Chiếc

500

4

Ti vi đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

5

Vải vụn mới được loại ra từ quá trình sản xuất

Tấn

200

6

Quần áo đã qua sử dụng

Tấn

200

7

Lốp ô tô đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

Tổng trị giá: 54.000 USD (năm mươi bốnngàn đô la Mỹ)

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không tháo rời các chi tiết, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trìnhvận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng củahàng hóa.

3. Quần áo đã qua sử dụng phải cóChứng thư giám định đảm bảo vệ sinh y tế và môi trường của cơ quan có thẩmquyền nước xuất khẩu cấp.

4. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

5. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 31tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên