Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 6053TCHQ-GSQL
NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU TIỀN CHẤT

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh,thành phố

Cục HQ TP.Hồ Chí Minhcó Công văn số 4628/HQTP-NV ngày 12/11/2003 phản ánh một số vướng mắc trongviệc thực hiện Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29/5/2003 của Chính phủ và Quyếtđịnh 134/2003/QĐ-BCN ngày 25/8/2003 của Bộ Công nghiệp quy định về việc nhậpkhẩu tiền chất sử dụng trong công nghiệp (dưới đây gọi là tiền chất), Tổng cụcHải quan sau khi trao ý kiến với Bộ Công nghiệp, hướng dẫn thực hiện thống nhấtnhư sau:

- Việc nhập khẩu tiền chất phải thực hiện đúng trong thờigian hiệu lực với số lần nhập tối đa được ghi trong Giấy phép của Bộ Côngnghiệp.

- Các Giấy phép nhập khẩu tiền chất do Bộ Công nghiệp cấptrước ngày 06/7/2003 (ngày Nghị định 58/2003/NĐ-CP ngày 29/5/2003 có hiệu lựcthi hành) chỉ có giá trị làm thủ tục nhập khẩu khi được Bộ Công nghiệp xác nhậnlại.

- Giấy phép không ghi thời hạn hiệu lực, không ghi số lầnnhập khẩu (một hoặc cả hai tiêu chí) yêu cầu doanh nghiệp liệu hệ với Bộ Côngnghiệp để được giải quyết. Hải quan cửa khẩu sẽ giải quyết giải quyết theo ýkiến của Bộ Công nghiệp.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vịtrực thuộc thực hiện.