Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 6007/TCHQ-KTTT
NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ VIỆC ÁP GIÁ TÍNH THUẾ
LINH KIỆN XE MÁY

Kínhgửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 29 tháng 11 năm2002, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) có Công văn số 4551 TCT/NV3 về việc giá tínhthuế nhập bộ linh kiện CKD xe máy nhập theo các hình thức hàng đổi hàng, thanhtoán nợ, trả nợ lãi suất với nước ngoài (sao gửi kèm theo Công văn số 4551TCT/NV3). Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

- Yêu cầu các Cục Hải quan tiến hành rà soát các lô hàng bộlinh kiện CKD xe máy dạng CKD nhập khẩu theo các hình thức đổi hàng, thanh toánnợ, trả nợ lãi suất với nước ngoài và truy thu thuế theo các Bảng giá tối thiểuhiện hành của Tổng cục Hải quan (như nội dung quy định tại mục 1, 2, 3 Công văn4551 TCT/NV3 nêu trên).

- Các Cục Hải quan báo cáo gấp về Tổng cục Hải quan (CụcKiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu) danh sách các doanh nghiệp bị truy thu thuếvà số thuế truy thu của từng doanh nghiệp chậm nhất là ngày 06 tháng 12 năm2002 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.