BỘ NGOẠI GIAOCỤC LÃNH SỰ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 602/LS-BHCD
V/v đưa công dân ở nước ngoài về nước vì lý do đặc biệt cần thiết tuần từ 01/03 đến 08/03/2021

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải);
- Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng);
- Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế);
- Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an);
- Vụ Quan hệ quốc tế (Văn phòng Chính phủ).

Tiếp công văn số 539/LS-BHCD và 540/LS-BHCD ngày 25/02/2021 của Cục Lãnh sự.

Được sự đồng ý ca các cơ quan hữu quan, trên cơ s kế hoạch tổng thể đã được phê duyệt và căn cứ vào công văn số 1120/TC-CTTH ngày 25/02/2021 của Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng); số 236/TCTHK-KHPT ngày 02/03/2021 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; s 245-22/VJC-COM ngày 01/03/2021 ca Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; số 620/2021/BAV-TM và 629/2021/BAV-TM ngày 26/02/2021 của Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt; s 193/PA-TM ngày 01/03/2021 ca Công ty Cổ phần hàng không Pacific Airlines, Cục Lãnh sự xin thông báo kế hoạch dự kiến đưa công dân Việt Nam nước ngoài về nước trong thời gian từ 01/03 đến 10/03/2021 như sau:

1. Ngày 05/03/2021, chuyến bay VN303 từ Nhật Bản, dự kiến chờ 3551 công dân Việt Nam (không bao gồm trẻ em dưới 02 tuổi), rời Tokyo (NRT) lúc 17h00 ngày 05/03/2021 (giờ địa phương) và hạ cánh tại sân bay Cam Ranh (CXR) lúc 20h40 ngày 05/03/2021 (giờ Việt Nam);

2. Ngày 05/03/2021, chuyến bay từ Đài Loan, dự kiến ch 4602 công dân Việt Nam (không bao bao gồm trẻ em dưới 02 tuổi):

- Số hiệu VJ2849, dự kiến ch 230 công dân, rời Đài Bắc (TPE) lúc 19h00 ngày 05/03/2021 (giờ địa phương), hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) lúc 21h30 ngày 05/03/2021 (giờ Việt Nam);

- Số hiệu VJ8519, dự kiến chờ 230 công dân, rời Đài Bắc (TPE) lúc 19h30 ngày 05/03/2021 (giờ địa phương), hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (SGN lúc 22h00 ngày 05/03/2021 (giờ Việt Nam).

3. Ngày 06/03/2021, chuyến bay từ Malaysia, dự kiến chở 3703 công Việt Nam (không bao gồm trẻ em dưới 02 tuổi):

- Số hiệu QH9312, dự kiến chở 188 công dân, rời Malaysia (KUL) lúc 14h25 ngày 06/03/2021 (giờ địa phương), hạ cánh tại sân bay Cần Thơ (VCA) lúc 15h35 ngày 06/03/2021 (giờ Việt Nam);

- Số hiệu QH9314, dự kiến ch 182 công dân, rời Malaysia (KUL) lúc 16h25 ngày 06/03/2021 (giờ địa phương), hạ cánh tại sân bay Cần Thơ (VCA) lúc 17h35 ngày 06/03/2021 (giờ Việt Nam).

>> Xem thêm:  Năm 2022, Thủ tục làm thẻ căn cước công dân thực hiện như thế nào ?

4. Ngày 07/03/2021, chuyến bay QR970 từ Philippin, dự kiến chở 240 công dân Việt Nam (không bao gồm trẻ em dưới 02 tuổi):

- Số hiệu QH9341, dự kiến chở 120 công dân, rời Philippin (MNL) lúc 16h35 ngày 07/03/2021 (giờ địa phương), hạ cánh tại sân bay Cam Ranh (CXR) lúc 18h05 ngày 07/03/2021 (giờ Việt Nam);

- Số hiệu QH9343, dự kiến chờ 120 công dân, rời Philippin (MNL) lúc 18h35 ngày 07/03/2021 (giờ địa phương), hạ cánh tại sân bay Cam Ranh (CXR) lúc 20h15 ngày 07/03/2021 (giờ Vit Nam);

5. Ngày 07/03/2021, chuyến bay từ Singapore, dự kiến chở 360 công dân Việt Nam (không bao gồm trẻ em dưới 02 tuổi) :

- Số hiệu BL110, dự kiến ch 180 công dân, rời Singapore (SIN) lúc 11h00 ngày 07/03/2021 (giờ địa phương), hạ cánh tại sân bay Cần Thơ (VCA) lúc 12h00 ngày 07/03/2021 (giờ Việt Nam);

- Số hiệu BL116, dự kiến ch 180 công dân, rời Singapore (SIN) lúc 13h30 ngày 07/03/2021 (giờ địa phương), hạ cánh tại sân bay Cần Thơ (VCA) lúc 14h30 ngày 07/03/2021 (giờ Việt Nam);

6. Ngày 10/03/2021, chuyến bay VN405 từ Hoa Kỳ (Los Angeles, Texas), dự kiến ch 355 công dân Việt Nam (không bao gồm trẻ em dưới 02 tui), ri Incheon (ICN) lúc 21h40 ngày 09/03/2021 (giờ địa phương), hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) lúc 01h15 ngày 10/03/2021 (giờ Việt Nam);

Để tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến bay, việc xuất nhập cảnh cho công dân và đảm bảo về công tác cách ly phòng chống dịch, Cục Lãnh sự trân trọng đề nghị:

- Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) giúp trao đi với hãng Hàng không liên quan đ nghị hãng h trợ thu xếp chuyến bay đ kịp thời đón công dân theo thời gian trên; cp phép bay (nếu cần thiết);

- Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng); Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) giúp thu xếp các cơ sở cách ly; đưa công dân về cơ sở cách ly phù hợp, kim tra y tế và phòng dịch theo quy định;

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh giúp hỗ trợ công dân thủ tục nhập cảnh Việt Nam.

Cục Lãnh sự xin trao đi và trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng BTTM; Cục Quân y (BQP);
- S
Ngoại vụ các tnh/thành phố: Hồ Chí Minh; Cần Thơ; và Khánh Hòa;
- Vụ/Cục: TCCB; BC; QTTV; ĐBÁ; ĐN
Á; CM;
- Lưu: VP; XNC; QHLS; BHCD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Tùng

 

Qua trao đổi, Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng cho biết có thể đáp ứng yêu cầu tăng thêm:

1 Tăng thêm 12 công dân so với dự kiến (343 công dân).

2 Tăng thêm 117 công dân so với dự kiến (343 công dân).

3 Tăng thêm 130 công dân so với dự kiến (240 công dân).